Võrumaa PIK tegevusaruanne 2019


VÕRUMAA PUUETEGA INIMESTE KOJA TEGEVUSED 2019

Võrumaa Puuetega Inimeste Koda on katuseorganisatsioon, mis ühendab
puuetega inimeste ja krooniliste haigete ühendusi Võrumaal. 2019.a. alguse
seisuga kuulub Võrumaa PIK koosseisu 16 liikmesühingut. Võrumaa
Puuetega Inimeste Koja tegevuste eesmärkideks on Võrumaa PIKoja
liikmesühingute kaasamine tegevustesse ja pädevuse edasiarendamisesse.
Vastavalt eelnevale on selleks mitmesugused tegevused – spordiring,
loovusring, võimlemine, ujumine, laulmine ning infopäevade läbiviimine. Suur
tähelepanu on pööratud koostööle Eesti Töötukassaga ja KOV-ga. Suurt
tähelepaanu pöörame ka ürituste kättesaadavusele ja ligipääsetavusele(näit.
kirjandustõlki jne.). Pidev koostöö Võtumaa KOV sotsiaalosakondadega.

Üritused:

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja üldkogu 1 kord
Juhatuse koosolek 8 korda
Ansambel Elurõõm osalemine Lõuna-Eesti ansamblite ülevaatusel
Osalemine Vabariiklikul puuetega inimeste kultuurifestivalil Rakveres
EPIKoja üldkoosolek 3korda
EPIKoja suvekool Raplas
Eesti Töötukassa ümarlaud Tallinnas
Eesti Tööandjate Keskliidu Seminar Võru Kubija Hotellis
Eesti Töötukassa Võrumaa osakonna koolitus
Võrumaa PIK jaanipäeva piknik FR.R.Kreutzwaldi muuseumi suveaias.
Osalemine Võru Päevakeskuse poolt korraldataval suvepäeval Moostes
Üritused (aastapäevade tähistamine) Valgamaa ja Põlvamaa Puuetega
Inimeste Kojas
Õiguspäev Võrumaa EPIKojas Õigusabiteenuste Büroo poolt.
EPIKoja poolt ümaralud Valga EPIKojas
Koolitus „Sugu ja puue“ Tamula hotellis
Rahvuvaheline puuetega inimeste päev Raplas EPIKoja eestvedamisel
Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine Võru Kandles
detsembris.


Töötavad ringid:

Võimlemine 2x nädalas, juhendaja Helju Rakaselg
Ujumine 1x nädalas Väimela Tervisekeskuses
Spordiring 1x nädalas juhendaja Väino Marjak
Loovusring 1xnädalas juhendaja Karmen Luiga
Ans.Elurõõm 1x nädalas juhendaja Eero Paltsepp

Views: 4