Võrumaa PIK tegevusaruanne 2017

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja tegevused 2017

Võrumaa PIK tegevusprogrammi kavandatud tegevustest on mõned asjad
piiritletud ja mõned toimuvad läbivalt terve aasta jooksul. Tegevuste
eesmärkideks oli Võrumaa PIKoja liikmesorganisatsioonide jätkuv kaasamine
ja pädevuse edasiarendamine. Võrumaa PIKoja rolli tugevdamine kohalikus
poliitikakujundamise protsessis ja puuetega inimeste, nende pereliikmete ja
teiste ühiskonnaliikmete teadlikkuse tõstmine. Vastavalt sellele oli
ülesanneteks seatud algorganisatsioonide vajadustele vastavate
ümarlaudade, koolituste ja teabepäevade läbiviimine, üldkoosoleku ning
juhatuse koosolekute korraldamine. Et vajalik informatsioon puuetega
inimestele suunatud rahvusvaheliste ja siseriiklike tegevuste sealhulgas
toetuste, teenuste, rahvusvaheliste õigusaktide, töövõime reformi ja teiste
oluliste küsimuste kohta jõuaks rohkemate inimesteni, planeerime jätkata
koostööd Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ning piirkondlike puuetega
inimeste kodadega. Tagamaks võrdväärset ligipääsu kultuurielule, soovime
pöörata tähelepanu nägemis – , kuulmis -, liikumis – ja vaimupuudest
tulenevatele takistustele. Lähtuvalt seisukohast, et erivajadustega inimeste
ning nende pereliikmete elukvaliteet ja eneseteostuse võimalused sõltuvad
info, teenuste, toodete, abivahendite, hariduse, invaspordi ja muu
kättesaadavusest ning teiste ühiskonnaliikmete valmidusest arvestada
erivajadusega inimestega, panustame koos Võru Linnavalitsusega Võru linna
ligipääsetavuse kaardistamisele, arvestades erivajaduste inimeste
mitmekesisusega.

Üritused:

06.01.2017 . Juhatuse koosolek
10.02.2017. Võrumaa PIK-ja üldkoosolek
03.03.2017 – 31.03.2017. Koolitus „ Isiksusearengu koolitused puuetega
inimestele“ kaks koolitust ja üks infopäev
28.03.2017 Infopäev – Harvikhaigustega toimetulek
01. 03.2017. Mälumängu I voor.
22.05-27.05. – koolitusreis Budapest ja Ungari
6 mai – Ansambli „Elurõõm“ osalemine Lõuna – Eesti ansamblite
ülevaatusel.
12 mail Juhatuse koosolek.
02 – 03 juunil – Osalemine XXI vabariiklikul puuetega Inimeste
kultuurifestivalil. Tartu Vanemuise kontserdisaal.
16 juunil Mälumängu II voor
28 juunil – Võrumaa PIKoja Jaanipäeva piknik FR. R. Kreuzwaldi
muuseumi suveaias.
16 – 17 august osalemine suvekoolis Rakveres.
15 september Infopäev „ Millised maksumäärad tuleval aastal hakkavad
kehtima“ Võrumaa Tolli – ja Maksuamet
29 september Võrumaa Kutsehariduskeskuse infopäev „ Täiskasvanute
koolitusvõimalused Võrumaa Kutsehariduskeskuses „
3 oktoober juhatuse koosolek.
6 oktoober Mälumängu III vooor
11 november osalemine EPIK üldkoosolekul Tallinnas.
9 oktoobril mälumängu IV voor
2 detsembril osalemine Puuetega Inimeste Päeva seminaril Tallinnas
6 detsember – Võrumaa PIKoja rahvusvahelise puuetega inimeste päeva
tähistamine „ Kandles“,

Töötavad ringid:

Igal neljapäeval – loovusring – juhendaja Karmen Luiga
Igal esmaspäeval ,kolmapäeval võmlemisring – juhendaja Helju Rakaselg
Igal kolmapäeval male – kabering juhendaja Ivar Hillep
Igal reedel ansambel „ Elurõõm „ – juhendaja Heino Pehk
Igal reedel ujumine Väimela Tervisekeskuses.

Views: 3