Võrumaa PIK tegevusaruanne 2016

Võrumaa PIK planeeritud tegevused 2016.aastal

Võrumaa PIK tegevusprogrammi kavandatud tegevustest on mõned asjad piiritletud  ja mõned toimuvad läbivalt terve aasta jooksul. Tegevuste eesmärkideks on Võrumaa PIKoja liikmesorganisatsioonide jätkuv kaasamine  ja pädevuse edasiarendamine. Võrumaa PIKoja rolli tugevdamine kohalikus poliitikakujundamise protsessis ja puuetega inimeste, nende pereliikmete  ja teiste ühiskonnaliikmete teadlikkuse tõstmine. Vastavalt sellele on ülesanneteks seatud algorganisatsioonide vajadustele vastavate ümarlaudade, koolituste ja teabepäevade läbiviimine, üldkoosoleku ning juhatuse koosolekute korraldamine. Et vajalik informatsioon puuetega inimestele suunatud rahvusvaheliste  ja siseriiklike tegevuste sealhulgas toetuste, teenuste, rahvusvaheliste õigusaktide, töövõime reformi jt oluliste küsimuste kohta jõuaks rohkemate inimesteni, planeerime jätkata koostööd Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ning piirkondlike puuetega inimeste kodadega.
Tagamaks võrdväärset ligipääsu kultuurielule, soovime pöörata tähelepanu  nägemis – , kuulmis -, liikumis –  ja vaimupuudest tulenevatele takistustele. Lähtuvalt seisukohast, et erivajadustega inimeste  ning nende pereliikmete elukvaliteet ja eneseteostuse võimalused sõltuvad info, teenuste, toodete, abivahendite, hariduse, invaspordi jm kättesaadavusest ning teiste ühiskonnaliikmete valmidusest arvestada erivajadusega inimestega, panustame koos Võru Linnavalitsusega Võru linna ligipääsetavuse kaardistamisele, arvestades erivajaduste inimeste mitmekesisusega.

13.01.2016 – Juhatuse koosolek
02.02. 2016 – Osalemine harvikhaiguste ümarlaual EPIKojas
26.02.2016 – Mälumängu I voor.
03.03.2016 – Osalemine VÜF ligipääsetavuse projekti „ Paneme seaduse kehtima“ lõpuseminaril EPIKojas.
07.03.2016 – Lõuna – Eesti CUP bowlingus,  Põlva
19.04.2016 – Boccia võistkondlik MV Paide Spordikeskuses
17.05.2016 – Loeng „ Reumahaigus – organismi seisund“ lektor Liivia Valdas
02.05.2016 – Ansambli „Elurõõm“  osalemine Lõuna – Eesti ansamblite ülevaatusel.
09.05.2016 – Juhatuse koosolek.
20.05.2016 – Võrumaa PIKoja  üldkoosolek.
22.05.2016 – Täpsusorienteerumine „ Võrumaa kevad“ Võrumaa Spordikeskus.
03.06.2016 – Osalemine XXI vabariiklikul puuetega Inimeste kultuurifestivalil.  Tartu Vanemuise kontserdisaal.
16.05.2016 – Mälumängu II voor
28.06.2016 – Võrumaa PIKoja Jaanipäeva piknik FR. R. Kreuzwaldi muuseumi suveaias.
02.07.2016 – Võrumaa puuetega inimeste heitealade mitmevõistlus.
21-24.07.2016 – EISLiidu spordi – ja puhkelaager Elvas.
10 -11.08.2016 – Sõpruskohtumine Rakvere Puutega Inimeste Koja liikmetega, ühiskontsert.
16 -17.08.2016 – Osalemine suvekoolis Rakveres.
22.08.2016 – Boccia võistkondlik CUP Rõuge Ööbikuorg.
15.09.2016 – Infopäev „ Millised maksumäärad tuleval aastal hakkavad kehtima“  Võrumaa Tolli – ja Maksuamet.
18.09.2016 – Täpsusorienteerumine „ Võrumaa sügis „ Võru linna promenaadil.
29.09.2016 – Võrumaa Kutsehariduskeskuse infopäev „ Täiskasvanute koolitusvõimalused Võrumaa  Kutsehariduskeskuses „
03.10.2016 – Juhatuse koosolek.
06.10.2016 – Mälumängu III voor
11.11.2016 – Osalemine EPIK  üldkoosolekul Tallinnas.
09.10.2016 – Mälumängu IV voor
02.12.2016 – Osalemine Puuetega Inimeste Päeva Aastakonverentsil ERM-s.
06.12.2016 – Võrumaa PIK rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine „ Kandles“
Töötavad  ringid: Igal teisipäeval – loovusring  – juhendaja Karmen Luiga
Igal kolmapäeval  võmlemisring – juhendaja Helju Rakaselg
Igal neljapäeval male – kabering  juhendaja Ivar Hillep
Igal reedel ansambel „ Elurõõm „ – juhendaja Heino Pehk
Igal reedel ujumine  Väimela Tervisekeskuses.

Views: 26