Võrumaa PIK tegevus 2009

Koja tegevus lähtus 2009 aastal „Puuetega inimeste võrdsete võimaluste loomise standardreeglitest” ja Koja arengukavast. Võrumaa Puuetega Inimeste Koda ühendab 14 liikmesorganisatsiooni, kuhu kuulub detsembri seisuga 664 puuetega inimest, nendest 59% on Võru linna kodanikud.

Koja ruumides on võimalik osa võtta loovus ringi tegemistest mis ühendab käsitööd kui ka kunsti kallakuga tegemisi . Kaks korda nädalas toimub uues spordikeskuses ravivõimlemine ja korra nädalas Väimela Tervisekeskuses raviujumine ja bowlingu mängimise võimalus. Tööpäeviti on avatud raamatukogu, samal ajal on külastajatel kasutada internet kolme arvutiga. Kord nädalas saavad kokku ansambel Elurõõm liikmed. Ansambel osales Viljandi kultuurifestivalil, rahvusvahelisel puuetega inimeste laulu ja tantsupeol Smiltenes, esineti Võrumaa Puuetega Inimeste Koja korraldatud suurematel üritustel ja ettevõtmistel, jõulude ajal esineti mitmel ühingu jõulupeol ning Lõuna Eesti haiglas ravil viibijatele. Loovus ringi tööde näitus toimus juunis Võru Maavalitsuse saalis ja kultuurimajas Kannel.

2009.a. märkis Koda ära Võrumaa parima nais- ja mees- invasportlase, kelleks osutusid Elve Kroonmäe ja Ivar Hillep, teistkordselt viidi läbi nelja etapiline mälumäng, kus osales kuus võistkonda, organiseeris oma liikmetele kahel korral kabe – male ja koroona võistlused selgitamaks välja paremad, kes esindavad ühinguid vabariiklikel võistlustel. Tublid tegijad on Võru Ratastooliklubi ja Võru Maakonna Invaühingu invasportlased, kes on võitnud arvukalt medaleid ning meeskondlikke karikaid. Veel tuleb ära märkida Võrumaa Kurtide Ühingu noored kes koostöös Põlva Kurtide Ühingu noortega harjutavad koos korvpalli ja on tublid tegijad.

2009.a. üheks jätkuvaks prioriteediks on puuetega inimeste tööhõive, seetõttu toimus tihe koostöö Tööhõiveameti Võru osakonnaga. Ratastooliklubi eestvedamisel Lõuna Eesti heitealade mitmevõistlusel osales külalisena ja näitas oma oskusi Läti Paraolümpia võitja Aigars Apinis.

Arendame edasi Koja veebilehte aadressil: http.//web.vorukoda.ee Tahame olla ka meediaväljaannete kaudu nähtavad ja kuuldavad. Võru Ratastooliklubi tegevust ja kümne aasta juubelit on kajastanud kohalik ajaleht Võrumaa Teataja ja meeleolukas lugu ilmus Ivar Hillepist pealkirja all „ Kes oskab väärikalt kaotada, sel ei jää ka võidud tulemata „. Väiksemaid artikleid kajastasid veel ajalehed Lõunaleht ja Videvik.

2009. aasta populaarsemad koolitused, loengud ja üritused

 • Kirjandusnäitus „ Uuem teabekirjandus“ koos raamatute tutvustamisega. Keskraamatukoguhoidja Matti Russ ja kirjanik Enno Vaino
 • Loeng: „Tööturuteenused puudega töötule” Malle Kelt Võru Tööturuamet.
 • Üritus: „ Teeme ise munapühade teemalise lauakaunistuse“
 • Teabepäevad puuetega inimestele ja pensionäridele „ Turvalisem elu“.
 • Loeng: „Ohutuse tagamine kodus” Malle Kuusik Eesti Tervise edenduse Võru osakond.
 • Loeng: „ Tuleohutus ja meetmed selle tagamiseks kodus“. Margo Lempu Lõuna – Eesti Päästekeskus.
 • Loeng: „ Kuidas saan end aidata“ Kalli Truup Lõuna Eesti Haigla AS
 • Tuleohutusalane film „ Miks see juhtus meiega“
 • Õppepäev „ Seente tundmaõppimine“ Linda Raudvassar.
 • Võrumaa PIK üldkogu ettevalmistamine ja läbiviimine.
 • Südamenädala teabepäev Malle Kuusik
 • Vaegkuuljate puhkelaager Vaskna turismitalus
 • Abivahendikeskus „ Silmalaegas“ esitlemas oma tooteid
 • Võrumaa Kurtide Ühingu suvepäevad Kirikumäe puhkekülas
 • Võru Ratastooliklubi korraldatud retk Uhtjärve Ürgoru Nõiariiki
 • Lõuna – Eesti liikumispuuetega ühingute kokkutulek Ähijärvel
 • Jaanipäeva piknik Roosisaarel.
 • Vabariiklik puuetega inimeste XIV kultuurifestival Viljandis.
 • Koolitusreis Palanga Leedu
 • Värska SPA külastus
 • Lõuna Eesti heitealade mitmevõistluse spartakiaad.
 • Rahvusvaheline puuetega inimeste laulu ja tantsupidu Smiltenes. Üritust toetab MTÜ Euregio Pskov – Livonia
 • Loeng: „Enesekehtestamine” Merle Vilson Võrumaa Kutsehariduskeskus.
 • Rahvusvaheline puuetega inimeste päev kultuurimajas Kannel.
 • Ühingute jõulupeod ja aasta kokkuvõtete tegemine.
 • Loeng: „Puuetega inimeste uuest süsteemist puude raskusastme määramisel 2009.a.” Anne – Lii Smeiman Tartu Pensioniamet Võru osakond.

Need üritused on aidanud leida uusi puudega inimesi, kes on jäänud koju ja neil pole tahtmist olnud välja tulla, väga palju on aidanud kaasa valdade sotsiaaltöötajad ürituste läbiviimisel.

 

Kõige suurem valupunkt, millega Võru maakonna inimesed pöörduvad meie poole on rehabilitatsiooniteenuse rahaline maht, mille tõttu paljudel inimestel jäi teenus saamata. Mõnede ühingute juhid on juba eakad inimesed ja tahaksid puhata , aga pole soovijaid seda tööd tegema.

Meie soov on koostööd EPIK ja tema liikmesorganisatsioonidega, kõigi kohalike omavalitsustega, selleks püüame käia kohtadel ja tutvustada meie tegemisi ja leida uusi lahendusi ja kontakte.

Koja tegevuse tulemusena oleme püüdnud suurendada ühingute jätkusuutlikku tegevust, suurendada puuetega inimeste teadlikkust ja parandada nende sotsiaalset toimetulekut. Koosolemine tõstab inimeste olekut, et olla aktiivne ühiskonna liige.

Väino Marjak, tegevjuht

Views: 9