Koja aastakoosolek

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja juhatus kutsub kokku aastakoosoleku, mis toimub 10 juunil 2011 algusega kell 15.00 Päevakeskuse ruumis aadressil Jüri 19A null korrusel.

Päevakord:

  1. Võrumaa PIK 2010 aasta tegevus – ja majandusaruanne ( eelnevalt võimalik tutvuda alates 30.05.2011 kodulehel www.web.vorukoda.ee )

  2. Küsimused, selgitused, esitatud aruande kinnitamine.

  3. Võrumaa PIK tegevusest 2011 aastal.

  4. Jooksvad küsimused.

Ettepanekuid koosoleku päevakorra kohta võib teha kuni 08.maini.

Palun teatada oma osalemine 08.maiks.

Juhul kui aastakoosolekule vajalikku kvoorumit ei kogune, kutsutakse kokku teine aastakoosolek samal päeval, samas kohas ja sama päevakorraga algusega kell15.30. Teist korda kokkukutsutud aastakoosolek loetakse otsustusvõimeliseks sõltumata kohaletulnud liikmete arvust.

Ootame Teie aktiivset osavõttu!

Views: 16