Eesti uudised

PÄEVAKAJALISI UUDISEID EESTIST
17-05-2021 - 10:22 - Ärileht - Hiljutise tööpuuduse languse taga peitub üllatav nüanss
Töötuse määr oli selle aasta esimeses kvartalis 7,1% ja võrreldes eelneva kvartaliga tööpuudus kahanes. Vähem rõõmustav on, et samal ajal oli tööga hõivatud inimesi vähem kui mullu ja väiksema töötuse taga oli inimeste madalam tööturul osalemise aktiivsus. Töötuse määr oli selle aasta esimeses kvartalis 7,1% ja võrreldes eelneva kvartaliga tööpuudus kahanes. Vähem rõõmustav on, et samal ajal oli tööga hõivatud inimesi vähem kui mullu ja väiksema töötuse taga oli inimeste madalam tööturul osalemise aktiivsus.
17-05-2021 - 10:07 - Uued Uudised - Aeg suurushullustusest vabaneda: Eesti Vabariik ei ole president Kaljulaidi riik

Üks isevalitseja ütles kord: “Riik – see olen mina!” Sama suurushullustus kipub peale tulema ka president Kersti Kaljulaidile. ERR vahendab: kommenteerides enda võimalikku presidendivalimistel uuesti kandideerimist, ütles president Kersti Kaljulaid maakonnalehele Lääne Elu, et tema oma riigile kunagi “ei” ei ütle. “Mõtlesin, et kui minu riik kutsub mind, kuidas ma siis ei lähe. Olen sama […]

The post Aeg suurushullustusest vabaneda: Eesti Vabariik ei ole president Kaljulaidi riik appeared first on Uued Uudised.

Üks isevalitseja ütles kord: “Riik – see olen mina!” Sama suurushullustus kipub peale tulema ka president Kersti Kaljulaidile. ERR vahendab: kommenteerides enda võimalikku presidendivalimistel uuesti kandideerimist, ütles president Kersti Kaljulaid maakonnalehele Lääne Elu, et tema oma riigile kunagi “ei” ei ütle. “Mõtlesin, et kui minu riik kutsub mind, kuidas ma siis ei lähe. Olen sama […]

The post Aeg suurushullustusest vabaneda: Eesti Vabariik ei ole president Kaljulaidi riik appeared first on Uued Uudised.

17-05-2021 - 10:07 - https://www.aripaev.ee/ - Milliseid oskusi on töötajail vaja, et digitaliseerimisele mitte jalgu jääda?
Saates „Minu karjäärˮ on fookuses digitaalsus ja tulevikuoskused ehk mida vajavad töötajad selleks, et innovatsioonile ja digitaliseerimisele mitte jalgu jääda. Saates „Minu karjäärˮ on fookuses digitaalsus ja tulevikuoskused ehk mida vajavad töötajad selleks, et innovatsioonile ja digitaliseerimisele mitte jalgu jääda.
17-05-2021 - 09:47 - https://www.aripaev.ee/ - Erasektori tippjuht liitub EASiga
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ettevõtluse ja innovatsiooni keskuse direktorina alustab juunist tööd Mihkel Tammo, kes on varem olnud metallitööstusfirma Estanc juht ja üks Rohetiigri eestvedajatest. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ettevõtluse ja innovatsiooni keskuse direktorina alustab juunist tööd Mihkel Tammo, kes on varem olnud metallitööstusfirma Estanc juht ja üks Rohetiigri eestvedajatest.
17-05-2021 - 09:30 - Ärileht - Venelaste koroonavaktsiini pidu on läbi? Brasiilia ravimiameti sõnul võib Sputnik ohtlik olla
Mõnda aega tundus Venemaa koroonavaktsiini Sputnik V levik maailmas olevat pidurdamatu, kuid nüüd on vaktsiini osas õhku kerkinud tõsised küsimärgid. Mõnda aega tundus Venemaa koroonavaktsiini Sputnik V levik maailmas olevat pidurdamatu, kuid nüüd on vaktsiini osas õhku kerkinud tõsised küsimärgid.
17-05-2021 - 09:19 - Objektiiv - IT-ekspert avastas teadusnõukojale saadetud ettepanekud Kallase “valgest raamatust”

Riigikantselei poolt koostatud nn Kaja Kallase valge raamatu koostamisel kasutati IT-ekspert Kaido Kallikormi poolt esitatud ettepanekuid, millele aga lõppdokumendis kordagi ei viidata. Pärast Objektiivi päringut vabandas kantselei Kallikormi ees, kuna siiani polnud mees juba veebruari lõpus saadetud kirjale mingit vastust saanud.

Kallikorm saatis 23. veebruaril riigikantseleile kirja, mille palus edastada valitsuse teadusnõukojale. “Olen ameti poolest nõustamas mitmete riikide ametkondi nii ökonoomika, energeetika kui IT valdkondades ning sooviksin jagada oma teadmisi ja parimaid praktikaid, mis on osutunud tulemuslikumaks, kui Eestis täna kasutusel olev stiihilise reageerimise metoodika,” kirjutas Kallikorm.

Ta märkis, et sarnaselt arvutisüsteemides toimivatele programmialgoritmidele on võimalik rakendada ka nn ühiskondlikke algoritme, mis “annavad võimaluse teatud dünaamikaks ning ühtlasi loovad selgemad piirid ja arusaamise ka ühiskonnas tervikuna.” Näiteks tõi ta Eesti NSV energiasüsteemi, mil igapäevaselt anti meedias teada kehtivast tarbimisrežiimist. 

Seejärel pakkus Kallikorm välja, et segadust koolide, klasside ja ettevõtete sulgemisega annaks vältida, kui kehtestada selgepiirilised ohutasemed. Näiteks tähendaks tase 5, et maskid on kohustuslikud, aga kõik asutused ja koolid on avatud. Tase 3 tähendaks, et maskid on kohustuslikud, koolid avatud, kauplused aga suletud. Tase 1 tähendaks, et kõik asutused on suletud ning väljas viibimine keelatud. “Tasemete arvestamine tuleb siduda nakkuskordajaga. Kuigi Eesti on küllalt väike, võib seda lahendust dimensioneerida ka maakondade lõikes. Tsükli kehtestamine saaks olla kas päeva, nädala või kuu põhine,” pani Kallikorm ette.

“Praktikas toimib lahendus sellisena: kõikidest meediakanalitest antakse teada, et nakkuskordaja on X ja (järgmisel päeval, nädalal, kuul) rakendub sellele vastav ohutase, mille kohaselt on koolid distantsõppel, ettevõtted suletud, toidukauplused avatud (seda, mis täpselt suletud või avatud, saab loomulikult reguleerida vastavalt ohutasemele). Antud lahendus peab lisaks sulgemistele sisaldama ka ettevõtete toetusplaani. Sellise lahenduse tulemusena ei pea enam tekitama asjatut poleemikat sulgemiste ja avamiste osas, ega segadust ettevõtjatele, kooliõpilastele, lastevanematele –  kui ametlik kordaja on x, siis tuleb ühiskonnal tervikult käituda vastavalt. Kui kordaja jõuab tasemele x-n, siis vastavalt leevenevad ka piirangud,” kirjeldas Kallikorm.

Idee läks käiku

Oma kirjale ta riigikantseleist vastust ei saanud. Kantselei selgitas aga nüüd Objektiivi päringu peale, et Kallikormi ettepanekud jõudsidki “ühe sisendina” valgesse raamatusse. “Kaido Kallikormi selgepiiriliste ohutasemete seadmise ettepanek oli üheks sisendiks „Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes“ koostamisel lisaks paljudele teistele sisenditele,” teatas kantselei.

Riigikantselei viitas, et valgele raamatule sarnaseid dokumente on loonud ka näiteks Saksamaa ja Iirimaa. Valge raamatu üheks sisendiks oli kantselei teatel ka Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) vastav dokument. “Teadusnõukoda on ohutasemete seadmise ideed arutanud korduvalt, nii „Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes“ koostamise käigus kui ka varasemalt,” märkis kantselei.

Eesti valge raamatu dokumendist aga viidet Kaido Kallikormile ei leia. “Lähtealuste koostamist koordineeris riigikantselei, kes konsulteeris Vabariigi Valitsust nõustava teadusnõukojaga, asjaomaste ministeeriumide ja riigiasutustega. Koostamisel on kasutatud riigikantselei tellitud uuringuid, Arenguseire Keskuse aruandeid ning Eesti ja teiste riikide teadusuuringuid. Samuti on kogemusi ammutatud teiste samasisulistest dokumentidest (sh Saksamaa, Soome, Šotimaa, Ühendkuningriik),” kirjutatakse valge raamatu sissejuhatuses.

Nüüd saatis kantselei lõpuks ka Kallikormile vastuse. “Esmalt väga vabandame, et me ei ole Teie 23.02.2021 saadetud e-kirjale vastanud. Täname Teid väga heade mõtete ja ettepanekute eest! /…/ Oleme nii teie mõtteid kui ka teistest allikatest pärinevat infot kasutanud „Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes“ koostamisel,” seisab kirjas.

Kallikorm: küllap peeti heaks ideeks

Kaido Kallikorm sõnas Objektiivile, et antud juhtumi puhul pole tähtis mitte tema isik, vaid riigi üldine käitumine säärastel puhkudel – kodanikke justkui soovitakse kaasata, kuid ettepanekud lähevad nö musta auku. Tema sõnul on positiivne, et ideed leidsid kasutust, kuid enda sõnul oleks ta soovinud neid pikemalt lahti seletada – antud juhul võeti kasutusel esialgne “toorik”. “See äratuntav koht (Kaja Kallase esinemises – toim.) oli sõnastuses “ohutasemed” – siis sain aru, et jube tuttavaks läheb see jutt,” muigas Kallikorm.

Kallikormi sõnul ajendas teda teadusnõukojale kirjutama see, kui kaootiliselt Eestis piiranguid rakendati. “Kogu aeg kinni-lahti, aga aasta aega ei kuule ühtegi värsket mõtet. Ise elan Rootsis – siin on näha, kuidas asjad otsustatakse ära ja tehakse, et pole täna nii – homme naa,” tõdes Kallikorm.

Tema sõnul on piirangute puhul vaja selgust. “Vanemad ei tea, kas laps läheb kooli, firmad ei tea, kas on kaugkontor või töö kohapeal. ENSV ajal ei olnud internetti, aga suudeti kommunikeerida kogu riigile sõnum, mis toimub energeetikas täna – kellel oli vaja, see sai aru,” tõi Kallikorm näite. Sama loogika kehtib tema sõnul ka näiteks rannas, kus punane lipp annab selge sõnumi – täna vette ei lähe.

The post IT-ekspert avastas teadusnõukojale saadetud ettepanekud Kallase “valgest raamatust” appeared first on Objektiiv.

Riigikantselei poolt koostatud nn Kaja Kallase valge raamatu koostamisel kasutati IT-ekspert Kaido Kallikormi poolt esitatud ettepanekuid, millele aga lõppdokumendis kordagi ei viidata.

The post IT-ekspert avastas teadusnõukojale saadetud ettepanekud Kallase “valgest raamatust” appeared first on Objektiiv.

17-05-2021 - 09:15 - Ärileht - Inflatsioonitont ja Aasias hoogustuv koroonasse nakatumine lõi kulla särama
Investorid leidsid endale nagu varnast põhjuseid, miks kulda osta. Investorid leidsid endale nagu varnast põhjuseid, miks kulda osta.
17-05-2021 - 09:04 - https://www.aripaev.ee/ - Saksamaad painab mitme kümnendi suurim defitsiit
Saksamaa ehitusturg seisab silmitsi tõsise materjalipuudusega, näitavad riigi majandusuuringute keskuse ifo uuringud. Saksamaa ehitusturg seisab silmitsi tõsise materjalipuudusega, näitavad riigi majandusuuringute keskuse ifo uuringud.
17-05-2021 - 08:40 - Uued Uudised - Biden tühistas Trumpi kehtestatud piirangud, mis takistasid sotsiaalmeedia kasutajate tsenseerimist

USA president Joe Biden tühistas möödunud nädalal president Trumpi administratsiooni korralduse, mille eesmärgiks oli kaitsta sotsiaalmeedia kasutajaid suurte tehnoloogiaettevõtete meelevaldsete sisupiirangute eest. Tühistamisega seoses võetakse ilmselt tagasi ka kõik möödunud aasta mais vastuvõetud veebitsensuuri vältimise korraldusega seotud määrused ja otsused. President Trump püüdis takistada sotsiaalmeediaettevõtteid nagu Twitter, Facebook ja YouTube muutmast kasutajate sisu, kuna seda […]

The post Biden tühistas Trumpi kehtestatud piirangud, mis takistasid sotsiaalmeedia kasutajate tsenseerimist appeared first on Uued Uudised.

USA president Joe Biden tühistas möödunud nädalal president Trumpi administratsiooni korralduse, mille eesmärgiks oli kaitsta sotsiaalmeedia kasutajaid suurte tehnoloogiaettevõtete meelevaldsete sisupiirangute eest. Tühistamisega seoses võetakse ilmselt tagasi ka kõik möödunud aasta mais vastuvõetud veebitsensuuri vältimise korraldusega seotud määrused ja otsused. President Trump püüdis takistada sotsiaalmeediaettevõtteid nagu Twitter, Facebook ja YouTube muutmast kasutajate sisu, kuna seda […]

The post Biden tühistas Trumpi kehtestatud piirangud, mis takistasid sotsiaalmeedia kasutajate tsenseerimist appeared first on Uued Uudised.

17-05-2021 - 08:30 - Uued Uudised - Pronkssõduri juures sünnib uus okupantide põlvkond

Hiljuti järjekordselt toimunud 9. mai jõudemonstratsiooni puhul jättis Eesti meedia tähelepanuta ühe olulise sõnumi – sellel üritusel kasvatatakse peale uut põlvkonda okupante. See päev ei tähenda enam ka pelgalt langenute mälestamist, vaid see on nostalgiast kantud impeeriumimeelsete jõudemonstratsioon. Nimelt on “surematu polgu” üritusel palju lapsi, mõned lausa pisikesed, kes on surutud Punaarmee mundrisse – juba […]

The post Pronkssõduri juures sünnib uus okupantide põlvkond appeared first on Uued Uudised.

Hiljuti järjekordselt toimunud 9. mai jõudemonstratsiooni puhul jättis Eesti meedia tähelepanuta ühe olulise sõnumi – sellel üritusel kasvatatakse peale uut põlvkonda okupante. See päev ei tähenda enam ka pelgalt langenute mälestamist, vaid see on nostalgiast kantud impeeriumimeelsete jõudemonstratsioon. Nimelt on “surematu polgu” üritusel palju lapsi, mõned lausa pisikesed, kes on surutud Punaarmee mundrisse – juba […]

The post Pronkssõduri juures sünnib uus okupantide põlvkond appeared first on Uued Uudised.

17-05-2021 - 08:30 - Ärileht - Saku Õlletehas kahekordistab eksporti Venemaale. Numbrid kõnetavad: Eesti õlu mekib idanaabrile üllatavalt hästi
Mullu sügisel eksporti Venemaale alustanud Saku Õlletehas laiendab idanaabri turule suunatud sortimenti nelja uue õlle näol ning tõstab lähinädalatel teele saadetavate uute kogustega idasuunalist eksporti pea kaks korda. Mullu sügisel eksporti Venemaale alustanud Saku Õlletehas laiendab idanaabri turule suunatud sortimenti nelja uue õlle näol ning tõstab lähinädalatel teele saadetavate uute kogustega idasuunalist eksporti pea kaks korda.
17-05-2021 - 08:19 - https://www.aripaev.ee/ - Dividendi taastav Equinor pakub vähemalt kaitset inflatsiooni eest
Toormete hinnatõusuga on kerkinud mu portfellis Equinori aktsia hind ning läinud nädalal toimunud aktsionäride üldkoosolekul sai heakskiidu kolmas järjestikune kvartalidividendi tõus. Toormete hinnatõusuga on kerkinud mu portfellis Equinori aktsia hind ning läinud nädalal toimunud aktsionäride üldkoosolekul sai heakskiidu kolmas järjestikune kvartalidividendi tõus.
17-05-2021 - 08:11 - https://www.aripaev.ee/ - LHV: Merko aktsia õiglane väärtus on poole väiksem
LHV kirjutab oma analüüsis, et toorainete hinnatõus ja ehituse sisendhindade kallinemine võib järgmistes kvartalites Merko Ehituse kasumlikkust survestama hakata. Aktsiale oodatakse aga umbes 50protsendilist langust. LHV kirjutab oma analüüsis, et toorainete hinnatõus ja ehituse sisendhindade kallinemine võib järgmistes kvartalites Merko Ehituse kasumlikkust survestama hakata. Aktsiale oodatakse aga umbes 50protsendilist langust.
17-05-2021 - 08:08 - https://www.aripaev.ee/ - LHV ootab Novaturase aktsiale korralikku tõusu
LHV analüüs on reisikorraldaja Novaturase aktsiale andnud ostusoovituse ning õiglase väärtuse vahemikuks hinnanud 6,00–-6,50 eurot aktsia kohta. Praegu kaupleb Novaturase aktsia 4,76 euro juures. LHV analüüs on reisikorraldaja Novaturase aktsiale andnud ostusoovituse ning õiglase väärtuse vahemikuks hinnanud 6,00–-6,50 eurot aktsia kohta. Praegu kaupleb Novaturase aktsia 4,76 euro juures.
17-05-2021 - 08:00 - https://www.aripaev.ee/ - IT-juht – kaablipaigaldaja või äriedendaja?
Milline on IT-juhi roll ettevõttes, milliste ülesannete lahendamisega tuleb tegeleda? IT-juhtimisest räägib Äripäeva raadiosaates IT-taristu ettevõtte Oixio IT-juhtimise ärisuuna juht Rein Lindmäe. Milline on IT-juhi roll ettevõttes, milliste ülesannete lahendamisega tuleb tegeleda? IT-juhtimisest räägib Äripäeva raadiosaates IT-taristu ettevõtte Oixio IT-juhtimise ärisuuna juht Rein Lindmäe.
17-05-2021 - 07:55 - Uued Uudised - Eesti välisministeerium on taas LGBT laineharjal

Kui eelmise valitsuse välisminister Urmas Reinsalu lõpetas välispoliitikas LGBT-ga kaasalaulmise, siis Kaja Kallase valitsus koos välisminister Eva-Maria Liimetsaga vilgutab taas vikerkaarevärvidele rohelist tuld. BNS kirjutab: Rahvusvahelise homo-, bi- ja transvaenu vastase päeva puhul väljendavad Kanada, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Hollandi, Norra, Hispaania, Rootsi, Briti ja Ameerika Ühendriikide saatkonnad Eestis ning Eesti Välisministeerium pühendumust […]

The post Eesti välisministeerium on taas LGBT laineharjal appeared first on Uued Uudised.

Kui eelmise valitsuse välisminister Urmas Reinsalu lõpetas välispoliitikas LGBT-ga kaasalaulmise, siis Kaja Kallase valitsus koos välisminister Eva-Maria Liimetsaga vilgutab taas vikerkaarevärvidele rohelist tuld. BNS kirjutab: Rahvusvahelise homo-, bi- ja transvaenu vastase päeva puhul väljendavad Kanada, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Hollandi, Norra, Hispaania, Rootsi, Briti ja Ameerika Ühendriikide saatkonnad Eestis ning Eesti Välisministeerium pühendumust […]

The post Eesti välisministeerium on taas LGBT laineharjal appeared first on Uued Uudised.

17-05-2021 - 07:50 - Ärileht - Musk kukutas <em>bitcoin</em>'i kolme kuu põhja
Täna kukkus bitcoin kolme kuu madalaimale tasemele. Täna kukkus bitcoin kolme kuu madalaimale tasemele.
17-05-2021 - 07:50 - Uued Uudised - Ise provotseerin, ise nõuan raha – tarandid ja hartlebid hagejatena kohtus

Selle aasta maikuu tundub olevat eriline – nimelt nõuavad meeleavaldusi provotseerinud intrigandid raha neilt, kes seda takistada püüdsid. Indrek Tarandi nõuetest EKRE vastu kirjutasid Uued Uudised loos “Indrek Tarandi kaasused on Eesti justiitssüsteemi häbiplekk”, nüüd on sellele lisandunud Florian Hartlebi väljapressimislugu, või nagu kirjutab Õhtuleht: “Saksa politoloogiadoktor nõuab Vooglaiult hüvitist. Tunnistajad: ta ise provotseeris! /…/ […]

The post Ise provotseerin, ise nõuan raha – tarandid ja hartlebid hagejatena kohtus appeared first on Uued Uudised.

Selle aasta maikuu tundub olevat eriline – nimelt nõuavad meeleavaldusi provotseerinud intrigandid raha neilt, kes seda takistada püüdsid. Indrek Tarandi nõuetest EKRE vastu kirjutasid Uued Uudised loos “Indrek Tarandi kaasused on Eesti justiitssüsteemi häbiplekk”, nüüd on sellele lisandunud Florian Hartlebi väljapressimislugu, või nagu kirjutab Õhtuleht: “Saksa politoloogiadoktor nõuab Vooglaiult hüvitist. Tunnistajad: ta ise provotseeris! /…/ […]

The post Ise provotseerin, ise nõuan raha – tarandid ja hartlebid hagejatena kohtus appeared first on Uued Uudised.

17-05-2021 - 07:46 - https://www.aripaev.ee/ - Rauamaagi hind hakkas kiiresti kukkuma
Rauamaagi hind hakkas eelmise nädala lõpus pärast rekordite saavutamist järsult langema, sest Hiina üritab kiiresti kasvavat hinnataset kontrolli alla saada. Rauamaagi hind hakkas eelmise nädala lõpus pärast rekordite saavutamist järsult langema, sest Hiina üritab kiiresti kasvavat hinnataset kontrolli alla saada.
17-05-2021 - 07:32 - Eesti uudised | Õhtuleht - Ööpäevaga lisandus 153 positiivset koroonatesti, haiglaravi vajab 232 patsienti
Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2874 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 153 ehk 5,3% testide koguarvust. Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2874 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 153 ehk 5,3% testide koguarvust.
17-05-2021 - 07:25 - https://www.aripaev.ee/ - Bitcoini hind kukkus kolme kuu põhja
Bitcoini hind langes täna kolme kuu madalaima tasemeni, sest Tesla juht Elon Musk vihjas nädalavahetusel, et autotootja on osa aasta alguses ostetud bitcoine maha müünud või plaanib seda teha. Hiljem turg aga stabiliseerus, sest Musk kinnitas, et krüptoraha ta müünud ei ole, vahendab Yahoo Finance. Bitcoini hind langes täna kolme kuu madalaima tasemeni, sest Tesla juht Elon Musk vihjas nädalavahetusel, et autotootja on osa aasta alguses ostetud bitcoine maha müünud või plaanib seda teha. Hiljem turg aga stabiliseerus, sest Musk kinnitas, et krüptoraha ta müünud ei ole, vahendab Yahoo Finance.
17-05-2021 - 07:22 - Objektiiv - Ivan Makarov: esindusdemokraatia hundiratas

Kui Eestis räägitakse tõsimeeli mingisugustest lähenevatest “presidendivalimistest”, siis tulevad millegipärast meelde kaadrid filmist, kus organiseeritud kuritegevuse grupeeringuid ehk kriminaalide parteid valivad endale üldjuhatajat. Valitseja kaasosalisest kandidaat töötleb “autoriteete“, lubades igale midagi, ühele tõrksale pannakse autosse pomm, teisele näidatakse hääle saamiseks talle kümmekond aastat külmas kohas tagavaid pabereid, kolmandale loovutatakse stripiklubi, neljandale 100 tuhat dollarit, kirjutab Ivan Makarov.

Kui ma ei joo kohvi kolm korda päevas, siis kuivan kokku, nagu tükike praetud kitseliha.“ – Johann Sebastian Bach

Järjekordne kurb uudis sellest, et Eestis sünnib aina vähem lapsi ja elanikkonna juurdekasv toimub sisserändajate arvelt, meenutab habemega anekdooti pessimisti pooltühjast ja optimisti poolenisti täis klaasist: pessimistlikud eestlased mõtlevad sellest, et kaua veel püsib emakeel, eesti kultuur ja rahvusriik, eurokosmopoliidid aga on rõõmsad, et jäävad peale suured “rahvustevahelise suhtlemise“ keeled, “päästvad“ põgenikekvoodid, multikultuursus ja kaovad tülikad rahvusriigid.

Lenini üritus elab ja võidab, sest Nõukogude Liit lõi omal ajal väga tõhusa süsteemi rahvuste lahustamiseks „vanema venna“ poolt ärastatud elukeskkonnas selleks, et nagu kirjutas kunagi oma luuletuses “Seltsimees Nettele – aurikule ja inimesele“ proletaarlaste poeet-primitivist Majakovski, tuleb teha kõik, “et elada maailmas Venemaadeta ja Lätideta ühtse inimeste ühiselamuna.“

Euroopa Liit kasutab bolševike juurutatud süsteemi, täiustades seda vastavalt ülemaailmse tehnoloogiate arengule ja “neonormaalsustega“. Kusjuures vene inimese jaoks kõlab „neonormaalsus“ praktiliselt nagu “ненормальность“ (ebanormaalsus), seega on “neofašismiga“ aastakümneid hirmutatud venelased juba kasvõi lingvistiliselt paremini kaitstud seadustatud perverssustest. Rääkimata sellest, et konservatiivsed antikehad on venelastel nende õnneks veres. Aga ülemaailmse proletaarse revolutsiooni soovunelm kehastub praegu ülemaailmse globaliseerumise näol, mis hävitab kõigepealt Euroopa tsivilisatsiooni, kui Prantsusmaa, Saksamaa ja „väiksemadki vennad“ lagunevad sadadeks antagonistlikeks enklaavideks. Kui inimestel kaob viimnegi stiimul kaitsta oma lagunevat riiki, oma kodu ja isegi oma laimatud, naeruvääristatud ja tagakiusatud peret, mille saatuse üle saavad otsustada mingid tigedad sootud olendid. Ja siis ongi jaol oma võimsaid rahvusriike säilitanud Hiina, Venemaa ja islamimaad.

See, kuidas ELis ja mujalgi maailmas piiratakse massiliselt sõnavabadust ja karistatakse “teisitimõtlemise“ eest, on kõige värskemalt meeles nõukogude ajast. Seda praktiseeritakse Venemaal ka praegu, seal on võimule, selle ideoloogiale ja ajalookäsitlusele oponeerimine seadusega kriminaliseeritud. Sinnapoole tüürib kahe korruptsioonierakonnaga eesotsas ka meie Eesti, valmistatakse ette ka vastav uus karistusseadustik, sest vasakliberaalide sõna on vaba ja ülejäänute sõna enam ei ole.

Kui Eesti ajateenijatel keelati 9. mail kaitseväe vormis piduliste silme ette jääda, unustati hoiatada, et nad ei kasutaks ka eesti keelt, mis võis ju kellegi tundeid samuti riivata. Aga võib-olla ei unustatudki. Kas Eesti elanikud saavad sellise kaitseväe peale üldse loota? Pole siis midagi imestada, et eestlaste migratsioonisaldo oli möödunud aastal esimest korda pärast 2016, aastat negatiivne: riigist lahkus 6920 ja riiki naases 5900 EV kodanikku. Kas me saamegi lahkujate peale pahased olla, kui neid veendakse päevast päeva selles, et see polegi nende maa, et see pole nende riik, et nad ei saa mitte kuidagi mõjutada otsuseid nende elu ja saatuse üle, et nad on kõigile võlgu ja kõigi ees süüdi, et Eesti pere on vägivallapesa, et me oleme sallimatud ja süüdi ka Aafrika koloniseerimises? Kui paljudel juhtudel ei saagi Eestis eesti keelega hakkama? Kui võimulolijad valetavad ja varastavad juba täiesti avalikult ja neid ei saa mitte kuidagi ohjata?

Kas sellises õhkkonnas, kui sinu kodu seinale kirjutatakse pidevalt teatud lühikesi sõnu ja sulle hinge kallatakse solki, saame me hukka mõista neid, kes sõidavad elama võõrsile, kui seal saab rohkem raha? Mujal pole vähemalt alandatuse tunnet, mis tekkib paratamatult sinu enda maal, mida uutmoodi okupeeritakse. Eesti rahvuslehe Postimees lipukiri on ilus: „Seisame eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest läbi aegade“. Vene Postimehes ilmus aga 8. mail selle lehe peatoimetaja lugu „Toimetuselt: pidupäeva eel“, kus räägitakse natsismi kohutavatest kuritegudest ja küsitakse: “…kas diskussioonid sellest, et on vaja sünnitada rohkem lapsi rahvuse säilimise nimel, ei olegi sama ooperi esimesed taktid?“. 

Kas Justamendi ja Runneli “maa tuleb täita lastega, maa oma enda lastega“ on siis “sama ooperi esimesed taktid“? 

Yana Toom, kes on ennustanud eesti keele ja seega ka rahvuse lõppu, jätkab oma eesti keelt selgeltnägemise saadetes mittepruukiva parteikaaslase Ilona Kaldre mängimist ja vaatab tulevikku: „Kui Jüri Ratas “auklikuks laskmise“ üle elab, saab temast hooliv kogu rahva president“ (EPL 14. mai). Kohuke jah hoolib ja seega ka Toom “käis peaministriga Stenbocki maja esinduskorteris kohvi-teed joomas“. Aga mina küll ei oskaks öelda, mis on Ratase edasise karjääri jaoks hullem – rahva raha laristamise avalikustamise tagajärjel „auklikuks laskmine“ või selline Toomi poolne Juuda suudlus Jüri Ratase põsele, mis võib osutuda kontrollasuks pähe. Sest nagu kirjutas oma kuulsas valmis Ivan Krõlov, „sellest, keda kiidab meile vaenlane, ei ole ilmselt kasu“.

Aga sellegipoolest on Toomi sõnavalik seekord üsnagi sümboolne. Eesti Ekspressi teatud lood on nii hästi ajastatud, et tekitavadki poliitilise tellimusmõrva efekti. Üleüldse meenutab praegu meie “ladvikus“ toimuv NTV maffiaseriaalis “Seadustatud ment“ just neil päevil eestimaalastele näidatut: “seaduslikud vargad“ peavad valima endale uue “ärelvaataja“ ehk teatud mõttes presidendi, kes jälgib mõjusfääride “õiglast“ jagunemist, tagab varaste ühiskassa (общак) täitmist ja hoidmist ning võõraste bandiitide (залётные) eemalehoidmist “oma territooriumilt“ jne.

Järelvaataja määramine toimub EV “esindusdemokraatia“ ja presidendi “valimise“ parimates traditsioonides: vargajõukude üldjuhataja valitakse “autoriteetide“ istungil (сход), kuhu tulevad tuntud ja “lugupeetud“ tegelased, kes esindavad oma organiseeritud kuritegevuse grupeeringuid (need oleksid nagu kriminaalide parteid) ja hääletavad kandidaadi poolt või vastu. Praeguse valitseja kaasosalisest kandidaat töötleb “autoriteete“, lubades igale midagi, ühele tõrksale pannakse autosse pomm, teisele näidatakse hääle saamiseks talle kümmekond aastat külmas kohas tagavaid pabereid, kolmandale loovutatakse stripiklubi, neljandale 100 tuhat dollarit, viienda kohta tellitakse müüdavalt lehelt paljastused, veel üht neutraliseerivad jõukude palgal olevad “räpased mendid“. Kõigile “saadikutele“ kaetakse ühiskassast varastatud rahade kulul rikkalik peolaud (поляна) ja nad saavad tasuta tüdrukuid. Koosolekul lastakse eriti äge vastane sõelapõhjaks. 

Kui Eestis räägitakse tõsimeeli mingisugustest lähenevatest presidendivalimistest, siis tulevad millegipärast meelde just need kaadrid. Et riigipea määratakse parteide tagatubades lehmakauplemise tulemusena, mille käigus raisatakse palju ühisraha, süüakse ja juuakse, lubatakse erinevatele huvigruppidele igasuguseid asju, jagatakse mõjuvõimu, näidatakse inimestele nakatunud raipekannikaid, rammitakse autoga vastikut matsirahvast ja viiakse kaenlas koju riiklikke kohvimasinaid.

Teiste kulul joovad nii karsklased kui ka maohaavanditest vaevatud“ – Ljolik „Briljantkäest“ (illustratsioon: zen.yandex.media)

Pole ime, et EV kodanikel tekkib juba apaatia ja nad peidavad ennast selle seltskonna ja koroonaviiruse eest taludesse ning nii mõnigi lahkub riigist. Valitsusliit algatas lisaks seadusemuudatuse, mis lubab kohalike omavalitsuste volikogudesse kuuluda ka Europarlamendi liikmetel. See on munitsipaalvalimiste- ja võimu jätkuv naeruvääristamine ning ka keskuse (Brüsseli) käte, kõrvade ja silmade invasioon sinna, kus on veel eestlust ja tervet mõistust. Pole ka ime, et seadusemuudatuse algataja oli Yana Toom ja seda toetas ka reformierakond. “Koalitsiooninõukogus andsime rohelise tule otsida sellele ettepanekule toetust,“ kinnitas Postimehele Mailis Reps, kes on ikka veel riigikogu liige. Seoses sellega tekkib vaid üks küsimus: aga mida arvab asjast riigikogu liige Igor Kravtšenko?

Poliitilise hundiratta tulemusena langes rahvuslik valitsus ja Eesti rahvalt võeti võimalus hääletada abielureferendumil. Ja nüüd näeme me naeratavat Jüri Ratast vastu võtmas igasuguseid absurdseid petitsioone, mis tulevad nagu oavarrest: alles andsid talle sotsid üle allkirjad “menstruatsioonist tingitud vaesuse vähendamiseks“, ja juba rohelised ja LGBT suruvad talle pihku allkirjad nõudmisega muuta perekonnaseadus ja lubada homoabielud.

Paistab, et need allkirjad on Jüri Ratase silmis kaalukamad kui kogu rahva allkirjad referendumil. Kui rahvas peab seda meeles, siis ei ole sellel poliitikul küll tulevikku. Ainus viis pinnale jääda ongi ülalkirjeldatud “esindusdemokraatia“ abil Kadriorgu pääsemine, nii et tuleb veel palju laristamist, sobinguid, noa selga löömist, alt hüppamist ja muud poliitkamasutrat parteide tagatubades. Ja naeratav peaminister Kaja Kallas sõidab linnas ratta seljas kahe ihukaitsjatega auto saatel.

Maa tuleb täita Kallastega.

The post Ivan Makarov: esindusdemokraatia hundiratas appeared first on Objektiiv.

Kui Eestis räägitakse tõsimeeli mingisugustest lähenevatest “presidendivalimistest”, siis tulevad millegipärast meelde kaadrid filmist, kus organiseeritud kuritegevuse grupeeringuid ehk kriminaalide parteid valivad endale üldjuhatajat.

The post Ivan Makarov: esindusdemokraatia hundiratas appeared first on Objektiiv.

17-05-2021 - 07:21 - https://www.aripaev.ee/ - Kaarel Ots: mis takistab tervishoiusüsteemi turukonkurentsile avamast?
Prooviks tervishoiusüsteemi päriselt efektiivsemaks muuta. Muudame inimese raha vabaks ja usaldame tema motivatsiooni oma rahaga targalt ümber käia, kirjutab Tallinna börsi juht Kaarel Ots vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele. Prooviks tervishoiusüsteemi päriselt efektiivsemaks muuta. Muudame inimese raha vabaks ja usaldame tema motivatsiooni oma rahaga targalt ümber käia, kirjutab Tallinna börsi juht Kaarel Ots vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
17-05-2021 - 07:20 - Ärileht - KAART | Eleringi kaablite programmi abil kaovad Tartus linna ümbritsevad kõrgepingeliinid
Elering jätkab Tallinnas ja Tartus õhuliinide asendamist maa-aluste kaablitega, programmi raames kaovad lähema kümne aasta jooksul Tartu linna ümbritsevad kõrgepingeliinid. Elering jätkab Tallinnas ja Tartus õhuliinide asendamist maa-aluste kaablitega, programmi raames kaovad lähema kümne aasta jooksul Tartu linna ümbritsevad kõrgepingeliinid.
17-05-2021 - 07:01 - https://www.aripaev.ee/ - ERIALi hoiustajate esindaja: kiiresti tegutsedes võiks pool rahast tagasi saada
ERIALi endine pressiesindaja Raul Kalev hakkas saneerimist ootava ühistu juhatusele vastu ning nõuab koos seltskonna hoiustajatega kõigi hoiu-laenuühistu juhtorganite väljavahetamist. Saneerimiskava on aga juba võlausaldajate heakskiiduga kohtuniku laual. ERIALi endine pressiesindaja Raul Kalev hakkas saneerimist ootava ühistu juhatusele vastu ning nõuab koos seltskonna hoiustajatega kõigi hoiu-laenuühistu juhtorganite väljavahetamist. Saneerimiskava on aga juba võlausaldajate heakskiiduga kohtuniku laual.
17-05-2021 - 07:00 - https://www.aripaev.ee/ - Eesti idufirma läheb Marsile hapnikku viima
Eesti kosmoseäriinkubaator annab hoogu kokku 20 idufirmale, neist üks värskemaid on UP Catalyst, kes hakkab Marsi-missioonideks hapnikku tootma. Eesti kosmoseäriinkubaator annab hoogu kokku 20 idufirmale, neist üks värskemaid on UP Catalyst, kes hakkab Marsi-missioonideks hapnikku tootma.
17-05-2021 - 06:24 - Uued Uudised - Kanada liberaalide lootus panna migrandiühiskond rahus elama on läbikukkumisele määratud

Lähis-Ida konflikt on lääneriikides kired lõkkele puhunud, sest seal on üldjuhul arvestatavad ja mõjukad juudikogukonnad ning samas on need riigid täis moslemitest ja eriti araablastest migrante – nii on Kolmanda maailma konfliktid toodud Lääne linnade tänavatele. Kanada peaminister Justin Trudeau mõistis pärast Iisraeli- ja Palestiina-meelsete protestijate kokkupõrkeid pühapäeval Montrealis hukka vägivalla ja “põlastusväärse retoorika”. Peaminister […]

The post Kanada liberaalide lootus panna migrandiühiskond rahus elama on läbikukkumisele määratud appeared first on Uued Uudised.

Lähis-Ida konflikt on lääneriikides kired lõkkele puhunud, sest seal on üldjuhul arvestatavad ja mõjukad juudikogukonnad ning samas on need riigid täis moslemitest ja eriti araablastest migrante – nii on Kolmanda maailma konfliktid toodud Lääne linnade tänavatele. Kanada peaminister Justin Trudeau mõistis pärast Iisraeli- ja Palestiina-meelsete protestijate kokkupõrkeid pühapäeval Montrealis hukka vägivalla ja “põlastusväärse retoorika”. Peaminister […]

The post Kanada liberaalide lootus panna migrandiühiskond rahus elama on läbikukkumisele määratud appeared first on Uued Uudised.

17-05-2021 - 06:10 - Ärileht - Head uudised! Töötute arv tegi korraliku languse
Statistikaameti andmetel töötute arv langes kvartaliga 1500 inimese võrra. Statistikaameti andmetel töötute arv langes kvartaliga 1500 inimese võrra.
17-05-2021 - 06:10 - https://www.aripaev.ee/ - Eesti IT-firma teeb Aafrika põllumeestest digitiigrid
Eesti IT-ettevõtte Net Group Tansaania tütarfirma sõlmis koostöömemorandumi Tansaania koosseisu kuuluva autonoomse Sansibari saarega. Eesti IT-ettevõtte Net Group Tansaania tütarfirma sõlmis koostöömemorandumi Tansaania koosseisu kuuluva autonoomse Sansibari saarega.
17-05-2021 - 06:05 - Uued Uudised - Üleskutse: meil tuleb rahvana seista jalgratta ja saega poliitikute vastu

Tuntud telemees Hannes Võrno pöördub sotsiaalmeedias inimeste poole mureliku ja samas sarkastilise üleskutsega takistada valitsuse korraldatavat riigi lammutamist. “Teen kaks riiklikku kärpe-ettepanekut. 1. Kärpida sõnast kaitseministeerium “A” täht. 2. Kärpida riigilipust värvid sinine ja must – niikuinii tuleb lahingusse minna erariietes, et mitte vastast provotseerida. Siis sobib ka lahinglipuks lihtsalt valge lipp. Sõbrad, palun suhtugem […]

The post Üleskutse: meil tuleb rahvana seista jalgratta ja saega poliitikute vastu appeared first on Uued Uudised.

Tuntud telemees Hannes Võrno pöördub sotsiaalmeedias inimeste poole mureliku ja samas sarkastilise üleskutsega takistada valitsuse korraldatavat riigi lammutamist. “Teen kaks riiklikku kärpe-ettepanekut. 1. Kärpida sõnast kaitseministeerium “A” täht. 2. Kärpida riigilipust värvid sinine ja must – niikuinii tuleb lahingusse minna erariietes, et mitte vastast provotseerida. Siis sobib ka lahinglipuks lihtsalt valge lipp. Sõbrad, palun suhtugem […]

The post Üleskutse: meil tuleb rahvana seista jalgratta ja saega poliitikute vastu appeared first on Uued Uudised.

17-05-2021 - 06:04 - Eesti Energia uudiste RSS voog - Enefit Green tootis aprillis 112 GWh tundi elektrit
Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green tootis aprillis 112 gigavatt-tundi elektrit. Kogutoodangu tulemust mõjutas tavapärasemast tuulisem aprill. Suurem osa toodangust tuli ettevõtte 20 tuulepargist Eestis ja Leedus. Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green tootis aprillis 112 gigavatt-tundi elektrit. Kogutoodangu tulemust mõjutas tavapärasemast tuulisem aprill. Suurem osa toodangust tuli ettevõtte 20 tuulepargist Eestis ja Leedus.
17-05-2021 - 05:40 - https://www.aripaev.ee/ - Ryanair kukkus rekordilisse kahjumisse
Briti odavlennufirma Ryanairi mulluse majandusaasta kahjum oli rekordiline, aga ettevõte usub, et nüüd algab taastumine. Briti odavlennufirma Ryanairi mulluse majandusaasta kahjum oli rekordiline, aga ettevõte usub, et nüüd algab taastumine.
17-05-2021 - 05:37 - https://www.aripaev.ee/ - Tartu Ülikool hakkab järgmisi ükssarvikuid kasvatama
Tartu Ülikooli teadlaste loodud intellektuaalomandi investeerimiseks 2020. aasta lõpus asutatud ettevõtte UniTartu Ventures OÜ käivitamist asus eest vedama mai alguses selle investeerimisjuhiks valitud innovatsiooniekspert Mart Maasik, kellel on pikaajaline juhtimise ja rahvusvahelise ettevõtluse kogemus. Tartu Ülikooli teadlaste loodud intellektuaalomandi investeerimiseks 2020. aasta lõpus asutatud ettevõtte UniTartu Ventures OÜ käivitamist asus eest vedama mai alguses selle investeerimisjuhiks valitud innovatsiooniekspert Mart Maasik, kellel on pikaajaline juhtimise ja rahvusvahelise ettevõtluse kogemus.
17-05-2021 - 05:30 - Ärileht - Mälukaotused maffiaprotsessil: pankrotis poja üle kullanud vanaproual on kõik meelest läinud
Kiirlaenuäri MiniCredit pankrotti segatud Kristian Kesneri ema Irina Škoda-Järvi (74) pidi esimest korda kohtu ees vastuseid andma, kuidas võimaldas ta isiklikku pankrotti kukkunud pojal ringi sõita Mercedes Maybachiga ja elada Viimsi häärberis, kirjutab Äripäev. Kiirlaenuäri MiniCredit pankrotti segatud Kristian Kesneri ema Irina Škoda-Järvi (74) pidi esimest korda kohtu ees vastuseid andma, kuidas võimaldas ta isiklikku pankrotti kukkunud pojal ringi sõita Mercedes Maybachiga ja elada Viimsi häärberis, kirjutab Äripäev.
17-05-2021 - 05:25 - https://www.aripaev.ee/ - Töötute arv vähenes kvartaliga 1500 inimese võrra
Esimeses kvartalis oli töötuid 48 700, mis on 13 500 võrra rohkem kui aasta tagasi samal ajal. Teisalt langes töötute arv võrreldes eelnenud kolme kvartaliga 1500 inimese võrra. Esimeses kvartalis oli töötuid 48 700, mis on 13 500 võrra rohkem kui aasta tagasi samal ajal. Teisalt langes töötute arv võrreldes eelnenud kolme kvartaliga 1500 inimese võrra.
17-05-2021 - 04:53 - DELFI > Eesti - Täna õhtul kell seitse saavad kõik vähemalt 16-aastased asuda vaktsiiniaega valima
Täna õhtul alates kella seitsmest on koroonavaktsineerimise aja broneerimine avatud kõigile inimestele, kes on vähemalt 16 aastased. Täna õhtul alates kella seitsmest on koroonavaktsineerimise aja broneerimine avatud kõigile inimestele, kes on vähemalt 16 aastased.
17-05-2021 - 04:39 - Objektiiv - Ryan McMaken: USA “vabades” osariikides on Covid-19 olukord märksa parem kui suletud osariikides

Majandusteadlane ja Misese Instituudi majandusportaali mises.org vanemtoimetaja Ryan McMaken juhib oma arvamusloos tähelepanu, et Ameerika Ühendriikide osariikides, kus maskikandmise kohustust ja ühiskondliku elu piiranguid on rakendatud minimaalselt, on olukord Covid-19 rindel märksa parem kui osariikides, kus piirangud on olnud väga karmid.

Eelmise kuu alguses teatas Texase kuberner Greg Abbott, et ta lõpetab osariigi maskikandmise kohustuse ja lubab suuremal osal ettevõtetest tegutseda täisvõimsusel. 

Vasakpoolsete ja peavooluajakirjanduse reaktsioon oli etteaimatav. California demokraadist kuberner Gavin Newsom kuulutas, et selline otsus on “absoluutselt hoolimatu”. Demokraatide presidendikandidaadina tuntust kogunud texaslane Beto O’Rourke sõimas Vabariiklikku parteid “surmakultuseks”. Joe Biden nimetas Texase kuberneri otsust “neandertallase mõtlemiseks”. Tuntud ajakirjanik Keith Olbermann leidis, et “Texas on asunud viiruse poolele” ja tegi ettepaneku, et texaslastele ei tohi viiruse vastaseid vaktsiine jagada. Elustiiliajakirjas Vanity Fair ilmus artikkel pealkirjaga “Vabariiklastest kubernerid tähistavad Covidi esimest aastapäeva julge plaaniga tappa veel 500 000 ameeriklast”.

Texasega on liitunud veel mitmed osariigid ja Mississippi, Alabama, Florida ja Georgia on tänaseks piirkonnad, kus Covidi piirangud on kas väga minimaalsed või olematud.

Georgia ja Florida on nende seast osariigid, kus Covidi piirangud lõpetati teistest osariikidest märksa varem. Loomulikult kritiseeriti ka nende osariikide valitsusi, et need on hoolimatud ja toovad kaasa ennenägematu suremuse. Georgia piirangute lõpetamise otsust nimetati isegi “inimeste ohverdamise” eksperimendiks.

Viimaste nädalate jooksul on siiski selgunud, et Texast ees ootava kurva saatuse ennustused on osutunud kõik valeks. Samas paljud osariigid, kus on kehtestatud kõige rangemad piirangud, on pidanud seisma silmitsi märkimisväärse Covid-juhtumite ja kõige suurema surmade arvu kasvuga. Sulgemisi õigustava narratiivi ekslikkus on viimaste nädalate jooksul saanud niivõrd selgeks, et isegi Anthony Fauci [Covidi vastase võitluse eestvedaja USA-s], kui tema käest uuriti, kuidas ta Texase edukust Covidi rindel põhjendab, poetas mõned ebaveenvad väited, et “texaslased võivad kanda maske ja sulgeda ennast vabatahtlikult ning teha seda hoolikamalt kui inimesed teistes osariikides”. Fauci nõdras selgituses me näeme narratiivi, mis ei suuda kirjeldada päris elu Covidit puudutavaid fakte.

Texas versus Michigan

Texase olukord on ainult üks osa osariikideülesest pildist, mis purustab “piirangud päästavad elusid” narratiivi.

Vaatame näiteks Covidi juhtumite arvu 20. aprilli seisuga.

Juhtumite [positiivsete proovide] arv on “püsige kodus, pange ettevõtted kinni”, maskikandmise kohustuse ja teiste rõhumismeetodite selleks, et piirata haiguse levikut, vajalikkuse õigustajate lemmikmõõdikuks. 

Texase uute juhtumite seitsme päeva keskmine oli 20. aprilli seisuga 3004. Miljoni inimese kohta teeb see ümmarguselt 104 nakatumist. [Karmide piirangutega Eestis on seitsme päeva keskmine nakatumiste näitaja 21. aprilli seisuga 432 inimest 1,325 miljoni inimese, ehk ca 300 nakatumist miljoni elaniku kohta.] 

Vaatame nüüd Michigani, kus kehtivad erinevad jõulised maskikandmise kohustused ja osalised sulegmised. Restoranide täituvus ei tohi korraga olla üle 50 protsendi ja osariik annab järjest välja erinevaid korraldusi mitu inimest tohib keegi enda juurde korraga õhtust sööma kutsuda.

Michiganis on 20. aprilli seisuga nakatumiste keskmine arv 790 miljoni elaniku kohta, mis on pea kaheksa korda hullem kui Texases.

covid

Kui nüüd sulgemiste eestkõnelejate loogikat järgida, siis karmide piirangutega osariikides peaks juhtumite arv olema hulga väiksem.

Kuid see ei ole kindlasti nii. Näiteks New Jersey’is, kus osariigis on pikalt kehtinud karmid piirangud, on uute juhtumite arv pea neli korda kõrgem kui Texases. Seejärel võime vaadata Pennsylvaniat, Minnesotat, Rhode Islandi, Maine’it ja New Yorki, kus juhtumite juurdekasv on üle kahe korra kõrgem kui Texases.

Küll võib ära märkida, et lõdva piirangutepoliitikaga Florida on uute juhtumite arvu poolest osariikide esikümnes, kuid samas on nende arv väiksem kui sulgemise fetišistidest kuberneride Andrew Cuomo (New York) ja Phil Murphy (New Jersey) osariikides.

Lisaks on Floridas Covid-19 palang nõudnud vähem elusid kui pikaks ajaks karmid piirangud kehtestanud osariikides. New Jersey’is on USAs surnud Covid-19 kätte kõige rohkem inimesi, 20. aprilli seisuga 2838 inimest miljoni kohta. Sellele järgnevad New York ja Massachusetts, vastavalt 2672 ja 2537 surmaga miljoni elaniku kohta. 

Florida on 1608 surmaga miljoni elaniku kohta osariikide keskmike hulgas (28. kohal). Texases on surmade arv miljoni elaniku kohta 1721.

covid

Teiste sõnasatades ei jõua Florida covidiga surnute arvult niipea New Yorkile või New Jersey’ile järele ja kindlasti ei hakka seal uute juhtumite arv kasvama määral, nagu see on juhtunud Michiganis. Need, kes kardavad Covid-19 surma, neil on turvalisem elada Floridas, Texases või Georgias kui osariikides, kus on kehtestatud karmid piirangud ja kus “kuulatakse teadlaseid”.

Kuidas selliseid näiliseid ebakõlasid võiks selgitada? Sulgemiste eestkõnelejatel ei paista olevat varuks ühtegi selgitust.

Eelmisel nädalal andis Fauci, kes on USA Rahvusliku Allergia ja Nakkushaiguste Instituudi (NIAID) juht, tunnistusi kongressi koroonakriisi komitee ees ja tal oli selliste lahknevuste selgitamisega tõsiseid raskusi.

Eelnevatel nädalatel korrutas Fauci, et neis osariikides, mis on piirangud ära lõpetanud, hakkab juhtumite arv kahe kuni nelja nädala pärast taas hoogsalt kasvama. Piirangute pooldajad üritasid sama juttu ajada mitu kuud Georgia kohta, kui see piirangutele lõpu tegi ja Georgia numbrid on jätkuvalt paremad kui hulgas jätkuvalt suletud osariikides.

Kuid täna, kui Texase maskikandmise kohustusest ja osalistest sulgemistest on möödas kuus nädalat, ei suuda Fauci anda ühtegi mõistlikku selgitust [miks seal olukord Covid-19ga on parem kui suletud osariikdies]. Kui vabariiklasest kongressi saadik Jim Jordan kordas oma küsimust, miks see nii on, ei osanud Fauci teha muud kui teatada, et inimesed peavad ekspertide sõna kuulama ja alluma maskikandmise kohustusele ning sulgemistele.

Kui Jordan päris selle peale, et miks siis Michiganis ja New Jersey’is on olukord nii halb, siis Fauci väitis, et ta ei kuule küsimust ja demokraadist komitee esimees lülitas Jordani mikrofoni välja.

Kõik, kes on Covid-19 arengutega kursis näevad, et Texases, Floridas ja Georgias on olukord Covid-19 levikuga palju parem kui mõnes ränkade piirangutega ja sotsiaalse distantseerumise kohustusega osariigis. Fauci tunnistused Kongressi ees olid järjekordne näide, kuidas üks valitsuse “ekspert” ei oska selgitada, miks tema arvamused reaalsusega kokku ei lähe.

Kuid ärge oodake, et Fauci ja tema toetajad loobuvad kinnitamast, et New York ja Michigan “teevad õiget asja”, samas kui Texas ja Florida “toovad inimesed ohvriks” ja propageerivad “surmakultust”.

Faktidest jääb siiski hoopis teine mulje ja isegi juhuslikud kõrvaltvaatajad näevad, et kogu ametlik Covid-19 narratiiv on väga, väga vale.

Toimetas Karol Kallas

The post Ryan McMaken: USA “vabades” osariikides on Covid-19 olukord märksa parem kui suletud osariikides appeared first on Objektiiv.

Majandusteadlane ja Misese Instituudi majandusportaali mises.

The post Ryan McMaken: USA “vabades” osariikides on Covid-19 olukord märksa parem kui suletud osariikides appeared first on Objektiiv.

17-05-2021 - 04:38 - Objektiiv - Sooneutraalse uuskeele keeld ärritab Prantsusmaa progressiusklikke

Prantsusmaa haridusminister Jean-Michel Blanquer ajas progressistlikel aktivistidel kopsu üle maksa kui teatas, et prantsuse keelt ei tohi sooneutraalsete sõnadega ei manipuleerida ega hävitada. “Kaasava” uuskeele on hukka mõistnud ka Prantsuse Akadeemia.

Samas Blanqueri sõnul toetab ta ametinimetuste naissoostamist, vahendab uudisteportaal ReMix.

Prantsusmaa astus otsustavalt vastu progressiusklike püüdlustele kehtestada avalikus koolihariduses normina sooneutraalsete sõnade kasutamine. 

Aktivistide, kes soovivad Prantsuse keele norme muuta, sõnul ei jäta nad järele ja progressiusklike käes olev üks maailma suurimaid õpetajate ametiühinguid SUD kutsus õpetajaid üles haridusministri korraldust eirama.

Haridusministri määrus, mis saadeti koolidesse, seisab eriti vastu täpipunktide (tüpograafiline glüüf “kuul”) kasutamisele sõnade keskel (dirigeants/dirigeant•es; “juhid”, millel on maskuliinne toon/viitab, et juht võib olla nii mees kui naine), millega tähistatakse sooneutraalseid termineid.

Näiteks sõna “ami” (sõber) mitmuse meessoost vorm on “amis” ja naissoost vorm “amies”, kuid viimast saab kasutada ainult siis kui kirjeldatavas grupis pole mitte ühtegi naist. Progressiusulistele aktivistidele selline keelejäänuk ei meeldi ja nende arust peaks sõna “sõbrad” kirjutama sooneutraalselt “ami•e•s” (või ami.e.s; ami-e-s)

Samuti pingutavad aktivistid selle nimel, et mõne sõna lõppu lisada neid naissoostav “e”, mis nende sõnul aitaks kaasa suuremale “kaasamisele”. Sellise kaasamise näiteks oleks valitavate ametiisikute kohta käiv sõna “élus”, millest saaks “élu•e•s”.

Prantsuse Akadeemia, mille ülesandeks on prantsuse keele kaitsmine, kaks liiget on samuti vastu punktide/kuulide kasutamisele sõnade keskel. “Punktide kasutamine [sõnade keskel] on prantsuse keele praktilise kasutuse ja sellest arusaamise jaoks kahjulik,” leiavad keeleeksperdid.

Haridusministeeriumi alghariduse riigisekretär Nathalie Elimas osutas sõnade progressisusuliste soovide järele kirjutamisega kaasnevale probleemile: “See murrab sõnad kaheks. Kui prantsuse keele sõnade kirjutamist kaasamise nimel sellisel viisil laiendatakse, siis inglise keel, mis nagunii on maailmas valitseval positsioonil, saaks prantsuse keele ees veelgi suurema edumaa.” 

Haridusminister Blanqueri sõnul on “punktid sõnade keskel meie keeles kommunikatsioonibarjääriks, nagu näiteks düsleksia puudega õpilastele”.

“Meie keel on kõige tähtsam Prantsusmaa varandus, ainus, mis meid ühendab ja teeb meist maailmavõimu,” jätkas minister, osutades sealjuures 2017. aastal toonase peaministri Édouard Philippe’i poolt antud korraldusele, millega keelati kaasavate sõnade kasutamine valitsusasutustes. 

Toimetas Karol Kallas

The post Sooneutraalse uuskeele keeld ärritab Prantsusmaa progressiusklikke appeared first on Objektiiv.

Prantsusmaa haridusminister Jean-Michel Blanquer ajas progressistlikel aktivistidel kopsu üle maksa kui teatas, et prantsuse keelt ei tohi sooneutraalsete sõnadega ei manipuleerida ega hävitada.

The post Sooneutraalse uuskeele keeld ärritab Prantsusmaa progressiusklikke appeared first on Objektiiv.

17-05-2021 - 04:36 - Objektiiv - Michael Lind: kuidas liberaalne globalism pankrotti läks

Tuntud Ameerika Ühendriikide poliitikateadlane Michael Lind kirjutab nädalakirjas The Spectator avaldatud arvamusloos, et tänu “planeet-Hiina” üha kasvavale gravitatsioonijõule pole Pax Americanal enam pikka pidu ja lääneliku maailmakorra säilitamise ainsaks võimaluseks on lääne tööstuse taastamine.

Kui tuleviku ajaloolased hakkavad kirjutama Külma Sõja järgse aja kroonikaid, siis kõige tähtsamal kohal on neis Hiina tähtsuse suurenemine. 2000ndatel aastatel päästis Hiina valla riigiabiga rajatud tehaste tulva, millest paljud tootsid kaupu lääne rahvusvahelistele ettevõtetele, kasutades selleks Hiina pinnal Hiina tööjõudu. See tegi niigi näguripäevi nägeva Ameerika Ühendriikide ja Euroopa tööstustööliste klassi veelgi vaesemaks ja põhjustas populistlikke mässe “roostevöödes”, nagu Ühendriikide Kesk-Lääs, Ühendkuningriigi põhjaosa ja Ida-Saksamaa.

Hiina krooniliste kaubavahetusülejääkide tulude globaalses rahandussüsteemis käitlemine rikastas lääne finantsvaldkonna huvigruppe, mis omakorda põhjustas kinnisvara- ja aktsiaturgude ülekuumenemise. Nende mullide lõhkemine 2008. aastal põhjustas järjekordse suure majanduslanguse. Samal ajal algatas Hiina sõjaväe enesekehtestamine Lõuna-Hiina merel ja Hiina-India piiril Aasias piirkondliku võidurelvastumise. Hiina agressiivne “huntsõdalase diplomaatia” (wolf-warrior diplomacy) mõjus halvavalt nende majandusvööndi ja teede algatusele (Belt and Road Initiative), põhjustades tagasilööke Aasiast Euroopani. Samal ajal muutis Xi Jinpingi leninistliku türannia kehtestamine Hiina kõrgtehnoloogiliseks totalitaarseks riigiks, kus valitses luupainajalik sotsiaalse krediidi jälgimissüsteem, kus põrmustati Hongkongi inimeste senised piiratud vabadused ja kus Uiguuri vähemus langes kohutava rõhumise alla.

Kõige tipuks pääses 2020. aasta alguses Hiinast valla erakordselt surmav koroonaviirus. See tõi kaasa Hispaania gripiga võrredava globaalse pandeemia ja põhjustas 1930. aastate sarnase üleilmse majanduskriisi. Mille käigus avastas terve maailm äkki, et pea kõik nende meditsiinitarvete ja ravimite varud sõltuvad diktaatorlikus Hiinas asuvatest vabrikutest.

Kõik see on võrreldav olukorraga kui keskmise suurusega planeet, nagu Marss või Veenus, hakkaks oma suuruselt ja massilt paisuma, mis lööks korraga sassi kõigi teiste Päikesesüsteemi planeetide orbiidid. 

Läänes selgitatakse Hiina maailmakorra mõjutamist kahel viisil. Liberaalsed globalistid näevad “Hiina probleemi” hiina sisepoliitika ja valitsuse võtmes.

Sellise lähenemise järele ei ole Hiina kasvav osakaal maailma tööstuses, sealhulgas kõrgtehnoloogiasektorites, iseenesest probleem nii kaua, kui Hiina režiim asendab oma riigikapitalistlikud majanduspoliitikad vabakaubanduse ja privatiseerimisega.

Poliitikavaldkonnas aitaks Hiina Kommunistliku Partei diktatuuri asendamine kas tõelise mitmepartei demokraatia, või isegi poolliberaalse Singapuri tüüpi autokraatiaga, vähendada pingeid ja taaskäivitada peatunud Külma Sõja järgse liikumise suure õnneliku maailma ühisturu, üleüldiselt valitsevate inimõiguste ning isegi kõikjal toimuvate vabade valimiste poole. Sellise optimistliku nägemuse järele ei kujutaks mittetotalitaarne Hiina, kes austab inimõiguseid ja on omaks võtnud liberaalse majanduse üleilmastumise, suuremat ohtu kui tänapäeva Jaapan kui seal elaks 1,4 miljardit inimest.

Realistid seevastu pole liberaalsete globalistidega sugugi ühel meelel. Uue Hiina poolt esitatud väljakutsed USA välispoliitikale ja liitudele ei lähtu Hiina oma kodanikke rõhuvast režiimist ega selle kaubanduspettustest, olgu need nii halvad kui need parasjagu on. Osutades Päikesesüsteemi analoogiale, väljakutseks on hoopis planeet-Hiina üha kasvav gravitatsioonijõud.

“Liberaalset maailmakorda” on parem kirjeldada liberaalse hegemooniana. See süsteem, Pax Americana, rajati Külma Sõja ajal USA ja selle Euroopa ning Ida-Aasia protektoraatide koostöös, mida peale Berliini müüri langemist märkimisväärselt laiendati. Hegemoonina, Pax Americana juhina, on Ameerika Ühendriigid oma liitlasi ja kliente varustanud kolme avaliku hüvega, ootamata oma heategevuse eest midagi vastu. Need hüved on ühepoolne sõjaline kaitse; ühepoolne ligipääs USA laiatarbe-, raha- ja varade turgudele ning dollar maailma reservvaluutana.

Need kõik kolm hegemooni teenust on Ameerika inimestele alates 1945. aastast läinud märkimisväärselt maksma. Korea- ja Vietnami sõdades, mida peeti suuresti tõestamaks, et USA kaitseb oma protektoraate, näiteks Jaapanit ja Lääne-Saksamaad, kommunistliku bloki eest, tapeti ligi 100 000 ameeriklast. Külma Sõja liidu ühtsuse huvides lubas USA toimuda ühepoolsel vabakaubandusel, pigistades silma kinni, kuidas Jaapan, Taiwan ja Lõuna-Korea oma rahvuslikke tööstusi kaitsevad ning hõlvasid samal ajal suuri tükke Ameerika turust. Viimaks ja mis pole sugugi vähetähtis, siis dollari maailma reservvaluuta positsioon pole lubanud Ühendriikidel kasutada devalveerimist oma eksportiva tööstuse aitamiseks. 

Kui USA valitses maailma suurima sõjalise ja tööstusjõuna, kaalus hegemoonia kulud üles kasu, mis saadi Saksamaa, Jaapani ja teiste liitlaste neutraalsuse poole kaldumise või selle, et peale 1989. aastat oleks neist saanud taas sõltumatud sõjalised jõud, ärahoidmisest. Kuid Hiina tähtsuse kasv on Ameerika suure liberaalse hegemoonia strateegia kulude ja tulude vahekorda märkimisväärselt muutnud. Ostujõu pariteedi (purchasing power parity; PPP), mis on kõige täpsem majanduste võrdlemise mõõdik, näitude järele on Hiina Euroopa Liidust ja Ameerika Ühendriikidest juba mööda läinud ja on täna maailma suurim majandus. Kindlasti on sissetulekud elaniku kohta Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides suuremad kui Hiinas, kuid sellest hoolimata pole USA, mis on kas siis maailma teine või kolmas majandus, jaoks enam mingit mõtet maksta kinni kogu ülejäänud maailmale pakutavad sõjalised ja majanduslikud teenused.

Enamus prognoose ennustab, et Ameerika ja Euroopa osa maailmamajanduses jätkab võrreldes Hiinaga langemist. 1945. aastal võrdus USA osa üleilmsest PPP-st umbes poolega kogu maailma majanduse kogutoodangust. Konsultatsiooniettevõte PriceWaterhouseCoopers ennustab, et USA osa maailmamajanduse kogutoodangust PPP võtmes langeb 2017. aasta 16 protsendilt 2050. aastaks 12. protsendini. Selle ennustuse järele saaks USAst Hiina (20 protsenti) ja India (15 protsenti) järel maailma kolmas majandus. Euroopa Liidu osa maailmamajanduses langeb 2017. aasta 15 protsendilt üheksa protsendini 2050. aastal. Need on küll ainult hinnangud, kuid suundumused on selged ja neid ei muuda ei Covid-19 pandeemia ega selle majanduslikud järelmõjud. 

Rahvusliku sõjalise jõu vundamendiks on tööstuse tootmisvõimekus, mitte raha liigutamise- ega intellektuaalse omandi kasutamise eest makstavad tasud. 2010. aastal sai Hiinast USA ees maailma suurim tööstusriik. Kui me vaatame sõjaväe jaoks olulisi strateegilisi tööstusharusid, siis USA ja selle liitlaste langus on veelgi märkimisväärsem.

Üleilmne laiatarbe droonitööstus sai alguse Ameerika Ühendriikidest, kuid täna valitseb seda üks ainukene Hiina ettevõte DJI, kelle käes on rohkem kui 70 protsenti maailma ja ligi 77 protsenti USA turust. 2019. aastal oli Hiina käes 45 protsenti maailma laevaehitusest, millega see edastas Ameerika liitlasi Lõuna-Koread ja Jaapanit. USAs endas pole tsiiviilotstarbe laevaehitusest alles pea midagi. Kui kuni viimase ajani sõltusid Ameerika Ühendriigid oma saadetiste kosmosesse saatmisel välismaistest rakettidest (sealhulgas Venemaa omadest), siis 96 protsenti Hiina satelliitidest on orbiidile toimetanud Hiinas valmistatud raketid.

Ameerika staatus “maailma ainsa superjõuna” sõltub, nagu on sedastanud politoloog Barry Bosen, “üldisest valitsevast jõust” (command of the commons); võimest kuvada sõjalist jõudu suurte vahemaade taha nii üle mere, õhu kui ilmaruumi Euroopasse, Aasiasse ja Lähis-Itta ning teha seda vastu vaenlase vastuseisu.

Kui nii USA ja selle sõjaliste liitlaste tootmisbaas jääb alla Hiina sõjatööstuskompleksile, siis saab peatselt USAst, kui kasutada Mao pilkesõnu, “pabertiiger”.

Tõlkis Karol Kallas

The post Michael Lind: kuidas liberaalne globalism pankrotti läks appeared first on Objektiiv.

Tuntud Ameerika Ühendriikide poliitikateadlane Michael Lind kirjutab nädalakirjas The Spectator avaldatud arvamusloos, et tänu “planeet-Hiina” üha kasvavale gravitatsioonijõule pole Pax Americanal enam pikka pidu ja lääneliku maailmakorra säilitamise ainsaks võimaluseks on lääne tööstuse taastamine.

The post Michael Lind: kuidas liberaalne globalism pankrotti läks appeared first on Objektiiv.

17-05-2021 - 04:18 - Eesti uudised | Õhtuleht - Riigikogulased kasutasid 20 protsenti lähetuskuludest
Koroonapandeemia ajal kasutasid läinud aastal riigikogu liikmed 20 protsenti lähetuskuludest. Koroonapandeemia ajal kasutasid läinud aastal riigikogu liikmed 20 protsenti lähetuskuludest.
17-05-2021 - 03:25 - DELFI > Eesti - Riigikogu käsitleb vaktsineerimise korraldust: miks valitsus lubadust ei täitnud?
Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab tänasel avalikul istungil COVID -19 viiruse vastase vaktsineerimise korraldust ja kriisi leevendamiseks mõeldud toetusmeetmete kasutamist. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab tänasel avalikul istungil COVID -19 viiruse vastase vaktsineerimise korraldust ja kriisi leevendamiseks mõeldud toetusmeetmete kasutamist.
17-05-2021 - 03:10 - DELFI > Eesti - Kaja Kallas lendab Ukrainasse, kus kohtub presidendiga ning külastab sõjapiirkonda
Peaminister Kaja Kallas lendab täna pärastlõunal kaheks päevaks Ukrainasse, et innustada neid edendama reforme ja tutvuda olukorraga konfliktipiirkonnas riigi idaosas. Peaminister Kaja Kallas lendab täna pärastlõunal kaheks päevaks Ukrainasse, et innustada neid edendama reforme ja tutvuda olukorraga konfliktipiirkonnas riigi idaosas.
17-05-2021 - 03:00 - https://www.aripaev.ee/ - CSC Telecom omandab Levikomi IT-teenuste äri
OÜ CSC Telecom Estonia omandas 2020 aasta lõpus Levikom Eesti OÜ-le kuuluva IT-äri. OÜ CSC Telecom Estonia omandas 2020 aasta lõpus Levikom Eesti OÜ-le kuuluva IT-äri.
17-05-2021 - 03:00 - https://www.aripaev.ee/ - Mälukaotused maffiaprotsessil: pankrotis poja üle kullanud vanaproual on kõik meelest läinud
Kiirlaenuäri MiniCredit pankrotti segatud Kristian Kesneri ema Irina Škoda-Järvi (74) pidi esimest korda kohtu ees vastuseid andma, kuidas võimaldas ta isiklikku pankrotti kukkunud pojal ringi sõita Mercedes Maybachiga ja elada Viimsi häärberis. Kiirlaenuäri MiniCredit pankrotti segatud Kristian Kesneri ema Irina Škoda-Järvi (74) pidi esimest korda kohtu ees vastuseid andma, kuidas võimaldas ta isiklikku pankrotti kukkunud pojal ringi sõita Mercedes Maybachiga ja elada Viimsi häärberis.
17-05-2021 - 03:00 - Ärileht - Uus kodu, uus muru – kuidas rajada muru teisaldatud mullale
Muru rajamine on lihtne ja keeruline korraga. Kui kaugelt alustada? Haljastustööd on mahukad ja kallid. Selleks, et vältida eksimusi ja hilisemaid kulukaid parandustöid, on vajalik täpne planeerimine. Ideaalne aeg muru rajamiseks on kevadel võimalikult vara, kui mullas on piisavalt niiskust ja ööpäevane temperatuur tugevas plussis. Muru rajamine on lihtne ja keeruline korraga. Kui kaugelt alustada? Haljastustööd on mahukad ja kallid. Selleks, et vältida eksimusi ja hilisemaid kulukaid parandustöid, on vajalik täpne planeerimine. Ideaalne aeg muru rajamiseks on kevadel võimalikult vara, kui mullas on piisavalt niiskust ja ööpäevane temperatuur tugevas plussis.
17-05-2021 - 02:43 - Eesti uudised | Õhtuleht - Kaitsjad taotlevad Venno Loosaare õigeksmõistmist
Tallinna ringkonnakohus arutab tahtevastases sugulise iseloomuga teos lapseealise suhtes Harju maakohtus süüdi mõistetud ja tingimisi vangistuse saanud näitleja Venno Loosaare kaitsjate apellatsiooni, kus taotletakse mehe õigeksmõistmist. Tallinna ringkonnakohus arutab tahtevastases sugulise iseloomuga teos lapseealise suhtes Harju maakohtus süüdi mõistetud ja tingimisi vangistuse saanud näitleja Venno Loosaare kaitsjate apellatsiooni, kus taotletakse mehe õigeksmõistmist.
17-05-2021 - 02:42 - Eesti uudised | Õhtuleht - Vange on hoitud kuni 130 päeva järjest kartseris. Õiguskantsler: seadust tuleb muuta

Õiguskantsler palub justiitsministeeriumil algatada vangistusseaduse muudatuse eelnõu, kuna Tartu vanglas on kinnipeetavaid hoitud lubamatult kaua, isegi kuni 130 päeva järjest, kartseris.

Õiguskantsler palub justiitsministeeriumil algatada vangistusseaduse muudatuse eelnõu, kuna Tartu vanglas on kinnipeetavaid hoitud lubamatult kaua, isegi kuni 130 päeva järjest, kartseris.

16-05-2021 - 09:05 - DELFI > Eesti - Riigi laevastikud kolitakse esimest korda kokku, et kohe jälle lahku purjetada?
• Üks minister investeerib laevastike ühtsesse asukohta, teine tahab paari aasta pärast enda sadamaosa maha müüa ja mujale seilata.• NATO-s kasvab mure Eesti merelise võimetuse pärast. Teadmist merealal ja selle ümbruses toimuvast on mereriigil napilt.• Kolm ministrit peavad igaüks oma laevastikku. Palju armaadasid suudab Eesti-sugune väikeriik üleval pidada? • Üks minister investeerib laevastike ühtsesse asukohta, teine tahab paari aasta pärast enda sadamaosa maha müüa ja mujale seilata.• NATO-s kasvab mure Eesti merelise võimetuse pärast. Teadmist merealal ja selle ümbruses toimuvast on mereriigil napilt.• Kolm ministrit peavad igaüks oma laevastikku. Palju armaadasid suudab Eesti-sugune väikeriik üleval pidada?
16-05-2021 - 06:49 - Ärileht - Riigifirma tulusaim äri müüakse poolesaja miljoni euroga
Riikliku kaubavedaja Operail edu Soomes tekitab Eesti transiidisektoris paksu verd. Riikliku kaubavedaja Operail edu Soomes tekitab Eesti transiidisektoris paksu verd.
16-05-2021 - 06:11 - Uued Uudised - Kaitseväe laiaulatuslik kägistamine ajab ka osa Reformierakonna poliitikutest segadusse

Peaminister Kaja Kallase algatatud massikärped ning sellest lähtuv kaitseminister Kalle Laaneti laastamistöö Kaitseväe kallal on jahmatusse ajanud isegi poliitoravate tipp-poliitikud. Nii oli erusõjaväelane Ants Laaneots segaduses sellest, et Kaja Kallase valitsus hakkab kaitsekulutusi kärpima, kuid tema nägi reformarile omaselt selle taga EKRE kätt, mitte omaenda leeri sigatsejaid. Nüüd aga on juukseid kitkuma asunud ka üdini […]

The post Kaitseväe laiaulatuslik kägistamine ajab ka osa Reformierakonna poliitikutest segadusse appeared first on Uued Uudised.

Peaminister Kaja Kallase algatatud massikärped ning sellest lähtuv kaitseminister Kalle Laaneti laastamistöö Kaitseväe kallal on jahmatusse ajanud isegi poliitoravate tipp-poliitikud. Nii oli erusõjaväelane Ants Laaneots segaduses sellest, et Kaja Kallase valitsus hakkab kaitsekulutusi kärpima, kuid tema nägi reformarile omaselt selle taga EKRE kätt, mitte omaenda leeri sigatsejaid. Nüüd aga on juukseid kitkuma asunud ka üdini […]

The post Kaitseväe laiaulatuslik kägistamine ajab ka osa Reformierakonna poliitikutest segadusse appeared first on Uued Uudised.

16-05-2021 - 06:10 - DELFI > Eesti - Omavalitsused arendavad elanike peibutamiseks ise kinnisvara
Haljala vald ja Viljandi linn ehitavad ise teid ja torustikke, et inimestele odavamalt elamukrunte pakkuda. Haljala vald ja Viljandi linn ehitavad ise teid ja torustikke, et inimestele odavamalt elamukrunte pakkuda.
16-05-2021 - 05:52 - Uued Uudised - Merkeli-Saksamaal kasvab palestiinlastega seoses juudiviha

Berliinis laupäeval korraldatud palestiinlasi toetaval meeleavaldusel, mis viis kokkupõrgeteni politseinikega, võeti kinni 59 inimest, teatas pühapäeval politsei. Berliini Neuköllni linnaosas toimunud protestil pildusid meeleavaldajad politseinike suunas kive, pudeleid ja ilutulestiku rakette, viga sai 93 korrakaitsjat. Juutide Kesknõukogu Saksamaal teatas pühapäeval, et on saanud sotsiaalmeedias suurel hulgal  juudivastaseid solvanguid. Nõukogu president Josef Schuster kutsus võime astuma […]

The post Merkeli-Saksamaal kasvab palestiinlastega seoses juudiviha appeared first on Uued Uudised.

Berliinis laupäeval korraldatud palestiinlasi toetaval meeleavaldusel, mis viis kokkupõrgeteni politseinikega, võeti kinni 59 inimest, teatas pühapäeval politsei. Berliini Neuköllni linnaosas toimunud protestil pildusid meeleavaldajad politseinike suunas kive, pudeleid ja ilutulestiku rakette, viga sai 93 korrakaitsjat. Juutide Kesknõukogu Saksamaal teatas pühapäeval, et on saanud sotsiaalmeedias suurel hulgal  juudivastaseid solvanguid. Nõukogu president Josef Schuster kutsus võime astuma […]

The post Merkeli-Saksamaal kasvab palestiinlastega seoses juudiviha appeared first on Uued Uudised.

16-05-2021 - 05:49 - Uued Uudised - Kaitseväe orkestri likvideerimise otsus leiab laialdast hukkamõistu

Otsus kaotada Kaitseväe orkester ja kaplaniteenistus on poliitikud ja avalikkuse tagajalgadele ajanud, inimesed lihtsalt ei saa aru, mis meie valitsejate peades toimub, mis riigis me elame. „Kui riik ei suuda pidada isegi oma Kaitseväe orkestrit, mis on olnud välissuhtluses ja diplomaatias üks meie visiitkaarte, siis milleks üldse meile oma riik?“ küsib irooniliselt EKRE saadik Euroopa […]

The post Kaitseväe orkestri likvideerimise otsus leiab laialdast hukkamõistu appeared first on Uued Uudised.

Otsus kaotada Kaitseväe orkester ja kaplaniteenistus on poliitikud ja avalikkuse tagajalgadele ajanud, inimesed lihtsalt ei saa aru, mis meie valitsejate peades toimub, mis riigis me elame. „Kui riik ei suuda pidada isegi oma Kaitseväe orkestrit, mis on olnud välissuhtluses ja diplomaatias üks meie visiitkaarte, siis milleks üldse meile oma riik?“ küsib irooniliselt EKRE saadik Euroopa […]

The post Kaitseväe orkestri likvideerimise otsus leiab laialdast hukkamõistu appeared first on Uued Uudised.

16-05-2021 - 04:20 - Eesti uudised | Õhtuleht - PARAADMUUSIKA KÕLAGU KÕLARITEST! Endine kaitseväe orkestri ülem: ennegi loobitud fraase, et oleme muiduleivasööjad

Aastatel 1996–2019 kaitseväe orkestri ülem olnud kolonelleitnant Peeter Saani sõnul on 40-liikmelises kollektiivis meeleolud kurvad. „Kus sa ikka väga lähed? Paljud neid [muusika]õpetajadki vaja,“ ütles Saan, kelle sõnul on absurd, et Eesti riik ei suuda üleval hoida ühte professionaalset sõjaväeorkestrit. „Meist sõltub absoluutselt kõik selles riigis. Kui meie kuskil peaksime eksima, siis see on rahvusvaheline skandaal!“

Aastatel 1996–2019 kaitseväe orkestri ülem olnud kolonelleitnant Peeter Saani sõnul on 40-liikmelises kollektiivis meeleolud kurvad. „Kus sa ikka väga lähed? Paljud neid [muusika]õpetajadki vaja,“ ütles Saan, kelle sõnul on absurd, et Eesti riik ei suuda üleval hoida ühte professionaalset sõjaväeorkestrit. „Meist sõltub absoluutselt kõik selles riigis. Kui meie kuskil peaksime eksima, siis see on rahvusvaheline skandaal!“

16-05-2021 - 04:10 - Eesti uudised | Õhtuleht - LUKSUSES ELATUD ABIELUST SAI KOŠMAAR! Põlatud mehe suur kättemaks: pidev jälitamine ja ähvardused. „Värdjas, sa rikkusid mu elu ära!“
Hetkel, mil aastaid abielus olnud naine avastas vannitoa kapist otse vannile suunatud salakaamera, purunesid kõik lootused ammu rappa jooksnud suhet päästa. Lahkuminek päästis aga valla veel suurema terrori. Hetkel, mil aastaid abielus olnud naine avastas vannitoa kapist otse vannile suunatud salakaamera, purunesid kõik lootused ammu rappa jooksnud suhet päästa. Lahkuminek päästis aga valla veel suurema terrori.
16-05-2021 - 04:10 - Eesti uudised | Õhtuleht - MMSi pooldaja hirmutas vaktsineerima minevat pereema
Pereema sõnul ütles helistaja, et kui end vaktsineerite, siis hakkavad mutatsioonid kergemini külge ning et koroona on pigem tavalisest raskem gripp, mida paljud on läbi põdenud. Pereema sõnul ütles helistaja, et kui end vaktsineerite, siis hakkavad mutatsioonid kergemini külge ning et koroona on pigem tavalisest raskem gripp, mida paljud on läbi põdenud.
16-05-2021 - 03:52 - https://www.aripaev.ee/ - Ideid, mida teha T1 hoonesse: sukeldumiskeskus, luksuskorterid, spaa
Sel nädalal ütles Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits Äripäeva raadios, et kui hiljuti pankrotti läinud T1 kaubanduskeskus maha lammutada, saaks sinna hea kinnisvaraarenduse. See lause pani Äripäeva ajakirjanikke mõtlema, mida veel võiks T1 hoonega peale hakata. Sel nädalal ütles Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits Äripäeva raadios, et kui hiljuti pankrotti läinud T1 kaubanduskeskus maha lammutada, saaks sinna hea kinnisvaraarenduse. See lause pani Äripäeva ajakirjanikke mõtlema, mida veel võiks T1 hoonega peale hakata.
16-05-2021 - 03:20 - Uued Uudised - EKRE Kristliku ühenduse pöördumine: kaitseväe kaplanite kaotamine järgib nõukaaegset mõttemalli

Eesti kaitsevägi on Eesti riigi üks aluseid. Meie kaitsevägi on olnud võitlemas erinevatel välismissioonidel. On käidud riikides, mis otseselt pole Eestile olnud ohuks. Küll on aga seal saadud lahingukogemusi. Lahingukogemused aga maksavad sageli üsna kallist hinda. Seda mitte ei maksa ainult need relvakandjad, kes mitte kunagi lahinguväljalt tagasi ei tulnud, vaid kõige rohkem need, kes […]

The post EKRE Kristliku ühenduse pöördumine: kaitseväe kaplanite kaotamine järgib nõukaaegset mõttemalli appeared first on Uued Uudised.

Eesti kaitsevägi on Eesti riigi üks aluseid. Meie kaitsevägi on olnud võitlemas erinevatel välismissioonidel. On käidud riikides, mis otseselt pole Eestile olnud ohuks. Küll on aga seal saadud lahingukogemusi. Lahingukogemused aga maksavad sageli üsna kallist hinda. Seda mitte ei maksa ainult need relvakandjad, kes mitte kunagi lahinguväljalt tagasi ei tulnud, vaid kõige rohkem need, kes […]

The post EKRE Kristliku ühenduse pöördumine: kaitseväe kaplanite kaotamine järgib nõukaaegset mõttemalli appeared first on Uued Uudised.

16-05-2021 - 03:11 - DELFI > Eesti - FOTOD | Tallinna matab müstiline, tulekahjusuitsu meenutav udu
Tegid täna pealinnas udust pilti? Saada see meile aadressile vihje@delfi.ee. Tegid täna pealinnas udust pilti? Saada see meile aadressile vihje@delfi.ee.
16-05-2021 - 02:52 - Uued Uudised - Ettevaatust, libauudis! Postimees esitleb rahvasaadiku ja temale tundmatu aktivisti kokkupuudet laupäevasel meeleavaldusel “koostööna”

Ajaleht Postimees avaldas artikli, nagu oleksid laupäeval toimunud meeleavaldusel juhuslikult kokku puutunud Riigikogu saadik Kalle Grüntal ja Öise Vahtkonna aktivist arutanud omavahelist koostööd. Tegu on puhtakujulise libauudisega, millel taga on selge poliitiline tellimus kahjustada rahvuskonservatiivide mainet. Kalle Grünthal selgitab oma sotsiaalmeedia kontol: “Lihtsalt uskumatu, mida peavoolu meedia ajakirjanikud oma sulest suudavad välja imeda. Seekord on […]

The post Ettevaatust, libauudis! Postimees esitleb rahvasaadiku ja temale tundmatu aktivisti kokkupuudet laupäevasel meeleavaldusel “koostööna” appeared first on Uued Uudised.

Ajaleht Postimees avaldas artikli, nagu oleksid laupäeval toimunud meeleavaldusel juhuslikult kokku puutunud Riigikogu saadik Kalle Grüntal ja Öise Vahtkonna aktivist arutanud omavahelist koostööd. Tegu on puhtakujulise libauudisega, millel taga on selge poliitiline tellimus kahjustada rahvuskonservatiivide mainet. Kalle Grünthal selgitab oma sotsiaalmeedia kontol: “Lihtsalt uskumatu, mida peavoolu meedia ajakirjanikud oma sulest suudavad välja imeda. Seekord on […]

The post Ettevaatust, libauudis! Postimees esitleb rahvasaadiku ja temale tundmatu aktivisti kokkupuudet laupäevasel meeleavaldusel “koostööna” appeared first on Uued Uudised.

16-05-2021 - 02:50 - Uued Uudised - Eesti kaitsejõud on rünnaku all, kuid mitte Venemaa, vaid oma valitsuse poolt

Viimased päevad tõid halastamatuid uudiseid – Eesti Kaitsevägi kaotab oma 103-aastase orkestri, koondab kaplanid ja kärbib veel mitmelt poolt, rääkimata sellest, et kaitsekulutusi tõmmatakse järgnevatel aastatel üleüldiselt kokku. Eesti on nagu Lähis-Ida, kus Hamas-Reformierakond kõmmutab Kaitseväge. Nädala lõpus kutsus kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem enda jutule kaitseväe orkestri ülema kapten Simmu Vasara ning teavitas, et […]

The post Eesti kaitsejõud on rünnaku all, kuid mitte Venemaa, vaid oma valitsuse poolt appeared first on Uued Uudised.

Viimased päevad tõid halastamatuid uudiseid – Eesti Kaitsevägi kaotab oma 103-aastase orkestri, koondab kaplanid ja kärbib veel mitmelt poolt, rääkimata sellest, et kaitsekulutusi tõmmatakse järgnevatel aastatel üleüldiselt kokku. Eesti on nagu Lähis-Ida, kus Hamas-Reformierakond kõmmutab Kaitseväge. Nädala lõpus kutsus kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem enda jutule kaitseväe orkestri ülema kapten Simmu Vasara ning teavitas, et […]

The post Eesti kaitsejõud on rünnaku all, kuid mitte Venemaa, vaid oma valitsuse poolt appeared first on Uued Uudised.

16-05-2021 - 02:33 - Eesti uudised | Õhtuleht - Urmas Paet: „Kaitseväe orkestri tegevuse on seni lõpetanud ainult Nõukogude okupatsioon.“

Reformierakonna eurosaadiku Urmas Paeti hinnangul pole mõeldav, et kaitsevägi läheb sümbolite kallale, mida on suudetud hoida ka keerulisematel aegadel. „Kindlasti on Eesti riigis aastal 2021 olemas lahendus, mis ei lõpeta ligi 103 aastat tegutsenud kaitseväe orkestri tegevust. Tuleb end kokku võtta ja see teistsugune lahendus leida,“ ütles Paet pressiteates.

Reformierakonna eurosaadiku Urmas Paeti hinnangul pole mõeldav, et kaitsevägi läheb sümbolite kallale, mida on suudetud hoida ka keerulisematel aegadel. „Kindlasti on Eesti riigis aastal 2021 olemas lahendus, mis ei lõpeta ligi 103 aastat tegutsenud kaitseväe orkestri tegevust. Tuleb end kokku võtta ja see teistsugune lahendus leida,“ ütles Paet pressiteates.

16-05-2021 - 02:30 - Ärileht - Uus ehitusseadus toob kaasa mitu tõsist murekohta
Ehitusseaduses tehti ridamisi täpsustusi, mis tõid kinnisvaraarendajatele kaasa uusi nõudmisi. Seadusemuudatus on ekspertide sõnul küll tervitatav, kuid on jõustunud liiga hilja ja võib detailide vähesuse tõttu kaasa tuua probleemi, et lähitulevikus peab kinnisvara haldaja mitmeid ümberkorraldusi tegema, kirjutab Äripäev. Ehitusseaduses tehti ridamisi täpsustusi, mis tõid kinnisvaraarendajatele kaasa uusi nõudmisi. Seadusemuudatus on ekspertide sõnul küll tervitatav, kuid on jõustunud liiga hilja ja võib detailide vähesuse tõttu kaasa tuua probleemi, et lähitulevikus peab kinnisvara haldaja mitmeid ümberkorraldusi tegema, kirjutab Äripäev.
16-05-2021 - 02:22 - DELFI > Eesti - Kaitseväe orkestri liikmetele oli koondamine šokk. Paljud ei tea, mis neist edasi saab
Kulude vähendamise nimel saadetakse laiali 41-liikmeline kaitseväe orkester. 23 aastat (1996-2019) orkestrit juhatanud Peeter Saani sõnul oli reedeõhtune teade orkestri liikmetele äärmiselt üllatav ja väga suurt nördimust tekitav. Kulude vähendamise nimel saadetakse laiali 41-liikmeline kaitseväe orkester. 23 aastat (1996-2019) orkestrit juhatanud Peeter Saani sõnul oli reedeõhtune teade orkestri liikmetele äärmiselt üllatav ja väga suurt nördimust tekitav.
16-05-2021 - 01:24 - DELFI > Eesti - Poliitikud marus. Paet: kaitseväe orkestri tegevuse on seni lõpetanud ainult nõukogude okupatsioon
Parlamendisaadik ja endine välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul näitab kaitseväe orkestri ja kaplanite koondamise otsus, et valitsus ajas lorajuttu kaitsekulude suurendamise kohta. Parlamendisaadik ja endine välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul näitab kaitseväe orkestri ja kaplanite koondamise otsus, et valitsus ajas lorajuttu kaitsekulude suurendamise kohta.
16-05-2021 - 01:17 - https://www.aripaev.ee/ - Raadiohommikus investeeringud, ERIAL ja Eesti IT-firma seiklused Aafrikas
Nädala esimeses hommikuprogrammis on fookuses iduinvesteeringud, hoiu-laenuühistu ERIAL rahade saatus ja ambitsioonikate Eesti ettevõtete plaanid. Nädala esimeses hommikuprogrammis on fookuses iduinvesteeringud, hoiu-laenuühistu ERIAL rahade saatus ja ambitsioonikate Eesti ettevõtete plaanid.
16-05-2021 - 01:16 - https://www.aripaev.ee/ - Arenguseire: auto vahetaks säästlikuma liikumisviisi vastu viiendik linnaelanikest.
Arenguseire Keskuse tellitud uuringust „Eesti elanike liikuvusprofiilid“ selgus, et vähemalt viiendik linnaelanikest oleks valmis asendama isikliku sõiduauto kasutamise mõne säästvama liikumisviisiga. Arenguseire Keskuse tellitud uuringust „Eesti elanike liikuvusprofiilid“ selgus, et vähemalt viiendik linnaelanikest oleks valmis asendama isikliku sõiduauto kasutamise mõne säästvama liikumisviisiga.
16-05-2021 - 12:33 - Ärileht - Ühe korterimüügi lugu. Juba esimesel ööl oli huviliste tulv suur. Müüja valis paljude jaoks arusaamatu strateegia
Kert ja tema abikaasa otsustasid müüki panna oma 3-toalise Põhja-Tallinnas asuva korteri. Mõeldud-tehtud. Ajal, mil räägitakse, et turg on sama kuum nagu äsja mikrolaineahjust välja tulnud popcorn. Mis sai edasi ja miks valisid nad just sellise müügistrateegia nagu nad valisid? Ärileht palus neil müügiprotsessi detailselt kirjeldada. Kert ja tema abikaasa otsustasid müüki panna oma 3-toalise Põhja-Tallinnas asuva korteri. Mõeldud-tehtud. Ajal, mil räägitakse, et turg on sama kuum nagu äsja mikrolaineahjust välja tulnud popcorn. Mis sai edasi ja miks valisid nad just sellise müügistrateegia nagu nad valisid? Ärileht palus neil müügiprotsessi detailselt kirjeldada.
16-05-2021 - 12:28 - Eesti uudised | Õhtuleht - Kaitseväe orkester ja kaplaniteenistus koondatakse | Herem: kokkuhoiu käigus ei tohi kaitseväe võitlusvõime ja lahinguvalmidus langeda

Kaitsevägi vähendab teenistujate ametikohtade arvu - koondatakse kaitseväe orkester ja kaplaniteenistus.

Kaitsevägi vähendab teenistujate ametikohtade arvu - koondatakse kaitseväe orkester ja kaplaniteenistus.

16-05-2021 - 12:26 - DELFI > Eesti - Kaitseväe orkestrandid kaotavad töö. Herem: kokkuhoiu käigus ei tohi kaitseväe lahinguvalmidus langeda
Pea terve Eesti iseseisvumisaja tegutsenud 41-liikmeline kaitseväe orkester saadetakse tänavu septembrist laiali. Sel aastal plaanib kaitsevägi koondada kuni 200 inimest. Pea terve Eesti iseseisvumisaja tegutsenud 41-liikmeline kaitseväe orkester saadetakse tänavu septembrist laiali. Sel aastal plaanib kaitsevägi koondada kuni 200 inimest.
16-05-2021 - 12:18 - DELFI > Eesti - FOTOD | Õnnetus, mis hüüdis tulles: Tallinna jabur jalgrattapoliitika viis noormehe haiglasse
Tallinna linnavõim on olnud aastaid kriitikarahe all seoses suutmatusega tagada jalgratturitele ohutu võimalus linnas liiklemiseks. Eile õhtul toimus õnnetus ristmikul, kus jalgrattatee lõppeb ühtäkki ära ning pedaalijal on valida: kas söösta koos kihutavate autodega kitsa viadukti alla või proovida hoo pealt ületada äärekivi. Tallinna linnavõim on olnud aastaid kriitikarahe all seoses suutmatusega tagada jalgratturitele ohutu võimalus linnas liiklemiseks. Eile õhtul toimus õnnetus ristmikul, kus jalgrattatee lõppeb ühtäkki ära ning pedaalijal on valida: kas söösta koos kihutavate autodega kitsa viadukti alla või proovida hoo pealt ületada äärekivi.
16-05-2021 - 11:17 - DELFI > Eesti - Maadligi niidetud muru läheb tasapisi moest välja
Paljudes omavalitsustes on muru maksimaalne kõrgus sätestatud. Saue vald otsustas tänavu aga varasemast 10 sentimeetri nõudest loobuda, sest vähem niitmine mõjub keskkonnale positiivselt, kirjutab ERR. Paljudes omavalitsustes on muru maksimaalne kõrgus sätestatud. Saue vald otsustas tänavu aga varasemast 10 sentimeetri nõudest loobuda, sest vähem niitmine mõjub keskkonnale positiivselt, kirjutab ERR.
16-05-2021 - 11:00 - Ärileht - Logistika digitaalne mahajäämus teiste sektorite ees on kui ummistunud Suessi kanal
Logistikasektori mahajäämuse lahti murdmiseks on vaja nii logistikaettevõtete kui ka nende klientide uuendusmeelsust. Logistikasektori mahajäämuse lahti murdmiseks on vaja nii logistikaettevõtete kui ka nende klientide uuendusmeelsust.
16-05-2021 - 10:38 - https://www.aripaev.ee/ - Kinnisvarainvestoritel tõmmati nahk üle kõrvade
Mitmed kinnisvarainvestorid üle kogu maailma paigutasid oma raha projekti, mis esmapilgul lubas neile paari aastaga kahekordset tootlust. Nüüd on investorid kokku kaotanud ligi miljard dollarit ja alustatud on kriminaaluurimine. Mitmed kinnisvarainvestorid üle kogu maailma paigutasid oma raha projekti, mis esmapilgul lubas neile paari aastaga kahekordset tootlust. Nüüd on investorid kokku kaotanud ligi miljard dollarit ja alustatud on kriminaaluurimine.
16-05-2021 - 10:12 - Eesti uudised | Õhtuleht - Neljarealise ohvriks langenud Kükita Grill jääb alles!
Veel kuus aastat tagasi tõdes Kükita Grilli juhataja, et Tallinna-Tartu maantee uue trassi tõttu tuleb legendaarsel söögikohal kulbid varna visata. Neljarealise maantee ehitustööd on jõudnud otse rekkameeste Meka ukse ette, kuid täna kinnitab Maret Vohla, et raskele hoobile vaatamata jätkab ettevõte tegevust. Veel kuus aastat tagasi tõdes Kükita Grilli juhataja, et Tallinna-Tartu maantee uue trassi tõttu tuleb legendaarsel söögikohal kulbid varna visata. Neljarealise maantee ehitustööd on jõudnud otse rekkameeste Meka ukse ette, kuid täna kinnitab Maret Vohla, et raskele hoobile vaatamata jätkab ettevõte tegevust.
16-05-2021 - 10:11 - Ärileht - Kus on loogika? Tallinna suurim külaliskorterite äri saab riigilt üliväikse toetussumma, siseturismi najal elavaid toetatakse heldelt
Need, kelle käive kukkus koroonaaja algul turismi täieliku sulgemisega nulli ja siseturistile loota ei saanud, pidi ka töötajaid koondama. Nüüd pole aga riigilt suurema toetuse saamiseks jälle tööjõumakse piisavalt ette näidata. Need, kelle käive kukkus koroonaaja algul turismi täieliku sulgemisega nulli ja siseturistile loota ei saanud, pidi ka töötajaid koondama. Nüüd pole aga riigilt suurema toetuse saamiseks jälle tööjõumakse piisavalt ette näidata.
16-05-2021 - 09:19% - ÄSun, 16 May 2021 09:19:00 +000019SundayUTC0931 - 1621156740000000Sun, 16 May 2021 09:19:00 +00001959: 20 linnaelanikest on valmis asendama sõiduauto säästlikuma liikumisviisiga
Arenguseire keskus toob välja murelikukstegevad numbrid. Eestis on viimase 18 aasta jooksul ühistranspordiga, jalgsi ning jalgrattaga tööle liikujate arv vähenenud 120 000 inimese võrra ning kahekordistunud registrisse kantud sõiduautode arv. Arenguseire keskus toob välja murelikukstegevad numbrid. Eestis on viimase 18 aasta jooksul ühistranspordiga, jalgsi ning jalgrattaga tööle liikujate arv vähenenud 120 000 inimese võrra ning kahekordistunud registrisse kantud sõiduautode arv.
16-05-2021 - 09:07 - Uued Uudised - „RÄÄGIME ASJAST“: Eestis on võimul hääletu alistumise valitsus

Poliitikud Martin Helme ja Mart Helme küsivad, miks kohtles Eesti politsei erinevalt aprilli alguses Vabaduse väljakul ja Riigikogu ees meelt avaldanud rahvahulka ning pronkssõduri juures Suure Isamaasõja lõppu tähistanud inimesi. Samuti räägitakse Eesti pikaajalisest arengukavast, valitsuse hääletu alistumise poliitikast ning Lähis-Ida konflikti mõjust rahvusvahelistele suhetele.  

The post „RÄÄGIME ASJAST“: Eestis on võimul hääletu alistumise valitsus appeared first on Uued Uudised.

Poliitikud Martin Helme ja Mart Helme küsivad, miks kohtles Eesti politsei erinevalt aprilli alguses Vabaduse väljakul ja Riigikogu ees meelt avaldanud rahvahulka ning pronkssõduri juures Suure Isamaasõja lõppu tähistanud inimesi. Samuti räägitakse Eesti pikaajalisest arengukavast, valitsuse hääletu alistumise poliitikast ning Lähis-Ida konflikti mõjust rahvusvahelistele suhetele.  

The post „RÄÄGIME ASJAST“: Eestis on võimul hääletu alistumise valitsus appeared first on Uued Uudised.

16-05-2021 - 09:00 - https://www.aripaev.ee/ - Nädala lood: tuntud firma juhid kaebasid omanikud kohtusse ja kuidas tühja krundiga passiivset tulu teenida
Käesoleval nädalal tõi Äripäev lugejateni mitmeid kurioosseid lugusid. Näiteks andsid ühe tuntud firma juhid pooled ettevõtte omanikud kohtusse, vanalinnas aga avas uuesti uksed nimekas restoran, mis läks alles hiljuti pankrotti ja mille omanikel polnud õrna aimugi, et restoran jälle tegutsema hakkas. Käesoleval nädalal tõi Äripäev lugejateni mitmeid kurioosseid lugusid. Näiteks andsid ühe tuntud firma juhid pooled ettevõtte omanikud kohtusse, vanalinnas aga avas uuesti uksed nimekas restoran, mis läks alles hiljuti pankrotti ja mille omanikel polnud õrna aimugi, et restoran jälle tegutsema hakkas.
16-05-2021 - 08:31 - Eesti uudised | Õhtuleht - MILLAL TULEB SUUREM SOE? Metsavana: „Suvi peaks tulema super!“

Talv on jäänud seljataha ja kuudepikkune külm ilm asendus mais mõnusa soojusega, mis kutsus randa päevitama, aiatöid tegema ja julgemaid isegi suplema. Võib küll loota, et selline idüll jätkub, kuid mida ütlevad asjatundjad?

Talv on jäänud seljataha ja kuudepikkune külm ilm asendus mais mõnusa soojusega, mis kutsus randa päevitama, aiatöid tegema ja julgemaid isegi suplema. Võib küll loota, et selline idüll jätkub, kuid mida ütlevad asjatundjad?

16-05-2021 - 08:30 - Ärileht - Eestlased ostavad kokku kasutatud autosid, paatide liisimine kahekordistus
Kui aastatagused koroonaviirusest tingitud piirangud langetasid liisingu mahtusid oluliselt, siis tänavu olid märts ja aprill LHV liisingu jaoks rekordkuud, teatas pank. Eriti palju küsitakse liisingut kasutatud autodele. Hooajast tulenevalt on hetkel aktiivne ka veesõidukite turg. Kui aastatagused koroonaviirusest tingitud piirangud langetasid liisingu mahtusid oluliselt, siis tänavu olid märts ja aprill LHV liisingu jaoks rekordkuud, teatas pank. Eriti palju küsitakse liisingut kasutatud autodele. Hooajast tulenevalt on hetkel aktiivne ka veesõidukite turg.
16-05-2021 - 08:10 - Uued Uudised - Planeedi hoidmiseks tuleks unustada Tesla ja teised superkallid elektriautod

Kõlab küll klišeena, kuid on sellest hoolimata tõsi – planeedi hoidmiseks tuleks unustada Tesla ja teised superkallid elektriautod ja sõita rahulikult edasi oma tavalise fossiilkütusel töötava autoga, kirjutab The Telegraphis majandusspetsialist Jeremy Warner. Uue auto tootmiseks kulub tegelikult rohkem süsinikku kui autosõidule endale. Umbes sama mõtet väljendas hiljuti ka maailma suuruselt viienda autotootja Stellantise tegevjuht […]

The post Planeedi hoidmiseks tuleks unustada Tesla ja teised superkallid elektriautod appeared first on Uued Uudised.

Kõlab küll klišeena, kuid on sellest hoolimata tõsi – planeedi hoidmiseks tuleks unustada Tesla ja teised superkallid elektriautod ja sõita rahulikult edasi oma tavalise fossiilkütusel töötava autoga, kirjutab The Telegraphis majandusspetsialist Jeremy Warner. Uue auto tootmiseks kulub tegelikult rohkem süsinikku kui autosõidule endale. Umbes sama mõtet väljendas hiljuti ka maailma suuruselt viienda autotootja Stellantise tegevjuht […]

The post Planeedi hoidmiseks tuleks unustada Tesla ja teised superkallid elektriautod appeared first on Uued Uudised.

16-05-2021 - 08:01 - Ärileht - Must äri vohab. Toitlustus- ja majutusfirmad tahtsid üle poole miljoni eest makse maksmata jätta
Eelmisel aastal määras maksuamet mitmekümnele sektori ettevõttele tagantjärele makse juurde kokku 700 000 euro ulatuses, ütles maksu- ja tolliameti maksuauditi üksuse juht Külli Koidumäe. Eelmisel aastal määras maksuamet mitmekümnele sektori ettevõttele tagantjärele makse juurde kokku 700 000 euro ulatuses, ütles maksu- ja tolliameti maksuauditi üksuse juht Külli Koidumäe.
16-05-2021 - 07:54 - Ärileht - PUUST JA PUNASEKS | Millised piirangud leevenevad homme, millised hiljem?
Valitsus kiitis neljapäeval heaks uued piirangute leevendamised. Teeme ülevaate sellest, mida homsest tohib ning mille taasalgamist veel ootama peab. Valitsus kiitis neljapäeval heaks uued piirangute leevendamised. Teeme ülevaate sellest, mida homsest tohib ning mille taasalgamist veel ootama peab.
16-05-2021 - 07:54 - DELFI > Eesti - PUUST JA PUNASEKS | Millised piirangud leevenevad homme, millised hiljem?
Valitsus kiitis neljapäeval heaks uued piirangute leevendamised. Teeme ülevaate sellest, mida homsest tohib ning mille taasalgamist veel ootama peab. Valitsus kiitis neljapäeval heaks uued piirangute leevendamised. Teeme ülevaate sellest, mida homsest tohib ning mille taasalgamist veel ootama peab.
16-05-2021 - 07:44 - Uued Uudised - Evelin Poolamets on restaureerinud oma pika ajalooga kodumajas kümneid aknaid

Kulina mõisa omanik, EKRE liige, hobusekasvataja ja disainer Evelin Poolamets kirjutab Delfi Maakodus oma ajaloolise hoone kodu akende restaureerimisel. “Vanad aknad on nagu antiikmööbel, mille väärtus ajas kasvab,” ütleb ta ja õpetab lugejaidki vanu raame hindama. Evelin Poolamets: „Kui ma 2014. aastal perega Kulina mõisa kolisin, sai minu uueks hobiks vanade akende restaureerimine. Kulina mõisa […]

The post Evelin Poolamets on restaureerinud oma pika ajalooga kodumajas kümneid aknaid appeared first on Uued Uudised.

Kulina mõisa omanik, EKRE liige, hobusekasvataja ja disainer Evelin Poolamets kirjutab Delfi Maakodus oma ajaloolise hoone kodu akende restaureerimisel. “Vanad aknad on nagu antiikmööbel, mille väärtus ajas kasvab,” ütleb ta ja õpetab lugejaidki vanu raame hindama. Evelin Poolamets: „Kui ma 2014. aastal perega Kulina mõisa kolisin, sai minu uueks hobiks vanade akende restaureerimine. Kulina mõisa […]

The post Evelin Poolamets on restaureerinud oma pika ajalooga kodumajas kümneid aknaid appeared first on Uued Uudised.

16-05-2021 - 07:38 - Eesti uudised | Õhtuleht - Lapsepõlves ahistamist kogenud Indrek Kaingu avalik pöördumine: kelleks sa ennast pead? Jumalaks? Kohtumõistjaks?

Kui ma 24.märtsil Õhtulehes enda lapsepõlveloo avaldasin, arvasin täiesti siiralt ja naiivselt, et sellega saab minu jaoks teema lõpetatud. Ma eksisin. Ja palju rohkem, kui keegi üldse võiks endale ette kujutada.

Kui ma 24.märtsil Õhtulehes enda lapsepõlveloo avaldasin, arvasin täiesti siiralt ja naiivselt, et sellega saab minu jaoks teema lõpetatud. Ma eksisin. Ja palju rohkem, kui keegi üldse võiks endale ette kujutada.

16-05-2021 - 07:35 - DELFI > Eesti - GRAAFIKUD | Ööpäevaga tuvastati koroonaviiruse 131 positiivset testi, suri kaks inimest
Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3400 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 131 ehk 3,8% testide koguarvust. Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3400 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 131 ehk 3,8% testide koguarvust.
16-05-2021 - 07:00 - Ärileht - Elektritõukerattad on Eestis kuum kaup. Kes tõukse ostavad ning millised on populaarseimad mudelid?
Elektritõukerattaid müüvaid kauplused räägivad, kes tõukse ostavad ning millised on nende poodide populaarseimad mudelid. Elektritõukerattaid müüvaid kauplused räägivad, kes tõukse ostavad ning millised on nende poodide populaarseimad mudelid.
16-05-2021 - 06:55 - Objektiiv - Saksamaa katoliku preestrid õnnistavad vastu Vatikani suuniseid samasoolisi paare

Nädal aega tagasi peeti rohkem kui sajas Saksamaa katoliku koguduses jumalateenistusi, mille käigus õnnistati preestrite poolt samast soost paare. Seda tehti eirates Vatikani selgeid juhiseid ning kiriku 2000-aastast õpetust.

Üritus võeti ette vastu Vatikani ja Saksamaa piiskoppide korraldusi, vahendab New York Times.

Vatikan andis käesoleva aasta 15. märtsil välja korralduse, millega kinnitati taas, et preestritel pole õigust paluda samasoolistele paaridele Jumala armu. “Jumal ei õnnista pattu, ega saa seda teha,” seisis Vatikani dekreedis.

Vatikani määruse peale organiseerisid 16 Saksamaa preestrit ja vabatahtlikku allkirjade kogumise palvekirjale, mis kogus mõne päevaga rohkem kui 2000 vastust. Sellest julgust saanuna otsustasid nad kuulutada 10. mai tähtpäevaks, millal õnnistatakse kõiki paare kuid eriti samasoolisi.

10. mai valiti tähtpäevaks tänu nimetatud päeva seosele Piibli patriarh Noaga, kellega sõlmis Jumal peale veeuputust lepingu, mille kinnituseks anti inimkonnale vikerkaar, mille omakorda on tänaseks üle võtnud omasooiharate ja libasooliste inimeste kogukond.

“Kuna meie vaated ei lähe Vatikani usuõpetuse kongregatsiooni homoseksuaalsete partnerlussuhete õnnistamise osas kokku, ütleme me selle välja: me jätkame tulevikus inimeste kaasamist, kes otsustavad püsisuhete kasuks ja õnnistame nende suhet ning ei keeldu õnnistamise tseremooniast,” seisab kiriku õpetusest lahkneva grupeeringu “Armastus võidab” (Liebe gewinnt) pressiteates.

Rooma Katoliku kirik õpetab, et abielu saab olla ainult mehe ja naise vahel. Kui homoseksuaalset kiusatust kogevatesse tuleb suhtuda kristliku halastusega, siis homoseksuaalsus kui selline on olemuslikult väär.

Toimetas Karol Kallas

The post Saksamaa katoliku preestrid õnnistavad vastu Vatikani suuniseid samasoolisi paare appeared first on Objektiiv.

Nädal aega tagasi peeti rohkem kui sajas Saksamaa katoliku koguduses jumalateenistusi, mille käigus õnnistati preestrite poolt samast soost paare.

The post Saksamaa katoliku preestrid õnnistavad vastu Vatikani suuniseid samasoolisi paare appeared first on Objektiiv.

16-05-2021 - 06:47 - Objektiiv - Teadlased: inimeste Covid-19ga hirmutamine on totalitaarne ja ebaeetiline

Ühendkuningriigi nõukokku, mis soovitas inimeste käitumise kontrollimiseks kasutada hirmutamist, kuuluvad teadlased tunnistavad, et nende tegevus oli “ebaeetiline” ja “totalitaarne”.

Pandeemilise Gripi Käitumise Teadusgrupi (Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviour; SPI-B) liikmed avaldavad vastilmunud raamatus kahetsust, kuidas nad on valitsusel soovitanud Covid-19 haldamises kasutada psühholoogilist mõjutamist, vahendab The Telegraph.

SPI-B hoiatas eelmise aasta märtsis, et valitsuse ministrid peavad suurendama Covid-19 “isiklikult tajutud ohu määra”, sest “liiga palju inimesi ei tunne ennast isiklikult piisavalt ohustatuna”.

Nõukogu psühholoog Gavin Morgan leiab: “Hirmu kasutamine inimeste kontrollimiseks ei ole selgelt eetiline. Hirmu kasutamine on totalitaristlik. See ei ole ühegi tänapäevase valitsuse eetiline seisukoht. Loomu poolest olen ma optimist, kuid kõik see [valitsuse ebaeetiline inimeste hirmutamine] on mulle jätnud inimestest palju pessimistlikuma mulje.” 

Morgan väljendas oma kahetsust kirjanik Laura Dodsworthile, kes on aasta aega uurinud Ühendkuningriigi valitsuse Covid-19 taktikat ja kelle sulest ilmus 10. mail raamat “Hirmuseisund: kuidas UK valitsus kasutas Covid-19 pandeemia ajal hrmu relvana” (A State of Fear: How the UK government weaponised fear during the Covid-19 pandemic).

Ühendkuningriigi valitsuse liikmeid on korduvalt süüdistatud selles, et nad on pandeemia ohuga liialdanud, millega omakorda õigustati sulgemisi ja sunniti avalikkust piirangutele kuuletuma. Ühendkuningriigi valitsuse pandeemiameetmeid on ees ootamas avalik uurimine

SPI-B on üks alamkomiteesid, mis annab nõu Ühendkuningriigi Hädaolukorra Teadusnõukogule (Scientific Advisory Group for Emergencies; SAGE), mida juhib valitsuse ülemteadusnõunik sir Patric Vallance

Teine SPI-B teadlane rääkis Dodsworthile: “[2020. aasta] märtsis tundis valitsus suurt muret inimeste kuulekuse pärast ja nad eeldasid, et inimesed ei taha enda tegutsemisvabaduse piiramist. Toimusid arutelud, et inimeste kuulekuse saavutamiseks on vaja hirmutamist ja langetati hulk otsuseid, kuidas külvata rohkem hirmu. Laad, kuidas me oleme hirmutamist ära kasutanud, on düstoopiline.”

“Hirmu kasutamine on ühemõtteliselt eetiliselt küsitav. See on olnud nagu mingi veider eksperiment. Lõppeks on see andnud soovitule vastupidise tulemuse, sest inimesed on liiga ära hirmutatud,” jätkas teadlane.

Kolmas SPI-B teadlane rääkis: “Te võite nimetada psühholoogiat “mõttekontrolliks”. See on see, mida me teeme … loomulikult püüame me seda kasutada positiivses võtmes, kuid selgelt on minevikus psühholoogiat kasutatud inimeste suhtes alatult.”

Samuti hoiatasid käitumisteadlased, et “pandeemiat kasutatakse teatud inimeste poolt ära otsuste, mida muul ajal ei oleks võimalik langetada, läbisurumiseks … Me peame olema väga ettevaatlikud [ühiskonda] sisse imbunud autoritaarsuse suhtes.”

Keegi arvas: “Ilma vaktsiinita on peamiseks relvaks psühholoogia… Psühholoogia jaoks on tegemist tegelikult väga hea epideemiaga.”

Lisaks viiruse ohu võimendamisele süüdistatakse valitsust, et see on avalikkust toitnud lakkamatu halbade uudiste vooga, nagu näiteks surmad ja hospitaliseerimised. Halbade uudiste külvamise juures ei ole valitsus mitte kunagi pannud numbreid konteksti, nagu näiteks kui palju inimesi on saanud terveks või kas päevane surmade arv on üle hooaja keskmise.

Järgmise SPI-B liikme sõnul on nad “uimaseks löödud viisiga, kuidas käitumispsühholoogiat on kasutatud pandeemia ajal relvana” ja “paistab, et psühholoogid ei saanud aru, millal see [psühholoogiline mõjutamine] ei olnud enam inimeste jaoks hea ja muutus manipuleerimiseks. Nende [psühholoogide] käes on liiga palju võimu ja nad on sellest joobnud.”

Tooride parlamendiliikmete Covidist Taastumise Grupi (Covid Recovery Group) aseesimees Steve Baker leiab: “Kui vastab tõele, et riik kasutas inimeste reeglitele alluma sundimiseks hirmutamist, siis see tõstatab väga tõsised küsimused selle kohta, milliseks ühiskonnaks me saada tahame.”

“Kui me oleme täiesti ausad, siis võib küsida, kas ma kardan, et tänased valitsuse poliitikad on esimesed totalitarismi märgid? Jah, loomulikult need on seda,” lisas Baker.

Toimetas Karol Kallas

The post Teadlased: inimeste Covid-19ga hirmutamine on totalitaarne ja ebaeetiline appeared first on Objektiiv.

Ühendkuningriigi nõukokku, mis soovitas inimeste käitumise kontrollimiseks kasutada hirmutamist, kuuluvad teadlased tunnistavad, et nende tegevus oli “ebaeetiline” ja “totalitaarne”.

The post Teadlased: inimeste Covid-19ga hirmutamine on totalitaarne ja ebaeetiline appeared first on Objektiiv.

16-05-2021 - 06:05 - Eesti uudised | Õhtuleht - Eestis on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud üle 400 000 inimese

Tänahommikuse seisuga on Eestis end vähemalt ühe vaktsiinidoosiga COVID-19 vastu kaitsnud 400 382 inimest, vaktsiinikuur on lõpetatud 179 002 inimesel. Kokku on tehtud 578 348 COVID-19 vastast kaitsesüsti.

Tänahommikuse seisuga on Eestis end vähemalt ühe vaktsiinidoosiga COVID-19 vastu kaitsnud 400 382 inimest, vaktsiinikuur on lõpetatud 179 002 inimesel. Kokku on tehtud 578 348 COVID-19 vastast kaitsesüsti.

16-05-2021 - 06:00 - Ärileht - Tuntud panga tehniline juht: mängisin World of Warcraft’i ja seal mitmed tuttavad olid IT-s. Mõtlesin, et kui nemad oskavad, oskan ma ka
Inbanki tehniline juht Aet Toose (32) teeb oma rohkete hobide ja kiire lennuga silmad ette paljudele. Siiski manitseb ta endale aega leidma, kuna depressioon pole naljaasi. "Mäletan sellest muidu edukast aastast üksikuid seikasid, kõik muu oli nagu udus." Inbanki tehniline juht Aet Toose (32) teeb oma rohkete hobide ja kiire lennuga silmad ette paljudele. Siiski manitseb ta endale aega leidma, kuna depressioon pole naljaasi. "Mäletan sellest muidu edukast aastast üksikuid seikasid, kõik muu oli nagu udus."
16-05-2021 - 06:00 - https://www.aripaev.ee/ - Füüsik rohepöördest: investor olgu ettevaatlik
Mõned tehnoloogiad, mida praegu buumiva rohepöörde kontekstis esitletakse kui rohelisi, kuid mis on rohelised vaid teatud tingimustel või pole seda üldse, rääkis Äripäeva raadios füüsik Andri Hektor. Saates tulid jutuks ka tehnoloogiad, mille arengut tasuks silmas pidada. Mõned tehnoloogiad, mida praegu buumiva rohepöörde kontekstis esitletakse kui rohelisi, kuid mis on rohelised vaid teatud tingimustel või pole seda üldse, rääkis Äripäeva raadios füüsik Andri Hektor. Saates tulid jutuks ka tehnoloogiad, mille arengut tasuks silmas pidada.
16-05-2021 - 05:53 - DELFI > Eesti - Eestis on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud üle 400 000 inimese
Seega on Eestis vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 37,3% täisealistest. Seega on Eestis vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 37,3% täisealistest.
16-05-2021 - 05:17 - Uued Uudised - Piret Kivi: enamikule inimkonnast käib integratsioon selgelt üle jõu

“On inimesi, kellega saadakse ülihästi läbi. Lausa nii hästi, et elatakse nendega samas kohas. Mõni inimene on nii oma, et temalt võetakse käest kinni ja temaga seistakse altari ees. Sellisel kooselul on ka väljamaakeelsem nimi. Assimilatsioon. Kui te mind ei usu, siis vaadake kaua kooselanud paaridele näkku. Onju sama nägu? On inimesi, kellega saadakse läbi […]

The post Piret Kivi: enamikule inimkonnast käib integratsioon selgelt üle jõu appeared first on Uued Uudised.

“On inimesi, kellega saadakse ülihästi läbi. Lausa nii hästi, et elatakse nendega samas kohas. Mõni inimene on nii oma, et temalt võetakse käest kinni ja temaga seistakse altari ees. Sellisel kooselul on ka väljamaakeelsem nimi. Assimilatsioon. Kui te mind ei usu, siis vaadake kaua kooselanud paaridele näkku. Onju sama nägu? On inimesi, kellega saadakse läbi […]

The post Piret Kivi: enamikule inimkonnast käib integratsioon selgelt üle jõu appeared first on Uued Uudised.

16-05-2021 - 05:15 - Uued Uudised - Vilniuses protestisid kümned tuhanded inimesed samasooliste kooselu seadustamise vastu

Kümned tuhanded inimesed avaldasid laupäeval Leedu pealinnas Vilniuses meelt eelnõu vastu, mis seadustaks samasooliste kooselu. Samasooliste tsiviilpartnerluse õigusliku tunnustamise eelnõu algatas avalikult homoseksuaalne parlamendiliige Vytautas Raskevičius. Parlament arutab dokumenti järgmisel kuul. Politsei sõnul osales marsil perede kaitseks kümneid tuhandeid inimesi. President Gitanas Nausėda tegi üritusega seoses avalduse, mille kohaselt peab igasugune samasooliste paaride tunnustamine olema kooskõlas […]

The post Vilniuses protestisid kümned tuhanded inimesed samasooliste kooselu seadustamise vastu appeared first on Uued Uudised.

Kümned tuhanded inimesed avaldasid laupäeval Leedu pealinnas Vilniuses meelt eelnõu vastu, mis seadustaks samasooliste kooselu. Samasooliste tsiviilpartnerluse õigusliku tunnustamise eelnõu algatas avalikult homoseksuaalne parlamendiliige Vytautas Raskevičius. Parlament arutab dokumenti järgmisel kuul. Politsei sõnul osales marsil perede kaitseks kümneid tuhandeid inimesi. President Gitanas Nausėda tegi üritusega seoses avalduse, mille kohaselt peab igasugune samasooliste paaride tunnustamine olema kooskõlas […]

The post Vilniuses protestisid kümned tuhanded inimesed samasooliste kooselu seadustamise vastu appeared first on Uued Uudised.

16-05-2021 - 05:00 - https://www.aripaev.ee/ - Allan Martinson: ebatõenäoline kuri laenu-onu ja paipoisi muutunud definitsioon
Me saaks saavutada olulise efektiivsustõusu nii ametnike töötundide kui eelkõige kodanikel kulunud tundide mõttes, võttes ette kõigi infosüsteemide olulise kaasajastamise, kirjutab iduettevõtja Allan Martinson vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele. Me saaks saavutada olulise efektiivsustõusu nii ametnike töötundide kui eelkõige kodanikel kulunud tundide mõttes, võttes ette kõigi infosüsteemide olulise kaasajastamise, kirjutab iduettevõtja Allan Martinson vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
16-05-2021 - 04:56 - Uued Uudised - Jüri Toomepuu: Bideni voodoo-majandus

“USA-s on töötajate puudus üheaegselt töötute rohkusega – USA tööhõive aruande kohaselt lisandus aprillis 266 000 töökohta, 800 000 võrra vähem kui majandusteadlased ennustasid. Kuigi Wuhani viirus on kiiresti raugemas, tõusis töötus 6,1 protsendini. Kunagi varem pole olnud USA ega arvatavasti ühegi teise riigi ajaloos olukorda, kus töötute arv on suur, samas kui riik seisab […]

The post Jüri Toomepuu: Bideni voodoo-majandus appeared first on Uued Uudised.

“USA-s on töötajate puudus üheaegselt töötute rohkusega – USA tööhõive aruande kohaselt lisandus aprillis 266 000 töökohta, 800 000 võrra vähem kui majandusteadlased ennustasid. Kuigi Wuhani viirus on kiiresti raugemas, tõusis töötus 6,1 protsendini. Kunagi varem pole olnud USA ega arvatavasti ühegi teise riigi ajaloos olukorda, kus töötute arv on suur, samas kui riik seisab […]

The post Jüri Toomepuu: Bideni voodoo-majandus appeared first on Uued Uudised.

15-05-2021 - 07:31 - Uued Uudised - “Te hakkate meid veel taga nutma”

Keskerakonna ja Reformierakonna valitsuse mesinädalad on möödas, kuid vastastikkune hõõrumine, süüdistamine ja kruvimine on selles kummalises abielus või peaks ütlema, et kooselus kaugele paista juba ammu. Iseäranis lööb see välja tugevama õiguse haaranud Reformierakonna poolt ning mida lähemale kohalike omavalitsuste, kuid eriti presidendivalimised, seda ägedamaks peretülid ja petmised lähevad. Kui vaadata, milline ärapanemine ja susimine […]

The post “Te hakkate meid veel taga nutma” appeared first on Uued Uudised.

Keskerakonna ja Reformierakonna valitsuse mesinädalad on möödas, kuid vastastikkune hõõrumine, süüdistamine ja kruvimine on selles kummalises abielus või peaks ütlema, et kooselus kaugele paista juba ammu. Iseäranis lööb see välja tugevama õiguse haaranud Reformierakonna poolt ning mida lähemale kohalike omavalitsuste, kuid eriti presidendivalimised, seda ägedamaks peretülid ja petmised lähevad. Kui vaadata, milline ärapanemine ja susimine […]

The post “Te hakkate meid veel taga nutma” appeared first on Uued Uudised.

15-05-2021 - 05:37 - DELFI > Eesti - Uus nädal kostitab meid rohke vihmaga
Kuigi möödunud nädalal oli mitu suvesooja päeva, siis tulev nädal nii lahke pole. Selle asemel tasub esikusse varuda vihmavari, et kuivalt tööle-kooli jõuda. Kuigi möödunud nädalal oli mitu suvesooja päeva, siis tulev nädal nii lahke pole. Selle asemel tasub esikusse varuda vihmavari, et kuivalt tööle-kooli jõuda.
15-05-2021 - 05:25 - DELFI > Eesti - VIDEO | Tihe rahesadu Põlvamaal muutis maa valgeks
Täna sai Põlva lähistel näha tihedat lumesadu, mis muutis maa kohati valgeks. Täna sai Põlva lähistel näha tihedat lumesadu, mis muutis maa kohati valgeks.
15-05-2021 - 04:28 - Eesti uudised | Õhtuleht - VIDEO | AJAD MUUTUVAD: muru madalaks niitmine läheb moest

Niita või mitte? Seda küsimust kaaluvad praegu ilmselt paljud. Mitte laisemad, aga trenditeadlikumad jätsidki niitmata, sest liiga usin jätab putukad nälga, vahendas „Aktuaalne kaamera“. Mitmed omavalitsused, kes nõudsid muru niitmist vähemalt korra nädalas, on liigirikkuse huvides sellest loobunud.

Niita või mitte? Seda küsimust kaaluvad praegu ilmselt paljud. Mitte laisemad, aga trenditeadlikumad jätsidki niitmata, sest liiga usin jätab putukad nälga, vahendas „Aktuaalne kaamera“. Mitmed omavalitsused, kes nõudsid muru niitmist vähemalt korra nädalas, on liigirikkuse huvides sellest loobunud.

15-05-2021 - 03:51 - DELFI > Eesti - VIDEO | Vabaduse väljaku protest ei möödunud viperusteta: mõned meeleavaldajad parkisid autod keelumärgi alla
Täna toimus Vabaduse väljakul protest, kus avaldati meelt nii koroonaviirusega seotud piirangute kui näiteks politsei- ja piirivalveameti direktori Elmar Vaheri vastu. Täna toimus Vabaduse väljakul protest, kus avaldati meelt nii koroonaviirusega seotud piirangute kui näiteks politsei- ja piirivalveameti direktori Elmar Vaheri vastu.
15-05-2021 - 02:40 - DELFI > Eesti - FOTOD | Mõni tund vihma ujutas osad Tallinna tänavad üle
Täna sadas mitmes Eesti paigas vihma. Kuigi seda ei ladistanud pool päeva, olid mõned tänavad jalakäijatele üsna läbimatud, üks neist näiteks Kopli tänav. Täna sadas mitmes Eesti paigas vihma. Kuigi seda ei ladistanud pool päeva, olid mõned tänavad jalakäijatele üsna läbimatud, üks neist näiteks Kopli tänav.
15-05-2021 - 01:40 - Objektiiv - Leedus toimub täna suur marss perekonnakultuuri kaitseks ja Istanbuli konventsiooni vastu

Vilniuses toimub täna “Suur perekondade marss“ – üritus, millest osavõtjad protesteerivad radikaalse feminismi ideoloogilisi positsioone jõustava Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise ja teiste initsiatiivide vastu, mis on suunatud loomuliku perekonna ja kristliku moraali normide vastu.

Tegemist on suurüritusega, millest oodatakse osa võtma rohkem kui seitse tuhat inimest.

Hommikul startisid Vilniuse poole rahvuslipudega ehitud autokolonnid paljudest Leedu linnadest. Üks kõnealusele suurüritusele sõitnud kohalik selgitas Objektiivile, et paljudes tee peal olevates asulates seisid maantee kõrval inimesed lippude ja plakatitega, väljendades “Suure perekonna marsi” osavõtjatele oma toetust ja solidaarsust nendega.

Marssi lõppüritus toimub kell 18.00 Vilniuse lauluväljakul – Vingio pargis, kuhu on planeeritud kontsert ja sõnavõtud.

“Kaitseme meie perekondi, meie lapsi, noori, lasteaedu ja koole sooideoloogia propageerimise pealetungi eest. Avaldame ühemõttelise protesti sõna- ja veendumusevabaduse vastu suunatud Istanbuli konventsiooni plaanitava  ratifitseerimise vastu […]  Leedu ei lase mitte kunagi vähemustel peale suruda meie ühiskonnale vastuvõetamatut eluviisi, ei lase mõnitada rahvuslikke traditsioone ja ei loobu kristliku tsivilisatsiooni aluseks olevast moraalist, mille vundament on austus inimloomuse vastu,” rõhutavad ürituse korraldajad Leedu Perede Liidust.

Tähelepanuväärselt ütles Leedu peaminister Ingrida Šimonite, et tema arvates Vilniuse omavalitsus ei oleks pidanud marsi läbiviimist lubama ja et mitmete marssi pooldajate väljaütlemised meenutavad viha ja vaenu õhutamist.

Samas Vilniuse võimud ei pidanud võimalikuks ürituse läbiviimist vaatamata koroonapiirangutele keelata – marsi lunamise põhjenduseks selgitati, et inimestel peab olema võimalus poliitilist protesti väljendada ja protestiaktsiooni keelustamine või takistamine oleks piiranguna ebaproportsiooniline.

Toimetas Varro Vooglaid

The post Leedus toimub täna suur marss perekonnakultuuri kaitseks ja Istanbuli konventsiooni vastu appeared first on Objektiiv.

Vilniuses toimub täna “Suur perekondade marss“ – üritus, millest osavõtjad protesteerivad radikaalse feminismi ideoloogilisi positsioone jõustava Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise ja teiste initsiatiivide vastu, mis on suunatud loomuliku perekonna ja kristliku moraali normide vastu.

The post Leedus toimub täna suur marss perekonnakultuuri kaitseks ja Istanbuli konventsiooni vastu appeared first on Objektiiv.

15-05-2021 - 01:32 - Eesti uudised | Õhtuleht - Reinsalu kirjutab raamatut eelmisest valitsusest: oma äratundmisrõõmu leiavad kõik poliitikud
Eelmises valitsuses välisministri ametikohal olnud Urmas Reinsalu avaldab peagi raamatu, kus toob avalikkuse ette ka eelmise valitsuse lood, otsused ja tagamaad, mida senini avalikult lahatud ei ole.  Eelmises valitsuses välisministri ametikohal olnud Urmas Reinsalu avaldab peagi raamatu, kus toob avalikkuse ette ka eelmise valitsuse lood, otsused ja tagamaad, mida senini avalikult lahatud ei ole. 
15-05-2021 - 12:38 - DELFI > Eesti - Paavo Nõgene: järgmise nädala töö planeerimiseks on kuni 193 358 doosi vaktsiini
AS Tallink Grupp juhatuse esimees Paavo Nõgene tõi sotsiaalmeedia postituses välja, kui palju koroonaviiruse vaktsiinidoose on hoiul ning uuris, milles asi. AS Tallink Grupp juhatuse esimees Paavo Nõgene tõi sotsiaalmeedia postituses välja, kui palju koroonaviiruse vaktsiinidoose on hoiul ning uuris, milles asi.
15-05-2021 - 12:12 - Eesti uudised | Õhtuleht - Uuring: koroonakriisi tõttu tunnevad Eesti inimesed, et stressivabaks eluks ei ole piisavalt rahalisi vahendeid

Eesti eraisikute hoiused kasvasid Eesti Panga andmetel aastaga ligi 17 protsenti, ulatudes märtsi lõpuks 9,8 miljardi euroni. Rahvusvahelise perede päeva puhul Intrumi avaldatud uuringutulemused näitavad siiski, et Eesti inimestest üle kahe kolmandiku ei ole oma säästuvõimega rahul. Euroopas keskmiselt on lapsevanemad oma säästuvõimega vähem rahul kui lasteta inimesed, samas kui Eestis ja teistes Balti riikides on kahe rühma vahe üks väiksemaid.

Eesti eraisikute hoiused kasvasid Eesti Panga andmetel aastaga ligi 17 protsenti, ulatudes märtsi lõpuks 9,8 miljardi euroni. Rahvusvahelise perede päeva puhul Intrumi avaldatud uuringutulemused näitavad siiski, et Eesti inimestest üle kahe kolmandiku ei ole oma säästuvõimega rahul. Euroopas keskmiselt on lapsevanemad oma säästuvõimega vähem rahul kui lasteta inimesed, samas kui Eestis ja teistes Balti riikides on kahe rühma vahe üks väiksemaid.

15-05-2021 - 10:56 - Eesti uudised | Õhtuleht - Häda tuleb, parandage meelt, hoiatas turuprohvet. Aga Karl Reitsi ei usutud.

„Häda, häda, häda! Langenud on suur linn Baabilon,“ alustas oma igaäripäevast litaaniat Tallinna Uuel turul Estonia kõrval nelja-viiekümne eluaasta ringis korralikes rõivis kõhetu mees. Juuksed siledalt seitlis, iga ilmaga palja peaga, kõndis ta aukuvajunud silmil prohvetlikul ilmel ringi, kutsudes inimesi meelt parandama ja lubades neile patust pööramist. Jalutas valjul häälel oma ja evangeeliumi tõde kuulutades kuni 1940. aasta riigipöördeni välja.

„Häda, häda, häda! Langenud on suur linn Baabilon,“ alustas oma igaäripäevast litaaniat Tallinna Uuel turul Estonia kõrval nelja-viiekümne eluaasta ringis korralikes rõivis kõhetu mees. Juuksed siledalt seitlis, iga ilmaga palja peaga, kõndis ta aukuvajunud silmil prohvetlikul ilmel ringi, kutsudes inimesi meelt parandama ja lubades neile patust pööramist. Jalutas valjul häälel oma ja evangeeliumi tõde kuulutades kuni 1940. aasta riigipöördeni välja.

15-05-2021 - 09:47 - Eesti uudised | Õhtuleht - GALERII | Vabaduse väljakul protesteeriti koroonameetmete, vaktsineerimise ja valitsuse vastu

Laupäeval kogunesid Vabaduse väljakule taas rahulolematud inimesed, kes nõudsid muuhulgas valitsuse kehtestatud koroonameetmete tühistamist ja „eksperimentaalse“ koroonavaktsiini propaganda lõpetamist!

Laupäeval kogunesid Vabaduse väljakule taas rahulolematud inimesed, kes nõudsid muuhulgas valitsuse kehtestatud koroonameetmete tühistamist ja „eksperimentaalse“ koroonavaktsiini propaganda lõpetamist!

15-05-2021 - 09:42 - Eesti uudised | Õhtuleht - GALERII | Rohelised andsid riigikogule üle 35 805 allkirja perekonnaseaduse muutmise toetuseks

Eestimaa Roheliste esinaine Züleyxa Izmailova andis Toompea platsil riigikogu esimehele Jüri Ratasele üle 35 805 allkirja, mis koguti petitsioonile perekonnaseaduse muutmiseks. Petitsioon taotleb, et abielu sätestataks edaspidi kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna sõltumata nende soost.

Eestimaa Roheliste esinaine Züleyxa Izmailova andis Toompea platsil riigikogu esimehele Jüri Ratasele üle 35 805 allkirja, mis koguti petitsioonile perekonnaseaduse muutmiseks. Petitsioon taotleb, et abielu sätestataks edaspidi kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna sõltumata nende soost.

15-05-2021 - 09:26 - DELFI > Eesti - FOTOD ja VIDEO | Koroonaprotestijad kogunesid taas Vabaduse väljakul: meeleavaldaja proovis fotograafi aparaati käest rebida, vihm ja äike ajasid pooled osalejad ära
Täna toimub Vabaduse väljakul järjekordne meeleavaldus, millega protestijad soovivad näidata enda vastuseisu koroonameetmetele. Esineb kirju seltskond inimesi alates Varro Vooglaiust ja Kalle Grünthalist kuni Silvia Ilvese ja Meelis Laoni. Täna toimub Vabaduse väljakul järjekordne meeleavaldus, millega protestijad soovivad näidata enda vastuseisu koroonameetmetele. Esineb kirju seltskond inimesi alates Varro Vooglaiust ja Kalle Grünthalist kuni Silvia Ilvese ja Meelis Laoni.
15-05-2021 - 07:28 - Objektiiv - Maailmakuulus epidemioloog: COVID-19 on põdenud 2 miljardit inimest, suremus vaid 0,15 protsenti

Juhtivas meditsiiniteaduse ajakirjas European Journal of Clinical Investigation avaldati hiljuti maailma ühe kuulsaima epidemioloogi, Stanfordi ülikooli professori doktor John Ioannidise juhtimisel läbi viidud põhjaliku uurimuse tulemusi kajastav teadusartikkel koroonaviiruse ülemaailmsest levikust ning sellest põhjustatud suremusest.

Uuringu tulemused tõstatavad rahvatervise poliitika vaatevinklist väga tõsiseid küsimusi seninägematute ülemaailmseteühiskonna lukkupanemiste ja muude piirangute suhtes. Doktor Ioannidise poolt läbi viidud rahvusvaheline antikehade uurimus kinnitab, et COVID-19 on maailmas suurusjärgu võrra laiemalt levinud kui seni arvatud ning palju vähem surmav kui ulatuslike piirangute rakendamisel aluseks võetud suremuse näitajad.

Kompleksuurimus võttis arvesse kuus eri andmestikku, mis olid kogutud maailma erinevatest riikidest. Andmestikkude andmed näitasid suurt kattuvust.

Uuringu tulemusena jõuti järeldusele, et maailmas on Covid-19 läbi põdenud 1,5 kuni 2 miljradit inimest ning viiruse surmavus (IFR – infection to fatality ratio ehk surmade arv nakatumiste kohta) on 0,15% ehk 1 inimene 667st.

Toimetas Varro Vooglaid

The post Maailmakuulus epidemioloog: COVID-19 on põdenud 2 miljardit inimest, suremus vaid 0,15 protsenti appeared first on Objektiiv.

Juhtivas meditsiiniteaduse ajakirjas European Journal of Clinical Investigation avaldati hiljuti maailma ühe kuulsaima epidemioloogi, Stanfordi ülikooli professori doktor John Ioannidise juhtimisel läbi viidud põhjaliku uurimuse tulemusi kajastav teadusartikkel koroonaviiruse ülemaailmsest levikust ning sellest põhjustatud suremusest.

The post Maailmakuulus epidemioloog: COVID-19 on põdenud 2 miljardit inimest, suremus vaid 0,15 protsenti appeared first on Objektiiv.

14-05-2021 - 07:15 - Eesti uudised | Õhtuleht - Koroonavaktsineerimisele saavad nüüd registreeruda ka 30–39aastased, ent vaktsiinitarnete ebakindlus lükkab edasi nooremate võimaluse

Laupäevast, 15. maist saavad kõik vähemalt 30aastased inimesed registreeruda koroonavaktsineerimisele. Digiregistratuuris avanes võimalus aja broneerimiseks juba reedel kell 22. Küll aga esmaspäeval algama pidanud 16aastaste ja vanemate vaktsineerimisele broneerimine ei saa startida südaööl, vaid hoopis sama päeva õhtul. Põhjuseks on vaktsiinitarnete ebakindlus.

Laupäevast, 15. maist saavad kõik vähemalt 30aastased inimesed registreeruda koroonavaktsineerimisele. Digiregistratuuris avanes võimalus aja broneerimiseks juba reedel kell 22. Küll aga esmaspäeval algama pidanud 16aastaste ja vanemate vaktsineerimisele broneerimine ei saa startida südaööl, vaid hoopis sama päeva õhtul. Põhjuseks on vaktsiinitarnete ebakindlus.

14-05-2021 - 05:50 - Eesti uudised | Õhtuleht - Mure tervise pärast: külarahvas nõuab kõrgepingeliini elamutest eemaleviimist!

Elering on asunud 60 aastat vana Tartu ja Valga vahelist elektriliini uue vastu vahetama. Valgamaal paikneva Priipalu elanikud on juba mitu kuud pidanud tulutuid läbirääkimisi, et elumajade külje all kulgev õhuliin nihutataks veidi eemale. Paraku keeldub elektrifirma sellest.

Elering on asunud 60 aastat vana Tartu ja Valga vahelist elektriliini uue vastu vahetama. Valgamaal paikneva Priipalu elanikud on juba mitu kuud pidanud tulutuid läbirääkimisi, et elumajade külje all kulgev õhuliin nihutataks veidi eemale. Paraku keeldub elektrifirma sellest.

14-05-2021 - 05:15 - Eesti uudised | Õhtuleht - Suvised õpilaagrid: ema-isa kaela pealt ära mõistliku tegevuse juurde

„Me jääme oma liistude juurde, et lapsed saavad kõikidele asjadele käed külge panna, aga sel aastal on kavas suvelaagrit veidi teistmoodi teha,“ ütleb Tartu ülikooli teaduskooli direktor Ana Valdmann, kes plaanib oma asutusega teha suvel koolilastele kindlasti vähemalt ühe huvilaagri ja küsida  toetust haridusministeeriumilt.

„Me jääme oma liistude juurde, et lapsed saavad kõikidele asjadele käed külge panna, aga sel aastal on kavas suvelaagrit veidi teistmoodi teha,“ ütleb Tartu ülikooli teaduskooli direktor Ana Valdmann, kes plaanib oma asutusega teha suvel koolilastele kindlasti vähemalt ühe huvilaagri ja küsida  toetust haridusministeeriumilt.

14-05-2021 - 04:55 - Eesti uudised | Õhtuleht - Gaasigrilli plahvatus paiskas leegid katusesse

Läinud pühapäeva õhtul kella poole kuue ajal kaotas noor kolmelapseline Võrumaa pere oma kodu. Nimelt plahvatas seal gaasigrill, mida pereisa oli pidanud väga turvaliseks.

Läinud pühapäeva õhtul kella poole kuue ajal kaotas noor kolmelapseline Võrumaa pere oma kodu. Nimelt plahvatas seal gaasigrill, mida pereisa oli pidanud väga turvaliseks.

14-05-2021 - 02:51 - Eesti uudised | Õhtuleht - TAPPEV KOROONA! Eestis elav India tudeng: iga kodust tulev kõne paneb palvetama, et poleks halvad uudised

Maailma koroonaepitsenter on praegu Indias – kuigi laineharja tipp on ilmselt möödas, jätab ikka iga päev seal haigusele elu üle 4000 inimese ja lisandub üle 300 000 nakatumise. Eestis elav tudeng Zahaan Khan tunnistab, et iga kodumaalt tulev kõne paneb muretsema, et milline uudis nüüd kostub.

Maailma koroonaepitsenter on praegu Indias – kuigi laineharja tipp on ilmselt möödas, jätab ikka iga päev seal haigusele elu üle 4000 inimese ja lisandub üle 300 000 nakatumise. Eestis elav tudeng Zahaan Khan tunnistab, et iga kodumaalt tulev kõne paneb muretsema, et milline uudis nüüd kostub.

14-05-2021 - 09:48 - Objektiiv - Välgatused: Jüri Kotšinev räägib oma juurtest ja Eesti patriootidest

Objektiivi vestlussaadete sarja “Välgatused” seekordses saates on külas sõjaajaloolane Jüri Kotšinev. Põneva päritolu ja elukäiguga mees kõneleb oma juurtest ja esivanematest ning aitab lahti mõtestada küsimust, miks on teisest kultuuriruumist pärit inimesed sageli suuremad Eesti patrioodid kui eestlased ise. Vestlust juhib Indrek Petersoo.

“Ma ei oska üheselt vastata, kes ma rahvuselt olen. Minu päritolu on segakompott Gruusiat, Venemaad, Saksamaad, kõrvallinkidega Poolat ja Prantsusmaad ja võib-olla veel midagi, aga mitte Eestit. See on küll naljakas, et Eesti kirjanik ja sõjaajaloolane omab null protsenti Eesti verd, olles sada protsenti Eesti mees oma meelsuselt ning oma keele- ja kultuurikeskkonnalt. Rahvust ma ei suuda välja võtta – olen ma rohkem grusiin kui venelane või sakslane kui prantslane, aga mul on üheselt Vene impeeriumi kultuuriruumi juured, mis ulatuvad XV sajandisse,” ütles Kotšinev.

“Hiljuti avastasin oma suguvõsa uurides, et nii minu Saksa kui Vene esivanemad olid saanud Vabadussõjast osavõtja medali. See üllatas mind tohutult kuna oli teada, et baltisakslane teenis Balti rügemendis, Landeswehris või Rauddiviisis ja kohalikud venelased teenisid reeglina Loodearmees või Von Lieveni korpuses. Aga nemad astusivad Eesti rahvaväkke ja tegid Vabadussõja läbi. Ma ei suuda ette kujutada, mis neid ajendas – nad olid mõlemad Vene armee ohvitserid, puhtalt baltisakslased nii isa kui ema liini pidi ja seda alates XIV sajandist. Nende kodune keel oli loomulikult saksa keel, töökeeleks vene keel, aga eesti keelt valdasid nad kõik,” arutles saatekülaline.

Saatesari “Välgatused” keskendub peamiselt olulistele mittepäevakajalistele teemadele, mis Eesti inimesi ja nende argielu paratamatult mõjutavad.

Vaadake lisa saatest!

The post Välgatused: Jüri Kotšinev räägib oma juurtest ja Eesti patriootidest appeared first on Objektiiv.

Objektiivi vestlussaadete sarja “Välgatused” seekordses saates on külas sõjaajaloolane Jüri Kotšinev.

The post Välgatused: Jüri Kotšinev räägib oma juurtest ja Eesti patriootidest appeared first on Objektiiv.

08-05-2021 - 07:42 - Raadio 7 - Lia Virkus soovitab: suitsukana salat

Suitsukanasalat

400 g suitsukanakintsu või -koiba

1 punane paprika

500 g jääsalatit

400 g ananassitükke omas mahlas

Kaste:

2 dl majoneesi

1,5 dl hapukoort

1 tl karrit

1 tl aroomisoola


Tükelda jääsalat ribadeks, samuti tükelda ka suitsukana ja paprika. Pane suurde kaussi. Nõruta ananassitükid ja lisa salatile. Sega kastmeks majonees hapukoorega, maitsesta karri ja aroomisoolaga. Vala kaste salatile ning sega läbi. Lase võimalusel pool tundi külmas maitsestuda.Suitsukanasalat 400 g suitsukanakintsu või -koiba 1 punane paprika 500 g jääsalatit 400 g ananassitükke omas mahlas Kaste: 2 dl majoneesi 1,5 dl hapukoort 1 tl karrit 1 tl aroomisoola Tükelda jääsalat ribadeks, samuti tükelda ka suitsukana ja paprika. Pane suurde kaussi. Nõruta ananassitükid ja lisa salatile. Sega kastmeks majonees hapukoorega, maitsesta karri ja aroomisoolaga. […]
08-05-2021 - 07:40 - Raadio 7 - Lia Virkus soovitab marjakook martsipani ja kookoshelvestega


10 tk
3 muna

1,5 dl pruuni roosuhkrut

150 g võid

2 tl vanillsuhkrut

200 g mandliga martsipanimassi

100 g kookoshelbeid

2,5 dl nisu- või toortatrajahu

1 tl küpsetuspulbrit

350–400 g erinevaid värskeid või külmutatud marju (võib ka rabarberit)

Vahusta munad suhkrutega heledaks vahuks. Sulata või, jahuta veidi ja sega muna-suhkruvahuga. Riivi või tükelda külmkapikülm martsipanimass ning sega kookoshelveste, jahu ja küpsetuspulbriga. Lisa või-munavaht ja sega ühtlaseks tainaks. Vooderda 26 -28 cm ümmargune lahtikäiv vorm küpsetuspaberiga, laota tainas vormi. Vajuta marjad kergelt tainasse. Kui kasutad sügavkülmutatud marju, puista soovi korral peale väheke suhkrut. Küpseta 175kraadises ahjus 40–45 minutit või kuni kook on kaunilt küps.

Lase vormis täilikult jahtuda ja tõsta serveerimisalusele, puista soovi korral üle tuhksuhkruga.

10 tk3 muna 1,5 dl pruuni roosuhkrut 150 g võid 2 tl vanillsuhkrut 200 g mandliga martsipanimassi 100 g kookoshelbeid 2,5 dl nisu- või toortatrajahu 1 tl küpsetuspulbrit 350–400 g erinevaid värskeid või külmutatud marju (võib ka rabarberit) Vahusta munad suhkrutega heledaks vahuks. Sulata või, jahuta veidi ja sega muna-suhkruvahuga. Riivi või tükelda külmkapikülm martsipanimass […]
04-05-2021 - 08:38 - Eesti Energia uudiste RSS voog - Eesti Energia teenis I kvartalis 26,5 miljonit eurot puhaskasumit
Eesti Energia müügitulu kasvas 2021. aasta esimeses kvartalis aastataguse perioodiga võrreldes kolmandiku võrra 297,3 miljoni euroni ning ettevõte teenis 26,5 miljonit eurot puhaskasumit. Eesti Energia müügitulu kasvas 2021. aasta esimeses kvartalis aastataguse perioodiga võrreldes kolmandiku võrra 297,3 miljoni euroni ning ettevõte teenis 26,5 miljonit eurot puhaskasumit.
04-05-2021 - 07:41 - Eesti Energia uudiste RSS voog - Eesti Energia kontserni 2021. aasta I kvartali tulemused
Eesti Energia 2021. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli kokku 297,3 mln eurot (+31,1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 72,4 mln eurot (+45,5% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga). 2021. aasta I kvartal lõppes puhaskasumiga 26,5 mln eurot, võrreldes eelmise aasta puhaskahjumiga 2,0 mln eurot. Eesti Energia 2021. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli kokku 297,3 mln eurot (+31,1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 72,4 mln eurot (+45,5% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga). 2021. aasta I kvartal lõppes puhaskasumiga 26,5 mln eurot, võrreldes eelmise aasta puhaskahjumiga 2,0 mln eurot.
30-04-2021 - 12:20 - Eesti Energia uudiste RSS voog - Noormehed Kohtla-Järvelt kirjutasid energiakangelastele muusikat
Kaks 17-aastast Arturit kinkisid meile enda loodud kolm muusikapala lootes, et energiakangelastel on muusika saatel oma tööpäeva palju meeldivam alustada. Kaks 17-aastast Arturit kinkisid meile enda loodud kolm muusikapala lootes, et energiakangelastel on muusika saatel oma tööpäeva palju meeldivam alustada.
28-04-2021 - 06:56 - Eesti Energia uudiste RSS voog - 2021. aasta I kvartali majandustulemusi tutvustav konverentsikõne investoritele
Eesti Energia avalikustab 4. mail oma 2021. aasta 1. kvartali majandustulemused. Eesti Energia avalikustab 4. mail oma 2021. aasta 1. kvartali majandustulemused.
26-04-2021 - 06:11 - Eesti Energia uudiste RSS voog - Eesti Energia ja Ørsted ühendavad jõu Balti riikide esimese meretuulepargi rajamiseks
Maailma juhtiv avamere tuuleenergia arendaja Ørsted ning Baltikumi suurim tuuleenergia tootja Eesti Energia allkirjastasid koostöökokkuleppe, mis kirjeldab turuliidrite visiooni rajada koostöös Liivi lahte regiooni esimene meretuulepark enne 2030. aastat. Maailma juhtiv avamere tuuleenergia arendaja Ørsted ning Baltikumi suurim tuuleenergia tootja Eesti Energia allkirjastasid koostöökokkuleppe, mis kirjeldab turuliidrite visiooni rajada koostöös Liivi lahte regiooni esimene meretuulepark enne 2030. aastat.
26-04-2021 - 06:01 - Eesti Energia uudiste RSS voog - Eesti Energia ja Ørsted allkirjastasid ühiste kavatsuste memorandumi
Baltikumi suurim tuuleenergia tootja Eesti Energia ja maailma juhtiv avamere tuuleenergia arendaja Ørsted allkirjastasid 22. aprillil 2021. Baltikumi suurim tuuleenergia tootja Eesti Energia ja maailma juhtiv avamere tuuleenergia arendaja Ørsted allkirjastasid 22. aprillil 2021.
17-04-2021 - 05:12 - Eesti Energia uudiste RSS voog - Tuuline märts suurendas Enefit Greeni taastuvelektri toodangut
Eesti Energia taastuvenergiaettevõte Enefit Green tootis märtsis 123 gigavatt-tundi taastuvelektrit, mida on 40% võrra rohkem kui veebruaris. Eesti Energia taastuvenergiaettevõte Enefit Green tootis märtsis 123 gigavatt-tundi taastuvelektrit, mida on 40% võrra rohkem kui veebruaris.
14-04-2021 - 03:00 - Eesti Energia uudiste RSS voog - Eesti Energia ja European Energy sõlmisid Baltikumi suurima roheenergia ostulepingu
Eesti Energia sõlmis lepingu Taani taastuvenergiaarendajaga European Energy, millega ostab kümne aasta jooksul ära 3,8 TWh mahus Leedus toodetud roheenergiat. Eesti Energia sõlmis lepingu Taani taastuvenergiaarendajaga European Energy, millega ostab kümne aasta jooksul ära 3,8 TWh mahus Leedus toodetud roheenergiat.
09-04-2021 - 08:28 - Raadio 7 - Lia Virkus soovitab: Hirsipuder rosinatega

neljale
See on minu lapsepõlve nostalgiaroog, mida saad serveerida marjakisselliga või võisilmaga.
Täna teen ise hirsiputru aeg-ajalt ka ilma rosinateta, hoopis soolasena ja vaid veega. Võisilm siis ikka kuuma pudru sisse, see annab hea meki.

2 dl hirsitangu
4 dl vett
5 dl piima
0, 5 tl soola

2 sl suhkrut

2 dl rosinaid

2-3 sl võid

Kibeka võimaliku maitse kaotamiseks tuleb hirsitangu sõelal pesta pikalt kuuma voolava vee all, kuni pesuvesi on selge. Mõõda tangud potti soola ja veega keema. Kuumuta aeg-ajalt segades, kuni vesi on teradesse imendunud.

Lisa siis piim, suhkur ja rosinad, keeda madalal kuumusel kaane all, kindlasti aeg-ajalt segades, umbes 20-30 minutit või kuni vedelik imendunud ja puder meeldivalt kreemjas. Vajadusel lisa juurde veel vett ja maitsesta soola või suhkruga. Sulata potti tükike võid, klopi segamini ja jäta kaane alla 5 minutiks tõmbama.

neljaleSee on minu lapsepõlve nostalgiaroog, mida saad serveerida marjakisselliga või võisilmaga.Täna teen ise hirsiputru aeg-ajalt ka ilma rosinateta, hoopis soolasena ja vaid veega. Võisilm siis ikka kuuma pudru sisse, see annab hea meki. 2 dl hirsitangu4 dl vett5 dl piima0, 5 tl soola 2 sl suhkrut 2 dl rosinaid 2-3 sl võid Kibeka võimaliku maitse […]
09-04-2021 - 08:24 - Raadio 7 - LiaVirkus soovitab:tatrajahuga kapsa-plaadipirukas

18-20 tk

Mahlane ja maitsev plaadipirukas saab kapsa-porganditäidisega, ka gluteenivaba. Saad seda valmistada mistahes täidisega, kana või hakkliha, ole vaid loov.

1 kg värsket kapsast

3 porgandit

1 sibulat

1 küüslauguküüs

3- 4 sl õli või võid praadimiseks

soola ja pipart

1 tl muskaatpähklit

Tainas: 6 muna

500 g hapukoort

350 g majoneesi

12 spl toortatrajahu ( võib ka tumedat )

2 tl küpsetuspulbrit

1 tl soola
Haki sibulad ja küüslauk, lõika kapsas ribadeks ja riivi kooritud porgandid. Kuumuta suure poti põhjas võis või õlis esmalt sibulat ja küüslauku mõned minutid, lisa porgand ja mõne minutit pärast ka kapsaribad. Kuumuta kõiki veel mõned minutid segades. Maitsesta soola, pipra ja muskaatpähkliga.

Sega omavahel kokku tainas. Klopi vispliga lahti munad vähese soolaga, lisa hapukoor ja majonees ning küpsetuspulbriga segatud jahu. Sega tainas hoolikalt läbi. Taigen tuleb paksem kui pannkoogitaigen, seda saab valada. Pool taignakogusest vala küpsetuspaberiga vooderdatud ahjuplaadile, lisa täidis ja nirista ülejäänud tainas ühtlaselt peale. Küpseta 200 kraadi juures 25-35 minutit kuni pirukas pealt ilus helepruun ja sisu on läbi küosenud. Lase väheke jahtuda ja lõika ruutudeks. Pirukas maitseb hea nii soojalt kui ka külmalt järgmisel päeval.

18-20 tk Mahlane ja maitsev plaadipirukas saab kapsa-porganditäidisega, ka gluteenivaba. Saad seda valmistada mistahes täidisega, kana või hakkliha, ole vaid loov. 1 kg värsket kapsast 3 porgandit 1 sibulat 1 küüslauguküüs 3- 4 sl õli või võid praadimiseks soola ja pipart 1 tl muskaatpähklit Tainas: 6 muna 500 g hapukoort 350 g majoneesi 12 spl […]
08-04-2021 - 08:51 - Eesti Energia uudiste RSS voog - Eesti Energia auditeeritud 2020. majandusaasta aruanne
Auditeeritud 2020. majandusaasta aruanne on saadaval Eesti Energia investorsuhete lehel, link siin. Auditeeritud 2020. majandusaasta aruanne on saadaval Eesti Energia investorsuhete lehel, link siin.
01-04-2021 - 06:59 - Eesti Energia uudiste RSS voog - Muutuvad Eesti Energia tüüptingimused
Alates 1.06.2021 jõustuvad Eesti Energia uuenenud tüüptingimused. Tüüptingimused on meie elektrilepingute ja teiste teenuste lahutamatu osa. Alates 1.06.2021 jõustuvad Eesti Energia uuenenud tüüptingimused. Tüüptingimused on meie elektrilepingute ja teiste teenuste lahutamatu osa.
30-03-2021 - 09:33 - Eesti Energia uudiste RSS voog - Uudne võimalus ettevõtte rohepöördeks: elekter otse tuulepargist<br><span style="color: #34b233; font-size:16px;"><a href="/blogi/ari">Äri</a>, <a href="/blogi/taastuvenergia">Taastuvenergia</a></span>
Enda tegevuse keskkonnamõju vähendada soovivad ettevõtted on üle Baltikumi aktiivselt asunud kasutama Eesti Energia lahendust minna mugavalt üle taastuvenergia tarbimisele ja vähendada samal ajal elektrikulusid. Enda tegevuse keskkonnamõju vähendada soovivad ettevõtted on üle Baltikumi aktiivselt asunud kasutama Eesti Energia lahendust minna mugavalt üle taastuvenergia tarbimisele ja vähendada samal ajal elektrikulusid.
30-03-2021 - 06:41 - Eesti Energia uudiste RSS voog - Telia Eesti ja Eesti Energia sõlmisid pikaajalise taastuvenergia partnerluse
Telia Eesti ja Eesti Energia sõlmisid viieaastase taastuvenergialepingu, mille jooksul tarnib Eesti Energia kokku Teliale 156 GWh elektrit, mis katab 70% Telia serveriruumide, mobiililevi tugijaamade, juhtimiskeskuste ja kontorite elektritarbimisest. Müüdud elektri maht on võrreldav 50 tuhande kodukliendi aastase elektritarbimisega. Telia Eesti ja Eesti Energia sõlmisid viieaastase taastuvenergialepingu, mille jooksul tarnib Eesti Energia kokku Teliale 156 GWh elektrit, mis katab 70% Telia serveriruumide, mobiililevi tugijaamade, juhtimiskeskuste ja kontorite elektritarbimisest. Müüdud elektri maht on võrreldav 50 tuhande kodukliendi aastase elektritarbimisega.
26-03-2021 - 08:43 - Raadio 7 - Lia Virkus soovitab:Kinnine lõhe-riisipirukas ülestõsumispühade lauale

Kuuele kuni kümnele

Valmistusaeg: 30 minutit + kala maitsestumiseks 1 tund + ahjus 45 minutit

See uhke lehttainapirukas on kohev, paks, toekas ja mahlane!

Kui oled korra selle valmis meisterdanud, teed teine kord ka. See lihtsalt maitseb nii hea!

• 500–600 g lehttainast • 300 g lõhefileed • peent meresoola ja musta pipart • 1,5 dl pudruriisi • kalapuljongit riisi keetmiseks • 6 keedetud muna • 1 porru valge osa • 1 muna määrimiseks

Marinaad: • 1 kõvaks keedetud munakollane • 1 tl sinepipulbrit • 2 tl suhkrut • 1,5 dl vahukoort • peotäis hakitud rohelist tilli

Serveerimiseks: • pärlsibulaid • kappareid ja värsket tilli

Lõika kalafilee viiludeks, maitsesta soola ja pipraga. Lase 1 tund külmas seista.
Keeda 7 muna. Sega üks munakollane sinepipulbri ja suhkruga (järelejäänud munavalge lisa koos 6 munaga täidisesse), kalla juurde koor. Sega, kuni suhkur sulab. Lisa kooresegusse lõheviilud ja hakitud till, tõsta tunniks külma maitsestuma.

Keeda riis, soovitatavalt kalapuljongis. Lõika porru viiludeks ja kuumuta pannil võis. Viiluta kooritud munad. Rulli ⅔ tainast küpsetuspaberil laiali, ⅓ jäta katte jaoks veel külma. Tõsta tainas koos paberiga 26–28 cm läbimõõduga ümmarguse või neljakandilise lahtikäiva vormi sisse, nii et ääred ulatuvad vormi servani. Laota põhjale pool keedetud riisist, seejärel pool porrust, munaviiludest ja kalast, nirista peale pool marinaadi. Korda kihte ja kalla peale ülejäänud marinaad. Keera tainaääred piruka peale. Määri ääred lahtiklopitud munaga ja tõsta ⅓ rullitud tainas kaaneks peale, vajuta ääred kahvliga kinni. Ülejäänud tainast lõika kaunistuseks peale lehekujulised tainatükid, noaga joonista leherootsud. Määri pirukas munaga ja torka kahvliga augud sisse. Küpseta 220kraadises ahjus 20 minutit, kata fooliumiga ja jätka küpsetamist veel 180 kraadi peal 20–25 minutit. Serveeri särtsakate pärlsibulate ja kapparitega!

Kuuele kuni kümnele Valmistusaeg: 30 minutit + kala maitsestumiseks 1 tund + ahjus 45 minutit See uhke lehttainapirukas on kohev, paks, toekas ja mahlane! Kui oled korra selle valmis meisterdanud, teed teine kord ka. See lihtsalt maitseb nii hea! • 500–600 g lehttainast • 300 g lõhefileed • peent meresoola ja musta pipart • 1,5 […]
26-03-2021 - 08:41 - Raadio 7 - Lia Virkus soovitab:Virsiku-kogupiimakookKaheksale

Valmistusaeg: 20 minutit + ahjus 25–35 minutit

Lihtne muretainapõhjaga kohupiimakook maitseb alati hea. Soovi korral võid seda valmistada ka aprikoosikompotiga.

Muretainapõhi: • 100 g võid • 0,75 dl suhkrut • 1 muna • 2,5 dl nisujahu • 1 tl küpsetuspulbrit

Kate: • 1 suur purk (820 g) virsikukompotti • 2 dl hapukoort • 200 g kohupiima • 2 muna • 1 dl suhkrut • 1 tl vanillsuhkrut • 1 tl sidrunist pressitud mahla

Vahusta toasoe või suhkruga. Sega hulka muna ja küpsetuspulbriga segatud jahu. Suru tainas küpsetuspaberiga vooderdatud 24 cm läbimõõduga koogivormi põhja ja äärtele.
Nõruta virsikud ja lõika sektoriteks.

Vahusta munad suhkruga, sega hulka vanillsuhkur, sidrunist pressitud mahl, kohupiim ja hapukoor. Säti virsikud koogipõhjale ning laota kate peale. Küpseta 200kraadises ahjus 25–35 minutit, kuni kook on küps ja kauni värviga.


Kaheksale Valmistusaeg: 20 minutit + ahjus 25–35 minutit Lihtne muretainapõhjaga kohupiimakook maitseb alati hea. Soovi korral võid seda valmistada ka aprikoosikompotiga. Muretainapõhi: • 100 g võid • 0,75 dl suhkrut • 1 muna • 2,5 dl nisujahu • 1 tl küpsetuspulbrit Kate: • 1 suur purk (820 g) virsikukompotti • 2 dl hapukoort • 200 […]
25-03-2021 - 12:52 - Eesti Energia uudiste RSS voog - Laenulepingu refinantseerimine
25. märtsil 2021. aastal allkirjastasid Eesti Energia AS ja Swedbank AS laenulepingu muudatuse 28. juunil 2018 sõlmitud 150 mln euro suuruse laenulepingu refinantseerimiseks. 25. märtsil 2021. aastal allkirjastasid Eesti Energia AS ja Swedbank AS laenulepingu muudatuse 28. juunil 2018 sõlmitud 150 mln euro suuruse laenulepingu refinantseerimiseks.
16-03-2021 - 07:03 - Eesti Energia uudiste RSS voog - Uued kodumasinate energiamärgised: lihtne nagu ABC<br><span style="color: #34b233; font-size:16px;"><a href="/blogi/kodu">Kodu</a>, <a href="/blogi/saast">Sääst</a></span>
Energiamärgis on kasulik visuaalne abimees, mis annab tarbijatele infot suurte kodumasinate energia- ja veetarbimise kohta ja aitab langetada mõtestatumat ostuotsust. Energiamärgis on kasulik visuaalne abimees, mis annab tarbijatele infot suurte kodumasinate energia- ja veetarbimise kohta ja aitab langetada mõtestatumat ostuotsust.
13-03-2021 - 08:12 - Raadio 7 - Raadio 7 saated sel nädalavahetusel

 Laupäev 13.03

  8.45  Vaimulik mõtisklus- Jaan Tammsalu

  9.00  Ole terve! Külmetushaiguste ravist

10.oo Aja Silm -kriitiliselt  kristlikest dogmadest

12.10 Europulss

13.00 Armust kantud – nooruke lauljanna Viivika Reintam

15.00 Mõttekoda- Siseministeeriumi Usuasjade osakonna  tööst

17.00 Rännakud Iisraelis

19.00 Aeg rääkida – mees Jumala peopesal- Urmas Sassian

20.20 vaimulik mõtisklus Jaan Tammsalu

21.00 Piiblivõti

22.00 Hüva leili! Mehed leiliruumis – milline roll on tänapäeva kristlasel

23.00 METALMISJON

 

pühapäev 14.03

 8.45  vaimulik mõtisklus Jaan Tammsalu

10.00 pjutlus pühapäevaks- Joel Reinaru

11.00 Roosiaed – Eesti keskaja kirikuelu

13.00 Emakeele päeva puhul- suhtluse  ja keele suhtest

15.00 Lõputa lugu – Reet ja Ilmar Tomusk

18.00 Hüva leili!

19.00 Ole terve!

20.00 vaimulik mõtisklus Jaan Tammsalu

21.00 Piiblivõti

21.20 kordame pühapäeva jutlust

22.00 Armust kantud – Maria Metsamaa- noortejuht Terminalis

 

 Laupäev 13.03   8.45  Vaimulik mõtisklus- Jaan Tammsalu   9.00  Ole terve! Külmetushaiguste ravist 10.oo Aja Silm -kriitiliselt  kristlikest dogmadest 12.10 Europulss 13.00 Armust kantud – nooruke lauljanna Viivika Reintam 15.00 Mõttekoda- Siseministeeriumi Usuasjade osakonna  tööst 17.00 Rännakud Iisraelis 19.00 Aeg rääkida – mees Jumala peopesal- Urmas Sassian 20.20 vaimulik mõtisklus Jaan Tammsalu 21.00 Piiblivõti […]
13-03-2021 - 06:04 - Eesti Energia uudiste RSS voog - Karge veebruar hoidis Enefit Greeni elektritoodangu jaanuarikuu tasemel
Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green tootis vaatamata keskmisest külmemale ja teistest kuudest lühemale veebruarile jaanuariga võrreldava koguse elektrit. Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green tootis vaatamata keskmisest külmemale ja teistest kuudest lühemale veebruarile jaanuariga võrreldava koguse elektrit.
10-03-2021 - 10:19 - Eesti Energia uudiste RSS voog - Eesti Energia allkirjastas lepingu Imatra Elekter omandamiseks
10. märtsil 2021. aastal allkirjastas Eesti Energia Aktsiaseltsi tütarettevõtja Elektrilevi OÜ lepingu 100% Imatra Elekter AS’i aktsiate ostmiseks Imatran Seudun Sähkö Oy tütarettevõtjalt Imatra FNW OY-lt. 10. märtsil 2021. aastal allkirjastas Eesti Energia Aktsiaseltsi tütarettevõtja Elektrilevi OÜ lepingu 100% Imatra Elekter AS’i aktsiate ostmiseks Imatran Seudun Sähkö Oy tütarettevõtjalt Imatra FNW OY-lt.
10-03-2021 - 10:13 - Eesti Energia uudiste RSS voog - Elektrilevi omandab Imatra Elektri
Eesti suurim jaotusvõrguettevõtte Elektrilevi omandab Imatra Elektri, mis pakub 25 000 kliendile energiateenuseid Lääne-Eestis ja Viimsis. Nii võrgu- kui ka elektriklientide ostutehingu jõustumiseks peab oma heakskiidu andma konkurentsiamet. Eesti suurim jaotusvõrguettevõtte Elektrilevi omandab Imatra Elektri, mis pakub 25 000 kliendile energiateenuseid Lääne-Eestis ja Viimsis. Nii võrgu- kui ka elektriklientide ostutehingu jõustumiseks peab oma heakskiidu andma konkurentsiamet.
07-03-2021 - 06:13 - Eesti Energia uudiste RSS voog - Enefit kiire internet jõuab sel aastal enam kui 20&nbsp;000 koduni
Enefit kiire interneti- ja televisioonivõrku arendav Eesti Energia tütarettevõte Enefit Connect plaanib 2021. aasta jooksul avada liitumisvõimaluse enam kui 20 000 uuele aadressile. Enefit kiire interneti- ja televisioonivõrku arendav Eesti Energia tütarettevõte Enefit Connect plaanib 2021. aasta jooksul avada liitumisvõimaluse enam kui 20 000 uuele aadressile.
06-03-2021 - 10:10 - Eesti Energia uudiste RSS voog - Tallinna Sadam tarbib nüüdsest ainult Eestis toodetud rohelist elektrit
Tallinna Sadam sõlmis Eesti Energiaga lepingu taastuvenergia ostmiseks ning tarbib nüüdsest ainult Eestis toodetud rohelist elektrit. Tallinna Sadam sõlmis Eesti Energiaga lepingu taastuvenergia ostmiseks ning tarbib nüüdsest ainult Eestis toodetud rohelist elektrit.
06-03-2021 - 09:05 - Raadio 7 - Paavst Franciskus Iraagis

Paavst Franciscus kohtus Iraagi šiiamoslemite juhiga

NAJAF, 6. märts, AFPBNS – Iraagi šiiade juht suurajatolla Ali al-Sistani võttis laupäeval Najafis vastu maailma katoliiklaste juhi paavst Franciscuse.

90-aastane Sistani ei pea tavaliselt kohtumisi, kuid ta tegi 84-aastasele paavst Franciscusele erandi.

Paavst sõitis koroonaviiruse teist lainet trotsides Iraaki, et julgustada riigi kristlikku kogukonda ja ulatada käsi šiiamoslemitele.  

Kaks eakat usujuhti kohjusid laupäeva hommikul Sistani tagasihoidlikus kodus pühas linnas Najafis paavsti üle aegade esimese Iraagi-visiidi käigus.

Kui paavst Najafi lennujaamas maandus, olid vastas plakatid prohvet Muhamedi neljanda kaliifi Ali kuulsate ütlustega. Ali on ka Najafi pühalinna maetud. 

“Inimesi on kahte liiki – kas usuvennad ja inimsuses sarnased,” võis lugeda. 

Autokolonn viis paavsti tiheda julgeoleku saatel Najafi vanalinna ning ajakirjanikud nägid teda sisenemas Sistani residentsi.

Ajakirjandust kohtumise juurde ei lubatud.

Kohtumine Sistaniga on Franciscuse Iraagi-visiidi üks kõrgpunkte. Sistani on mänginud viimastel aastakümnetel võtmerolli Iraagi olukorra rahustamisel. 

Läbirääkimised kahe usujuhi silmast silma kohtumise korraldamiseks kestsid Najafi ja Vatikani vahel kuid.

“Me oleme uhked selle üle, mida see visiit esindab ja täname neid, kes selle võimalikuks tegid,” lausus Najafi kõrge vaimulik Mohamed Ali Bahr al-Ulum.

Francsiscus peaks laupäeval külastama ka iidse Uri linna territooriumi, kus tal on kavas osaleda erinevate religioonide ühisüritusel. 

allikas: AFPBaltic News Service 

Paavst Franciscus kohtus Iraagi šiiamoslemite juhiga NAJAF, 6. märts, AFP–BNS – Iraagi šiiade juht suurajatolla Ali al-Sistani võttis laupäeval Najafis vastu maailma katoliiklaste juhi paavst Franciscuse. 90-aastane Sistani ei pea tavaliselt kohtumisi, kuid ta tegi 84-aastasele paavst Franciscusele erandi. Paavst sõitis koroonaviiruse teist lainet trotsides Iraaki, et julgustada riigi kristlikku kogukonda ja ulatada käsi šiiamoslemitele.   […]
06-03-2021 - 09:02 - Raadio 7 - Raadio 7 saated sellel nädalavahetusel

laupäev 06.märts

  8.45  Jaan Tammsalu vaimulik mõtisklus

  9.oo Tervisesaade- toitumisnõustaja Siret Saarsoo

10.oo Aja Silm – teadus ja usk

12.oo Europulss kordame reedel eetris olnud  ülevaadet olukorrast poliitilisel maastikul

13.OO Armus  kantud – Eesti kaplanaadi lugu

15.oo Ususallivusest- Eesti Kirikute Nõukogu 2020.arvamusfestivali teema

17.oo Rännakud Iisraelis

19.oo Aeg rääkida – õpetaja koolis ja kirikus- juubilar Kalle Kõiv

20.oo vaimulik mõtisklus – Jaan Tammsalu

21.oo Piiblivõti – Raido Oras

22.oo Hüva leili! Saunalava kuum teema- millised me oleme?

pühapäev 07.märts

 8.45   Jaan Tammsalu vaimulik mõtisklus

10.oo pühapäevane jutlus- Arne Hiob

11.oo Roosiaed – külastame  Saaremaa kirikuid

13.oo Uuel teel – Stuudios Eesti kristlikud ettevõtjad – jüngerdamine töökohal

15.oo Lõputa lugu- kuidas algas Hannes ja Iiri Hermaküla elu lõputa lugu.

18.oo Hüva leili! Saunalava kuum teema- millised me oleme?

19.oo kordame tervisesaadet OLE TERVE! nõu annab toitumisnõustaja

20.oo vaimulik mõtisklus – Jaan Tammsalu

21.oo Piiblivõti -Mari Vahermägi

22.oo Armus kantud – stuudios on oma lauljateed kujundav Viivika Reintam

 

laupäev 06.märts   8.45  Jaan Tammsalu vaimulik mõtisklus   9.oo Tervisesaade- toitumisnõustaja Siret Saarsoo 10.oo Aja Silm – teadus ja usk 12.oo Europulss kordame reedel eetris olnud  ülevaadet olukorrast poliitilisel maastikul 13.OO Armus  kantud – Eesti kaplanaadi lugu 15.oo Ususallivusest- Eesti Kirikute Nõukogu 2020.arvamusfestivali teema 17.oo Rännakud Iisraelis 19.oo Aeg rääkida – õpetaja koolis ja […]
06-03-2021 - 08:29 - Raadio 7 - Lia Virkus soovitab: Hirsipuder rosinatega

neljale
See on minu lapsepõlve nostalgiaroog, mida ema meile tihti tegi. Pani malmpotiga ahju hauduma ja keetis kisselli kõrvale marjadest või õuntest-rabarberitest, millest seda parajasti võimalik oli hooajaliselt teha.

Täna teen ise hirsiputru aeg-ajalt ka ilma rosinateta, hoopis soolasena ja vaid veega. Võisilm siis ikka kuuma pudru sisse, see annab hea meki.

2 dl hirsitangu
4 dl vett
5 dl piima
0, 5 tl soola
2 sl suhkrut
2 dl rosinaid
Serveerimiseks võid
Kibeka maitse kaotamiseks tuleb hirsitangu sõelal pesta pikalt kuuma voolava vee all. Mõõda tangud potti soola ja veega keema. Kuumuta aeg-ajalt segades, kuni vesi on teradesse imendunud.
Lisa siis piim, suhkur ja rosinad, keeda madalal kuumusel kaane all, kindlasti aeg-ajalt segades, umbes 20-30 minutit või kuni vedelik imendunud ja puder meeldivalt kreemjas. Vajadusel lisa juurde veel vett ja maitsesta soola või suhkruga.
Serveeri võisilmaga soojalt.

neljaleSee on minu lapsepõlve nostalgiaroog, mida ema meile tihti tegi. Pani malmpotiga ahju hauduma ja keetis kisselli kõrvale marjadest või õuntest-rabarberitest, millest seda parajasti võimalik oli hooajaliselt teha. Täna teen ise hirsiputru aeg-ajalt ka ilma rosinateta, hoopis soolasena ja vaid veega. Võisilm siis ikka kuuma pudru sisse, see annab hea meki. 2 dl hirsitangu4 dl […]
06-03-2021 - 08:27 - Raadio 7 - Lia Virkus soovitab: Tatra-hakklihapallid tomatises koorekastmes

Neljale kuni kuuele

Ahjuvormis saad üheaegselt valmis nii tatart sisaldavad lihapallid kui ka maitseka koorese kastme tatra juurde. Serveeri rooga keedetud tatra ja värske salatiga.
500 g segahakkliha
1 suurem sibul
2 küüslauguküünt
2 muna
1 dl tatart
3 sl hakitud lehtpeterselli
3 dl puljongit
1 dl köögi-või vahukoort
1 dl maitsestatud tomatikastet
soola, musta pipart

Haki sibul ja purusta küüslauk, sega koos munade ja keetmata tatraga hakkliha hulka. Maitsesta soola, pipra ja hakitud lehtpeterselliga. Vormi kanamunasuurused pätsid (9–10 tk) ja tõsta ahjuvormi. Sega puljong koore ja tomatikastmega, vala pallidele. Küpseta ahjus 200 kraadi juures 25–30 minutit.


Neljale kuni kuuele Ahjuvormis saad üheaegselt valmis nii tatart sisaldavad lihapallid kui ka maitseka koorese kastme tatra juurde. Serveeri rooga keedetud tatra ja värske salatiga.500 g segahakkliha1 suurem sibul2 küüslauguküünt2 muna1 dl tatart3 sl hakitud lehtpeterselli3 dl puljongit1 dl köögi-või vahukoort1 dl maitsestatud tomatikastetsoola, musta pipart Haki sibul ja purusta küüslauk, sega koos munade ja […]

Hits: 478