Juriidiline abi

Tere suvesooja hommikut!
Töönädalat alustame seekord juriidiliste teemadega.
Jutsiitsministeerium planeerib riigi õigusabi süsteemi muutmist 2017 aastast ning see võib tähendada muudatusi ka vähekindlustatud sihtrühmade tasuta õigusnõustamise mudelis.
Riigi õigusabi ehk tasuta õigusabi jaotub laias laastus kaheks:
1) esmatasandi õigusnõustamine vähekindlustatutele
2) kohtus esindamine vähekindlustatutele
EPIKoda koostöös Eesti Kurtide Liiduga ja advokaadibürooga Taivo Saks & Partnerid on osutanud esmatasandi õigusabi ehk juriidilist nõustamist puuetega inimestele ja nende lähedastele alates 2005. Selleks on tulnud igal aastal esitada konkureeriv projektirahastuse taotlus justiitsministeeriumile. Nt sel aastal saab eraldatud rahastuse eest nõustada kokku 351 tunni ulatuses, mis jaotub Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva, Jõhvi, Rakvere ja Tapa vahel ja sisaldab osaliselt ka tõlget viipekeelde. Mida väiksem linn, seda väiksem maht (nt Tallinnas 8h kuus EPIKojas ja 8h kuus Eesti Kurtide Liidus (koos viipekeele tõlkega), Tapal aga vaid 1h kuus ja enamuses regioonides üldse mitte).
Reedel, 27.06 osalesin ministeeriumis riigi õigusabi ümarlaual, mille eesmärgiks oli arutada erinevate ühenduste liitude esindajatega riigi õigusabi ootustest, võimalustest ja tulevikust. Kohal olid nt Lastekaitse Liit, Pensionäride Liit, Korteriühistute Liit, Lasterikaste Perede Liit, Juristide Liit, Ametiühingute Liit, SA Õigusteenuste Büroo jne. Esitleti ka riigi õigusabi süsteemi muudatuse väljatöötamise kavatsust (VTK), mis on lisatud manusesse. VTK on üsna mahukas ja keerulise tekstiga, kuid loen sealt välja (lk 5 keskel), et meie sihtgrupi osas justkui soovitakse jääda senise mudeli juurde (et raha nõustamiseks saavad taotleda MTÜd- ja SA-d üks kord aastas projektirahastuse konkursil). Seda plaani kinnitati ministeeriumi poolt ka ümarlaual.
Nüüd ootab ministeerium meilt (nagu ka teistelt huvirühmadelt) 7. juuniks kirjalikku seisukohta, milline on EPIKoja arvates parim mudel riigi õigusabi korraldamiseks. Vajan väga liikmesorganisatsioonide arvamusi-ootusi-seisukohti, et see kiri kokku panna. Ootan teie arvamusi 6. juuniks aadressile anneli.habicht@epikoda.ee
Sõnastan ka paar abiküsimust, mis ehk aitavad teil oma seisukohti sõnastada:
1) Kuidas teie arvates toimib tänane süsteem tasuta õigusnõustamise osas meie sihtgrupile (puuetega inimesed ja nende pereliikmed)? Mis on plussid, mis on miinused?
2) Mismoodi saaks riik osutada meie sihtgrupile rohkem õigusabi (sh regioonides? Kas selleks on vaja muuta rahastuse süsteemi või on süsteem ise ok, vaja on vaid rohkem raha?
3) Kas meie sihtgrupi õiguste kaitset toetaks, kui esmastasandi õigusnõustamist osutaval spetsialistil/institutsioonil oleks ka õigus kohtus esindada ehk osutada teise tasandi riigi õigusabi?
Teie vastuste eest ette tänulikult
Anneli
EPIKoda

Views: 16