Arvuti ja arvutivõrkude eriala täiskasvanutele

Haapsalu Kutsehariduskeskus avab arvuti ja arvutivõrkude eriala ka täiskasvanutele

Haapsalu Kutsehariduskeskuses avatakse sügisel uus täiskasvanute eriala – arvutid ja arvutivõrgud. Kui seni on saanud arvuteid ja arvutivõrke õppida vaid põhikooli lõpetajad, siis nüüdsest on võimalik seda eriala omandada ka töö ja pereelu kõrvalt täiskasvanutel.

Oodatud on täiskasvanud, kes soovivad kas karjääripööret või siis täiendust juba olemasolevatele oskustele.  Õppetöö kestab kaks ja pool aastat ning toimub kaks korda kuus kolm päeva. Õpitakse muuhulgas veebi tegemist, graafikat ja kontoritarkvara, samuti nii rohkem- kui vähemlevinud operatsioonisüsteeme.

Eriala sobib väga hästi füüsilise puudega inimestele ning meie koolis ning õpilaskodus on loodud mugavad võimalused ratastooliõppurite jaoks.

Lõpetajad saavad tööd arvutite ja arvutivõrkude hooldajana, arvutivõrkude paigaldajana, firmade tugiisikutena, arvutigraafikute või IKT toodete müüjate-klienditeenindajatena.

Koolil on kaasaegse sisustusega arvutiklassid, sisustatud on õppelabor elektroonika-, võrgu- ja riistvarapraktikate läbiviimiseks.

Õppimine kutsekoolis on tasuta, koolil on soodsa hinnaga õpilaskodu, kus saab õppeperioodi ajal majutust. Samuti on võimalus saada õppetoetust ja kaugemal elavad õpilased saavad lisatoetust transpordikulude katteks. Õppijatel, kelle varasem haridus või töökogemus kattub osaliselt õpitava erialaga, on võimalik aineid üle kanda või arvestada töökogemust praktikana, mille sobivuse otsustavad vastava eriala õpetajad. Selline võimalus vähendab ühtlasi õpitava materjali mahtu veelgi.

Ootame, et tulevasel arvutiõppuril oleks kas keskharidus või kutsekeskharidus, või siis põhiharidus ja vanust vähemalt 25 aastat.

Olete oodatud meie koduleheküljele: www.hkhk.edu.ee, et saada teada vastuvõtutingimuste kohta.
Lisainfot saab ka:
kool@hkhk.edu.ee ja telefonil 666 17 40

Dokumente võtame vastu 12. augustini. Saata võib posti teel või tuua tööpäevadel kohale aadressile: Ehitajate tee 3 Uuemõisa,

Views: 14

Author: janno