26.02.2009 – Teabepäev puuetega inimestele ja pensionäridele “Turvalisem elu”

Teabepäev puuetega inimestele ja pensionäridele

TURVALISEM ELU ”

 

26. VEEBRUARIL ALGUSEGA KELL 12.00

VÕRU PENSIONÄRIDE PÄEVAKESKUSE SAALIS JÜRI 19A

  1. Ohutuse tagamine kodus.” Malle Kuusik Eesti

Tervisedenduse Võru osakond

  1. Tuleohutus ja meetmed selle tagamiseks kodus”

Margo Lempu Lõuna Eesti Päästekeskus

  1. Kuidas saan end aidata” Kalli Truup Lõuna Eesti

Haigla AS

  1. Miks see juhtus meiega” tuleohutusalane film

Osalemine tasuta.

Kulutused kaetakse Eesti Haigekassa poolt rahastatud projektist “Traumade ja alkoholi tarbimise ennetamine Võru maakonnas”

Mare Udras

tervishoiunõunik

Info tel 7868342, 5096843

 

Visits: 13

Author: janno