Võrumaa Lihasehaigete Seltsi üldkoosolek

Võrumaa Lihasehaigete Seltsi
üldkoosolek  22. aprillil algusega kell 18.00
Lembitu tn 2 ,Võru

PÄEVAKORD
1. Majandusaasta aruande 2015 tutvustamine ja kinnitamine.
2. Uute liikmete vastuvõtmine
3. Juhatuse liikmete valimine