Võru nõustamiskeskus

Võru Nõustamiskeskus

Liiva 21, Võru linnas, on avatud nõustamiskeskus ESF-i poolt rahastatava projekti Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010–2011 projekti „Erivajadustega inimestele ja nende peredele nõustamisteenuse pakkumine“ raames.

Pakume erinevaid nõustamisteenuseid:

¤ psühholoogiline nõustamine – aidata inimesel saavutada paremat arusaamist endast, oma võimetest ja elu situatsioonidest, analüüsida ja lahendusi otsida tema nendele kriisidele ja probleemidele, mis takistavad tal toimetulekut igapäevaeluga, samuti edendada inimese iseseisvust, toetudes tema isiklikele ressurssidele ja kompetentsidele.

¤ perenõustamine – tõsta pereliikmete toimetulekuvõimet ühiselt probleeme lahendada

¤ võlanõustamine – isiku või perekonna abistamine ülemäärase võlgnevuse korral isiku iseseisvaks toimetulekuks talutavaks muutmisel või võlgnevuse likvideerimisel; samuti isiku toimetulekuvõime tugevdamise kaudu uute võlgade ning muude võlaprobleemidega seonduvate probleemide lahendamine koostöös teiste organisatsioonidega

¤ sotsiaalnõustamine – isiku/ pere motiveerimine, isiku psühholoogilise valmisoleku tõstmine probleemide lahendamiseks (sh vajalike teenuste saamiseks), toimetuleku- ja sotsiaalsete oskuste õpetamine ja arendamine, probleemi lahendamiseks alternatiivide pakkumine ja muu abi kättesaadavuse korraldamine

Nõustamine on tasuta. Igal nõustamisteenust osutaval spetsialistil on keskuses kasutada ruum, mis sobib nii individuaalseks kui paari – ja perenõustamiseks ning mis võimaldab privaatsust.

Nõustamiskeskus on avatud:

E, T, K, R kell 10.00 – 17.00

N 11.00 – 18.00

Tel. 78 24 424, voru@noustamisteenused.ee

Liiva tn. 21 (tänavapoolne maja)

Teretulnud ja oodatud on täiendavad küsimused.

Meeldivad koostööd soovides sotsiaalnõustaja Kaidi Orason.

Visits: 184

Author: janno