Küsimustik

Head EPI Koja liikmesorganisatsioonid!

Oleme  ettevalmistamas taastusravi- ja rehabilitatsiooniteemalist ümarlauda.
Enne ümarlaua toimumist vajame head informatsiooni puudega inimeste arvamuste kohta taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenuse osas (inimeste teadlikkus, teenuste kättesaadavus, rahulolu, probleemid jm).
Selleks koostasime küsimustiku, mille täitmiseks ja edastamiseks palume Teie kaasabi.
Küsimustik on täidetav ainult internetis. 
Täitma ootame neid erivajadusega inimesi, kes on vajanud  rehabilitatsiooni ja/või taastusravi teenust.
Kuigi küsimustik ei ole keeruline, loodan, et saate abistada inimesi küsimustiku täitmisel (juhul, kui keegi vajab abi). 
Küsimustik on täitmiseks avatud kuni 20. oktoobrini.

Rohkelt vastuseid oodates ja ette tänades
Karin Hanga
Tegevjuht
Eesti Puuetega Inimeste Koda

Views: 11