Teel tasakaalustatud ühiskonda. Naised ja mehed Eestis. II

Head inimesed!

10. novembril toimus Sotsiaalministeeriumis kogumiku  „Teel tasakaalustatud

ühiskonda. Naised ja mehed Eestis. II“ esitlus, kus viibisin EPNÜ eindajana.

Kogumiku eesmärk on anda analüütiline ülevaade naiste ja meeste olukorrast

erinevates eluvaldkondades praegu ja möödunud kümnendil. Artiklite teemad

varieeruvad tööturust, haridusest ja lähisuhtevägivallast sooliste stereotüüpide

käsitluseni meedias. Samuti käsitletakse soolise võrdõiguslikkuse poliitikate arenguid.

“See on raamat, kus oma ala eksperdid analüüsivad seda kas ja kuivõrd on

Eesti liikunud sooliselt tasakaalustatud ühiskonna poole,” ütleb sotsiaalministeeriumi

sotsiaalala asekantsler Riho Rahuoja.

Oma artikliga on kogumikku panustanud ligi kakskümmend eksperti, sealjuures

soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper ning soouurija

Barbi Pilvre.

Täiendav info: Liina Järviste, Sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna analüütik

(E-mail: liina.jarviste|ä|sm.ee; Tel: 6269 746)

Artiklikogumik “Teel tasakaalustatud ühiskonda II” on olemas EPNÜ-l, raamatukogudes

ning leitav ka elektroonsel kujul: Eesti keeles: Vaata  Vene keeles: Vaata


Kahjuks puude-sooalaseid uuringuid ei kajasta antud artiklikogumik. Samas nii mõnedki

autorid leiavad, et sügavamad sotsioloogilised uuringud antud valdkonnas on hädavajalikud.

 

Leian samuti, et lähitulevikus on vaja tõsiseid võrdlevaid teaduslikke uuringuid nii erinevate puuetega naiste/mittepuuetega naiste kui ka puuetega naiste/puuetega meeste osas, et

analüüsida mitmest diskrimineerimist erinevates valdkondades. Momendil on Eestis

töötus väga suur ja keskenduda peab tööelule. Meil on arv, mis ütleb, kui palju on Eestis

puuetega inimesi. Kui paljud on nendest tööl, kui paljud nendest tegelevad ettevõtlusega,

kes töötavad ettevõtjatena, kui palju on nende seas puuetega naisi/mehi – nendele

küsimustele kahjuks pole vastust.

 

Head lugemist ja teadmisi pimedatesse novembripäevadesse.

 

Parimat soovides,

 

Mare Abner

EPNÜ juhatuse esinaine

56453468

www.epnu.ee

Views: 42