PIK Teabepäevad

Võrumaa PIK teabepäevad:


Antsla vallas 07. novembril algusega kell 11:00

Vastseliina vallas 13. novembril 2013 algusega kell 10.00 Vastseliina Kultuurikeskuses

Varstu vallas 20. novembril algusega 11:00


Teabepäeva ajakava Vastseliinas:

1. 9.30 – 10.00 registreerumine.

2. 10.00 – 10.30 teabepäeva avamine, ülevaade Võrumaa Puuetega Inimeste Koja tegevusest, ülesannetest.

3. 10.30 – 11.30 ülevaade Võrumaa PIK ühingute tegevusest ( Võrumaa Nägemisinvaliidide Ühing, Võru Ratastooliklubi, Võrumaa Reumahaigete Ühing, Võrumaa Südamesõprade Ühing, Võru Päevakeskuse Ühing, Võrumaa Vaegkuuljate Ühing, Võru Maakonna Invaühing jne ).

4. 11.30 – 12.30 Vastseliina, Meremäe, Misso valla sotsiaaltöötajad: omavalitsuse tänase päeva toetused ja teenused puuetega inimestele. Teenused ja toetused mis töötavad, mis ei tööta, mida peaks muutma, mida peaks kindlasti toetama, taotlema jne.

5. 12.30 teabepäeval tekkinud küsimused ja nendele vastamine
See on esialgne päevakava, see võib töökäigus muutuda, näiteks kohvipausi ei osanud kuhu panna, kas alguses või kuskil töö käigus

Võrumaa PIK tegevjuht: Väino Marjak
Telf. 56220512, marjak48@hot.ee

Visits: 19

Author: janno