Õppimisvõimalused

Tere!

Kas teadsite, et Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses saab erivajadusega inimene omandada bürootöötaja, tarkvaraarendaja või abikoka kutsehariduse?
Just nüüd on õige aeg esitada avaldus alustamaks 2015. a septembris õpinguid Astangul!
Kutsehariduse erialadele (erialade tutvustused manuses) ootame inimesi, kes tahavad omandada ametioskusi ja kelle tervislik seisund võimaldab valitud erialal töötada.

ABIKOKA ERIALA: Õppekava on kohandatud põhikoolis lihtsustatud õppes õppinutele. Ootame õppima ka neid inimesi, kelle põhihariduse õpingud on jäänud lõpetamata
või kelle haridustase on nõutust kõrgem.

BÜROOTÖÖTAJA & TARKVARAARENDAJA ERIALA: Sihtrühmaks on erivajadusega inimesed, kes on omandanud põhihariduse põhikooli riikliku õppekava alusel.
Õppima võivad tulla ka juba keskhariduse omandanud inimesed.

Kutsehariduse erialasid õpetame koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega. Kutsehariduse erialade õppijad kuuluvad Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpilaste nimekirja.
Lõputunnistuse väljastab Haapsalu Kutsehariduskeskus. Õppetöö toimub Tallinnas, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Õppekeskkond ja õpilaskodu on kohandatud
liikumispuudega inimestele.

Õppijatel on võimalik taotleda kõiki soodustusi ja toetusi, mis on mõeldud kutseõppeasutuse päevases õppevormis täiskoormusega õppivatele õppijatele.

Kõiki lõpetajaid toetakse võimetekohasele tööle asumisel. Astangu kutsehariduskursuste 2014. aasta lõpetajatest töötab praeguseks 69% avatud tööturul.

Huvi korral võtke ühendust telefonil 687 7231 või meili teel info@astangu.ee.

Lugupidamisega
Mai-Liis Sõerd
Kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

tel +372  687 7225
mob +372  5887 2350
mai-liis.soerd@astangu.ee
Astangu 27 Tallinn 13519
www.astangu.ee

Views: 19