Võrumaa PIK tegevusaruanne 2018

Võrumaa PIK tegevusaruanne 2018

Projektide läbiviimisel tuginesime puuetega inimeste võrdsete võimaluste standard reeglitest.
Teeme koostööd riigiasutuste, omavalitsuste ja kodanikuühiskonna ning erasektori organisatsioonide. Osaleme töörühmades, vahendame informatsiooni, viime ellu arendustegevusi ja projekte Võrumaa PIK liikmesorganisatsioonidega ning suhtleme kohalikku avalikkusega läbi meedia ja sotsiaalmeedia.
Võimaldab tegijatel nautida loomisrõõmu ja taastades sellega elu – ja töötahet.
Saadud kogemused annavad võimaluse naasta tööturule. Projektides osales 300 – 350 inimest

Tegevused 2018
1. Juhatuse koosolekud
2. Üldkoosolek
3. Liikmesorganisatsioonide koosolekud
4. Regionaalsed infopäevad
5. Neljaosaline mälumäng
6. Temaatiline ümarlaud
7. Osalemine puuetega inimeste taidlusfestivalil Tartus
8. Jaanipäeva tähistamine
9. Valgevene ekskursioon
10. Osalemine EPIKoja suvekoolis Läänemaal
11. Rahvusvaheline puuetega inimeste päev
12. Ringide I – poolaasta ja II poolaasta tegevus
Antakse edasi oma kogemusi iseseisvaks toimetulekuks ja saab infot abi saamiseks

Hits: 26