Astangu keskuse juubelikonverents “Inimesega koos ja inimese heaks” 31.03.2016

31. märtsil toimub Tallinnas, Nordic Hotel Forumis (Viru väljak 3) Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse  20. sünnipäevale pühendatud konverents “Inimesega koos ja inimese heaks”.
Konverentsi eesmärk on tutvustada kogemusi ja häid praktikaid, kuidas toetatakse vähenenud töövõimega inimesi liikumisel erinevate valdkondade teenuste vahel ja millised on töölesaamist toetavate programmide osutamise kogemused.
Lisaks räägime ka sellest, mida töötamine üleüldse inimese jaoks tähendab ja millised on võimalikud tööga seotud rollid.
 
Kutsume häid koostööpartnereid sotsiaal-, rehabilitatsiooni-, haridus- ja töövaldkonnast ning kõiki huvitatuid osalema Astangu keskuse juubelikonverentsil „Inimesega koos ja inimese heaks“
Toimumisaeg: 31. märts 2016. a.
Toimumiskoht: Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3, Tallinn)

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus tähistab sel kevadel 20 tegevusaasta täitumist. Läbi aastate oleme tähtsustanud kogemuste jagamist ja koostööd erivajadusega inimestele vajalike teenuste arendamisel ning seetõttu korraldame ka oma 20. sünnipäeva tähistamiseks rahvusvahelise konverentsi meie töös väga olulisel teemal.

Töötamine ja võimalus teha tööga seotud otsuseid suurendab rahulolu ja tõstab enesehinnangut. Üheks võtmeküsimuseks inimese tööks ettevalmistamisel ning tema töölerakendumise toetamisel on koostöö erinevate teenusepakkujate vahel ning teenuste sidususe tagamine. Nii tööturu-, sotsiaal-, (töö)tervishoiu kui haridusvaldkond pakuvad töölesaamiseks ning töölpüsimiseks mitmeid meetmeid ja teenuseid, kuid sageli puudub osapool, kes võtaks vastutuse inimese toetamise eest erinevate valdkondade teenuse kättesaamisel ja teenustevahelisel liikumisel.

Millised on välisriikide head praktikad, kuidas tagada teenuste kättesaadavus ja inimese sujuv liikumine töölesaamisel? Millised on head lahendused, et toetada vähenenud töövõimega inimesi töölesaamise protsessis? Mitmed välisriikide kogemused näitavad töölesaamist toetavate programmide (return to work ehk RTW programmes) vajalikkust ja tõhusust. Kes on peamised programmide osutajad ja tulemused ning mida oleks Eestil sellest õppida? Konverentsi eesmärk on tutvustada kogemusi ja häid praktikaid, kuidas toetatakse vähenenud töövõimega inimesi liikumisel erinevate valdkondade teenuste vahel ja millised on töölesaamist toetavate programmide osutamise kogemused.

Lisaks räägime ka sellest, mida töötamine üleüldse inimese jaoks tähendab ja millised on võimalikud tööga seotud rollid. Loome koos paremat elu iga päev, iga mõtte ja teoga

Päevakava:
09.15 – 10.00 Tervituskohv
10.00 – 10.10 Tervitus Sotsiaalministeeriumi esindajalt Rait Kuuse, sotsiaalala asekantsler
10.10 – 10.20 Avasõnad Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse 20. sünnipäeva puhul Mari Rull, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse direktor
10.20 – 10.30 Minu tulevik tööturul Astangu õppijate ja klientide tervitus
10.30 – 11.30 Kuidas tagada isikukeskne lähenemine toetades inimest teenustega teel tööturule? Zsolt Bugarszki, PhD, sotsiaalpoliitika lektor, Tallinna Ülikool
11.30 – 11.45 Energiapaus
11.45 – 12.15 Videolugu Astangu keskuse õppijast teel avatud tööturule
12.15 – 13.15 Tõhusad strateegiad inimese toetamisel sobiva töökoha leidmisel Hollandis Guus van Beek, Euroopa Sotsiaalteenuste Kvaliteedi ekspert
13.15 – 14.15 Lõuna
14.15 – 15.15 Töölesaamist toetavate programmide olemus ja sisu Suurbritannias, kogemused ja tulemused Kathy Melling, Suurbritannia Toetatud Töölerakendumise Liidu esindaja, sõltumatu konsultant ja koolitaja
15.15 – 16.15 Tööga seotud rollid: “Kas oled Andja või Võtja – ja mida see määrab?” Kaido Pajumaa, Motivaatori meeskonnakoolitaja
16.15 – 16.30 Konverentsi lõpetamine
16.45 – 18.00 Pidulik vastuvõtt Astangu 20. sünnipäeva puhul

Osalemiseks registreeru hiljemalt 22. märtsil või kuni kohti jätkub siin: http://goo.gl/forms/rrzWGGufGK Konverentsil osalemine on tasuta.

Ruumi mahub piiratud arv osalejaid.
Konverentsil on sünkroontõlge (inglise-eesti-inglise), viipekeeletõlge ja kirjutustõlge.

Küsimuste korral võta ühendust:
Minna Sild (minna.sild@astangu.ee; tel: 687 7225)

Views: 23

Author: janno