Võrumaa Reumahaigete Ühingu üldkogu koosolek

Võrumaa Reumahaigete Ühingu üldkogu koosolek
toimub 21.veebruaril algusega kell 12.00

PÄEVAKORD
1. 2018 a.majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine
2. HMN projekti 2019 tutvustamine
3. Liikmemaksu tasumine
4. Muud küsimused

Juhatus