Võrumaa Puuetega Inimeste Koja spordiring

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja spordiring toimub juuni kuus neljapäeviti kell 11-13 aadressil Tamula tn.1 tagahoovis.  Juhendaja Väino Marjak tel.56220512