Võrumaa Puuetega Inimeste Koja Üldkoosolek

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuhi leping lõpeb 18.03.2019. Seoses sellega on vajalik uue tegevjuhi valimine, mis kuulub üldkoosoleku pädevusse.

Üldkoosolek toimub 15.03.2019. kell 14:00

Seltsidel on õigus esitada tegevjuhi kandidaate.  Tegevjuhi kandidaatidel palume saata oma elulookirjeldus ja visioon Võrumaa Puuetega Inimeste Koja edasisest tegevusest hiljemalt 13.03.2019 aadressil: voru.koda@mail.ee.
.

Õigusteenused 2019

Õigusteenuste Büroo teenused Võrumaa Puuetega Inimeste Kojas 2019.aasta I poolaastal

  • 16. jaanuar
  • 13. veebruar
  • 13. märts
  • 10. aprill
  • 15. mai
  • 12. juuni

Kontaktid: Kadi Tarand
Büroojuht
Telf. 6015122
Mobiil. 53850005
otb@otb.ee