Võrumaa Reumahaigete Ühingu jõulupidu 2018

Jõulupidu
Võrumaa Reumahaigete Ühingu liikmete jõulupidu toimub 18.detsembril HÄMSA kõrtsis.
Väljasõit kell 13.30 kesklinna bussipeatuse juurest
Registreerimine kuni 11.detsember.
Osavõtumaks 6.- eurot tasuda A/A EE781010220200006221 või sularahas 07.detsembril kell 09.00 koja ruumis.

Ühingu juhatus

Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus

Head liikmed,

edastame teile Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 65 “Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord” muutmise eelnõu

Mida plaanitakse muuta?

·       Enamiku erihoolekandeteenuste maksimaalset maksumust suurendatakse 4% põhjendusega, et anda teenuseosutajatele võimalus tõsta teenust vahetult osutavate isikute töötasu.

·       Kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikutele osutatava ööpäevaringse erihooldusteenuse maksumust tõstetakse 62% (1955 eurot kalendrikuus varasema 1209 euro asemel), põhjenduseks on toodud hinna viimine kulupõhisele hinnatasemele ja kvaliteetse teenuse osutamise tagamine.

·       Eelnõuga luuakse ka uus ööpäevaringne erihooldusteenus autismispektriga raske või sügava puudega täisealistele inimestele maksimaalse maksumusega 4252 eurot kalendrikuus, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

1) tal on psühhiaatri tõend pideva ja intensiivse äärmuslikult kahjustava käitumise esinemise kohta või kirjeldatud käitumise esinemine on fikseeritud rehabilitatsiooniplaanis;

2) ta vajab oma terviseseisundist tuleneva käitumise eripära tõttu turvaliseks teenuse saamiseks pidevat järelevalvet koos ööpäevaringse majutuse ja toitlustusega;

3) talle osutatakse teenust kuni 6-liikmelises kolme tegevusjuhendajaga grupis.

·       Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a

 Ootame EPIKoja liikmete seisukohti antud eelnõu osas hiljemalt 18. novembriks aadressile epikoda@epikoda.ee

 Kirja lisast leiate määruse eelnõu tervikteksti ja seletuskirja.

Tervitades

Tauno Asuja

EPIKoda

VÕRUMAA SÜDAMESÕPRADE SELTS OSALEB 60+ festivalil

VÕRUMAA SÜDAMESÕPRADE SELTS OSALEB 60+ festivalil 5.okt. 2018 Salme Kultuurikeskuses Tallinnas

VÄLJASÕIT MUUSIKAKOOLI JUUREST KELL 6.00

Festivali kutsed ja eriprogrammi piletid jagame osalejatele bussis

5. oktoober

Salme Kultuurikeskus avatakse kell 9.00

Teatrisaal, I korrus (uksed avatakse kell 10)

Tasuta sissepääs saali.         

10.30‒10.45           Pärnu Raeküla Vanakooli Teater
10.45-11.15            Akordioniklubi Amulett
11.15-11.45            „Mida peaks teadma ravimitest?“, Ida-Tallinna Keskhaigla apteegi    juhataja Ülle Helena Meren
11.45-12.30            Paus

Eriprogramm, sissepääs saali piletiga.

12.30-12.35          Avasõnad
12.35-12.45           Tallinna linna esindaja sõnavõtt
12.45-12.55           Sotsiaalkaitseministri Kaia Iva tervituskõne
13.00‒14.00           Ivo Linna ja Antti Kammiste kontsert “Laula mu laulu, helisev hääl”
14.00-14.15           Paus

Tasuta sissepääs saali.

14.15-14.30            Rahvalauluansambel Kalina Krasnaja
14.30-14.45            Tantsugrupp „Ei me ette tea“
14.45 -15.15           „Millal tulla EMO-sse, millal minna perearstile?“, perearst Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna arst, dr Argo Lätt
15.15‒15.45           Töötuba, OÜ Vaikuseminutid, Matti Orav

III korruse saali kava 

10.30-10.40     “PIHLAKOBAR”.

10.45-10.55     lauluansambel “Далеко ли до Таллина” 

11.00-11.10     Alhambra seeniorid

11.15-11.25     Miraaž

11.30-11.40     Haabersti Sotsiaalkeskuse käsitööklubi “Raudrohi”

11.45-11.55     SINILILL 

12.00-12.10     Tantsurühm “Hõbene”

12.15-12.25     Folkloorirühm “Russitši”

12.25-12.35     koor “Merelaine”

12.40-13.00     PAUS 

13.10-13.20     Lihula naisrühm Tantsulust 60+

13.25-13.35     ansambel “Meloodia”

13.40-13.50     “Blaubard Dance” 

13.55-14.05     Folklooriseltsi Jõgevahe Pere memmed

14.15-14.25     Kadri

14.30-14.40     MAARJAHEIN 

14.40-15.00     PAUS

15.00-15.10     KOHTLA-JÄRVE KULTUURIKESKUSE SEENIORITE LINETANTSURÜHM A.C.D 

15.15-15.25     “Mamma mia!”

15.30-15.40     ELUKAAR

15.45-15.55     HELIKO 

16.00-16.10     Seeniorrühm Ummamuudu

16.10-16.20     Tantsurühm Päripidi